ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Elementor #59806

Важна обавештења

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007. године и бесплатан је у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. Остварује се са децом у години пред полазак у школу, у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

Припремни предшколски програм, може да остварује приватна предшколска установа, као и основна школа која је верификована за остваривање припремног предшколског програма.

У припремни предшколски програм уписује се свако дете узраста од пет и по до шест и по година.

Родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу.

Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа која остварује предшколски програм, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужна је да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља.

Установа издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма, и то:

1) преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно основну школу, која остварује припремни предшколски програм;

2) уверење о похађању припремног предшколског програма.

На основу преводнице дете може да пређе у другу предшколску установу, односно школу, која остварује припремни предшколски програм.

Предшколска установа, односно школа из које дете прелази, дужна је да изда преводницу у року од седам дана од дана пријема обавештења о упису детета у другу предшколску установу, односно школу.

Предшколска установа, односно школа у коју дете прелази, дужна је да у року од седам дана од дана пријема преводнице, обавести предшколску установу, односно школу, из које се дете исписало, да је примила преводницу.

24500

УПИСАНИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

6345

РЕДОВНИХ
ПРОФЕСОРА

321

АКРЕДИТОВАНИХ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА

721

АКРЕДИТОВАНИХ
УЏБЕНИКА

Loading