ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007. године и бесплатан је у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. Остварује се са децом у години пред полазак у школу, у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

Припремни предшколски програм, осим јавне, може да остварује приватна предшколска установа, као и основна школа која је верификована за остваривање припремног предшколског програма.

У припремни предшколски програм уписује се свако дете узраста од пет и по до шест и по година.

Родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу.

Јавна предшколска установа дужна је да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља.

adorable little children writing and studying together
Loading