ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Документа и прописи

Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, који ће важити за период 2023-2026. године.

Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, који ће важити за период 2023-2026. године.

Извештај о механизму раног упозоравања

Извештај о механизму раног упозоравања, ажуриран у складу са усвојеним Извештајем о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за први квартал 2022. године и информацијама саопштеним на седници Координационог тела одржаној 19. маја 2022. године.

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе од 9.2.2022.

Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период 2021-2025. године

Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период 2021-2025. године Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Стратегијa развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Стратегијa развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Aкциони план за Стратегију развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Ex post анализа спровођења Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године Први годишњи извештај о имплементацији Акционог плана за остваривање Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године Акциони план за период 2020-2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. година
Loading