1. Севернобанатски округ

Ада
1. Техничка школа
24430 Ада Моше Пијаде 47 Тел: 024853034
ел. пошта: iskolada@mts.rs вебсајт: http://tsada.edu.rs
Машинство и обрада метала
SNADSA 4D06MМашински техничар за компјутерско конструисање30/2/4 год.мађарски
SNADSA 4D13MТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.мађарски
SNADSA 3D31MМеталоглодач нумерички управљаних машина15/2/3 год.мађарски
SNADSA 3D20MАутомеханичар15/2/3 год.мађарски
Електротехника
SNADSA 4E08MЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.мађарски
SNADSA 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SNADSA 4H26MАрхитектонски техничар30/0/4 год.мађарски
Кикинда
1. Гимназија Душан Васиљев
23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 Тел: 023022557
ел. пошта: gimnazijaki@mts.rs вебсајт: http://gimnazijaki.com/
Гимназија
SNKIGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SNKIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 Тел: 023022023
ел. пошта: etski@mts.rs вебсајт: http://ekonomskaki.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SNKISB 3K07SКонобар15/3/3 год.
SNKISB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
SNKISB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
SNKISB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SNKISB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња стручна школа Милош Црњански
23300 Kикинда Светосавска 57 Тел: 023022056
ел. пошта: ssmiloscrnjanskiki@open.telekom.rs вебсајт: http://miloscrnjanski.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNKISC 3A23SПекар15/3/3 год.
SNKISC 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SNKISC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SNKISC 4H26SАрхитектонски техничар30/5/4 год.
Здравство и социјална заштита
SNKISC 4O16SФармацеутски техничар30/5/4 год.
4. Техничка школа
23300 Кикинда Светосавска 55 Тел: 023022275
ел. пошта: skola@tsk.edu.rs вебсајт: http://tsk.edu.rs
Машинство и обрада метала
SNKISD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
SNKISD 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SNKISD 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
Електротехника
SNKISD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
SNKISD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
SNKISD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
Саобраћај
SNKISD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
SNKISD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
Кањижа
1. Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф
24420 Кањижа Широка улица 70 Тел: 024874550
ел. пошта: srednjaskola@kanjiza.rs вебсајт: http://techniq.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNKASA 4A03MПољопривредни техничар30/5/4 год.мађарски
SNKASA 4A07MВетеринарски техничар30/5/4 год.мађарски
SNKASA 3A19MЦвећар - вртлар30/0/3 год.мађарски
Машинство и обрада метала
SNKASA 4D06MМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.мађарски
SNKASA 3D20MАутомеханичар15/5/3 год.мађарски
SNKASA 3D36MМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.мађарски
Нови Кнежевац
1. Гимназија
23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 Тел: 023083467
ел. пошта: gimnaznk@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijank.com/
Гимназија
SNNKGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Средња школа Доситеј Обрадовић
23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 Тел: 023081434
ел. пошта: sskolank@yahoo.com вебсајт: http://www.ssdonk.edu.rs/
Саобраћај
SNNKSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
SNNKSB 3I11MВозач моторних возила30/0/3 год.мађарски
Трговина, угоститељство и туризам
SNNKSB 3K08SКувар15/5/3 год.
SNNKSB 3K08MКувар15/5/3 год.мађарски
SNNKSB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
SNNKSB 3K13MПосластичар15/5/3 год.мађарски
Сента
1. Сенћанска гимназија
24400 Сента Главни трг 12 Тел: 024811751
ел. пошта: gimnazijasenta135@gmail.com вебсајт: http://gimnazija-senta.rs
Гимназија
SNSEGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SNSEGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SNSEGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
SNSEGA 4R01MДруштвено - језички смер30/0/4 год.мађарски
2. Економско-трговинска школа Сента
24400 Сента Главни трг 12 Тел: 024811549
ел. пошта: ekonomska@sksyu.net вебсајт: http://www.ekonomska-skola.rs
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
SNSESC 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
SNSESC 4L13MKомерцијалиста30/0/4 год.мађарски
SNSESC 4L10MФинансијски администратор30/0/4 год.мађарски
3. Средња медицинска школа
24400 Сента Главни трг 12 Тел: 024817177
ел. пошта: medicinska_senta@mts.rs вебсајт: http://www.medicinska-senta.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SNSESD 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
SNSESD 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SNSESD 3O20MЗдравствени неговатељ30/0/3 год.мађарски
4. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи
24400 Сента Поштанска 18 Тел: 024816700
ел. пошта: bolyai@bolyai-zenta.edu.rs вебсајт: http://www.bolyai-zenta.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
SNSEGB 4T11MЛиковни техничар20/0/4 год.мађарски
Гимназија
SNSEGB 4R19MОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.мађарски
Чока
1. Хемијско-прехрамбена средња школа
23320 Чока Моше Пијаде 28 Тел: 023071056
ел. пошта: info@hpscoka.edu.rs вебсајт: http://www.hpscoka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SNCOSA 3A28SМесар15/3/3 год.
SNCOSA 3A28MМесар15/3/3 год.мађарски
SNCOSA 3A23SПекар15/3/3 год.
SNCOSA 3A23MПекар15/3/3 год.мађарски
Хемија, неметали и графичарство
SNCOSA 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
SNCOSA 4F02MХемијски лаборант30/5/4 год.мађарски
Здравство и социјална заштита
Остала делатност личних услуга

2. Средњебанатски округ

Зрењанин
1. Зрењанинска гимназија
23100 Зрењанин Гимназијска 2 Тел: 023566633
ел. пошта: gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs вебсајт: http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs
Гимназија
SRZRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
SRZRGA 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
SRZRGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SRZRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Јован Трајковић
23100 Зрењанин Скерлићева бб Тел: 023561584
ел. пошта: ekonomskazr@gmail.com вебсајт: http://www.ekonomskazr.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SRZRSB 3K06SТрговац30/3/3 год.
SRZRSB 3K07SКонобар30/3/3 год.
SRZRSB 3K08SКувар30/3/3 год.
SRZRSB 3K08MКувар30/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
SRZRSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
SRZRSB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
SRZRSB 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
SRZRSB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
SRZRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
23000 Зрењанин Новосадска 2 Тел: 023561413
ел. пошта: medicinskazr@beotel.net вебсајт: http://www.medicinska-skola.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SRZRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
SRZRSC 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SRZRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SRZRSC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
SRZRSC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Пољопривредна школа
23100 Зрењанин Македонска 2 Тел: 023562189
ел. пошта: direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs вебсајт: http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SRZRSD 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
SRZRSD 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
SRZRSD 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
SRZRSD 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/3/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
5. Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић
23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 Тел: 023561567
ел. пошта: ssupredic@upzr.edu.rs вебсајт: http://www.upzr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SRZRSE 3A23SПекар30/5/3 год.
SRZRSE 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
SRZRSE 3A26SПрерађивач млека15/0/3 год.
SRZRSE 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SRZRSE 4F03SХемијско-технолошки техничар30/5/4 год.
SRZRSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
SRZRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
SRZRSE 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
6. Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла
23000 Зрењанин Народног фронта 1 Тел: 023511376
ел. пошта: teslazr@teslazr.edu.rs вебсајт: http://www.teslazr.edu.rs
Електротехника
SRZRSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
SRZRSF 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
SRZRSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SRZRSF 4E08MЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.мађарски
SRZRSF 3E15SЕлектроинсталатер15/5/3 год.
SRZRSF 3E15MЕлектроинсталатер15/0/3 год.мађарски
SRZRSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
SRZRSF 3E17MЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.мађарски
Геодезија и грађевинарство
SRZRSF 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
SRZRSF 3H12SДекоратер зидних површина 15/5/3 год.
SRZRSF 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/5/3 год.
7. Техничка школа
23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 Тел: 023561277
ел. пошта: direktor@tehnickazr.edu.rs вебсајт: http://tehnickazr.edu.rs/
Геологија, рударство и металургија
SRZRSG 3C21SРуковалац постројењима за добијање нафте и гаса30/0/3 год.
Машинство и обрада метала
SRZRSG 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SRZRSG 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SRZRSG 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Саобраћај
SRZRSG 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
SRZRSG 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
8. Музичка школа Јосиф Маринковић
23101 Зрењанин Трг слободе 7 Тел: 023561104
ел. пошта: office@josif.edu.rs вебсајт: http://josif.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/1/4 год.
   Дизајнер звука8/1/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/1/4 год.
9. Основна и средња школа 9. Мај
23101 Зрењанин Народне омладине број 16 Тел: 023589021
ел. пошта: maj9.skola@beotel.rs вебсајт: http://www.9majzr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)2/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
   Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/2 год.
Нова Црња
1. Средња школа Ђуро Јакшић
23220 Српска Црња Краља Александра 63 Тел: 023811041
ел. пошта: sskola@mts.rs вебсајт: http://www.ssdjurajaksic.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SRNCМA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
SRNCМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRNCМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Нови Бечеј
1. Средња школа
23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 Тел: 023771077
ел. пошта: srednjaskolanb@mts.rs вебсајт: http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com
Машинство и обрада метала
SRNBМA 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SRNBМA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Електротехника
SRNBМA 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
SRNBМA 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Економија, право и администрација
SRNBМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRNBМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Сечањ
1. Средња школа Вук Караџић
23240 Сечањ Гимназијска 2 Тел: 023841035
ел. пошта: vstefan@ptt.rs вебсајт: http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs
Машинство и обрада метала
SRSEМA 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SRSEМA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SRSEМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SRSEМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Житиште

3. Јужнобанатски округ

Алибунар
1. Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић
26310 Алибунар Вука Караџића 2 Тел: 013642287
ел. пошта: etsalibunar@madnet.rs вебсајт: http://ekonomskaalibunar.wordpress.com
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
JNALSA 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
JNALSA 4L01PЕкономски техничар30/0/4 год.румунски
JNALSA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Бела Црква
1. Белоцркванска гимназија и економска школа
26340 Бела Црква Јована Цвијића 11 Тел: 013853475
ел. пошта: gimbc@panet.rs вебсајт: http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/
Економија, право и администрација
JNBCМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
JNBCМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Сава Мунћан
26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 Тел: 013851178
ел. пошта: tssmbcrkva@mts.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolabc.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNBCSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JNBCSB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JNBCSB 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Саобраћај
JNBCSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
JNBCSB 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
JNBCSB 3P02SЖенски фризер 15/2/3 год.
Вршац
1. Гимназија Борислав Петров Браца
26300 Вршац Михајла Пупина 1 Тел: 013836448
ел. пошта: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs вебсајт: http://vrsackagimnazija.edu.rs
Гимназија
JNVRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JNVRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
JNVRGA 4R03PОпшти тип30/0/4 год.румунски
2. Пољопривредна школа Вршац
26300 Вршац Архитекте Брашована 1 Тел: 013805058
ел. пошта: bioskola@hemo.net вебсајт: http://bioskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNVRSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JNVRSB 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
JNVRSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/5/3 год.
JNVRSB 3A23SПекар15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JNVRSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JNVRSB 3K08SКувар30/5/3 год.
3. Хемијско-медицинска школа
26300 Вршац Стеријина 113 Тел: 013830292
ел. пошта: sekretarijat@hms.edu.rs вебсајт: http://www.hms.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
JNVRSC 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
JNVRSC 4F02SХемијски лаборант60/0/4 год.
JNVRSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JNVRSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
JNVRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
JNVRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
4. Школски центар Никола Тесла
26300 Вршац Стеријина 40-44 Тел: 013830668
ел. пошта: trsla2006@mts.rs вебсајт: http://www.teslavs.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNVRSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JNVRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JNVRSD 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
JNVRSD 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
JNVRSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Економија, право и администрација
JNVRSD 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
5. Музичка школа Јосиф Маринковић
26300 Вршац Трг победе 4 Тел: 013834581
ел. пошта: msvrsac.sekretar@gmail.com вебсајт: http://wwwmsjosifmarinkovic.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика16/0/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки
26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 Тел: 013839832
ел. пошта: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com вебсајт: http://jelenavarjaski.iz.rs
Текстилство и кожарство
   Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 3/0/3 год.
   Мушки фризер3/0/3 год.
Ковачица
1. Гимназија Михајло Пупин
26210 Ковачица Николе Тесле57 Тел: 013661180
ел. пошта: office@gymko.edu.rs вебсајт: http://www.gymko.edu.rs
Гимназија
JNKVGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JNKVGA 4R03LОпшти тип30/0/4 год.словачки
Ковин
1. Гимназија и економска школа Бранко Радичевић
26220 Ковин Цара Лазара 197 Тел: 013744896
ел. пошта: gimnazijakovin@yahoo.com вебсајт: http://www.gimeko.edu.rs
Економија, право и администрација
JNKOМA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
JNKOМA 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
Гимназија
JNKOМA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Средња стручна школа Васа Пелагић
26220 Ковин Цара Лазара 261 Тел: 013742200
ел. пошта: pskovin@open.telekom.rs вебсајт: https://www.vasapelagickovin.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNKOSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JNKOSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JNKOSB 3K08SКувар15/3/3 год.
JNKOSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
Панчево
1. Гимназија Урош Предић
26000 Панчево Игњата Барајевца 5 Тел: 301120
ел. пошта: direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs
Гимназија
JNPAGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JNPAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Паја Маргановић
26100 Панчево Ослобођења 25 Тел: 013314349
ел. пошта: ekoskopa@gmail.com вебсајт: http://www.ekosko.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JNPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JNPASB 3K08SКувар15/5/3 год.
JNPASB 3K06SТрговац15/5/3 год.
JNPASB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
JNPASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
JNPASB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JNPASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
JNPASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JNPASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа Стевица Јовановић
26100 Панчево Пастерова бр.2 Тел: 0132511772
ел. пошта: paster@panet.rs вебсајт: http://www.medicinskapancevo.com
Здравство и социјална заштита
JNPASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JNPASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
JNPASC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
4. Пољопривредна школа Јосиф Панчић
26101 Панчево Новосељански пут 31 Тел: 0132190022
ел. пошта: direktorpoljsk@open.telekom.rs вебсајт: http://www.jpancic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNPASD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
JNPASD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
JNPASD 4A04SТехничар пољопривредне технике30/2/4 год.
JNPASD 3A13SПољопривредни произвођач15/1/3 год.
JNPASD 3A19SЦвећар - вртлар15/1/3 год.
5. Машинска школа Панчево
26100 Панчево Браће Јовановића 103 Тел: 013316396
ел. пошта: office@masinska.edu.rs вебсајт: http://www.masinska.edu.rs
Машинство и обрада метала
JNPASE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
JNPASE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање60/0/4 год.
JNPASE 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
JNPASE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JNPASE 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
Електротехника
JNPASE 4E26SТехничар мехатронике30/5/4 год.
Саобраћај
JNPASE 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
JNPASE 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
6. Електротехничка школа Никола Тесла
26100 Панчево Максима Горког 7 Тел: 0132316806
ел. пошта: direktor@etsntesla.edu.rs вебсајт: http://www.etsntesla.edu.rs
Електротехника
JNPASF 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/5/4 год.
JNPASF 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JNPASF 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/5/4 год.
JNPASF 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/5/4 год.
JNPASF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
JNPASF 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
7. Техничка школа 23. мај
26000 Панчево Браће Јовановића 89 Тел: 013318977
ел. пошта: office@skola23maj.edu.rs вебсајт: http://www.skola23maj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JNPASG 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
JNPASG 3A28SМесар15/0/3 год.
JNPASG 3A23SПекар15/0/3 год.
Геологија, рударство и металургија
Хемија, неметали и графичарство
JNPASG 4F13SТехничар припреме графичке производње30/0/4 год.
JNPASG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JNPASG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/3/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JNPASG 4H23SГеодетски техничар - геометар30/3/4 год.
JNPASG 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
JNPASG 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
JNPASG 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
8. Музичка школа Јован Бандур
26000 Панчево Војводе Живојина Мишића 3 Тел: 013345976
ел. пошта: jbandur.dir@panet.rs вебсајт: http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
9. Балетска школа Димитрије Парлић
26000 Панчево Жарка Зрењанина 25 Тел: 013351649
ел. пошта: dimitrijeparlic@open.telekom.rs вебсајт: http://dimitrijeparlic.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет6/2/4 год.
   Играч - савремена игра6/1/4 год.
10. Школа за основно и средње образовање Мара Мандић
26000 Панчево Цара Душана 34 Тел: 013353284
ел. пошта: info@maramandic.edu.rs вебсајт: http://www.maramandic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)15/0/2 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Помоћни обрађивач лима (ученици са тешкоћама у развоју)15/0/2 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)10/0/1 год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/3 год.
Опово
Пландиште

4. Севернобачки округ

Бачка Топола
1. Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић
24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. Тел: 024711934
ел. пошта: gimnazijabt@mts.sr вебсајт: http://dositejbt.edu.rs/
Економија, право и администрација
SBBTGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SBBTGA 4L01MЕкономски техничар30/0/4 год.мађарски
Гимназија
SBBTGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SBBTGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
2. Пољопривредна школа
24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. Тел: 024711234
ел. пошта: psdirektor@gmail.com вебсајт: http://poljoskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SBBTSB 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
SBBTSB 4A03MПољопривредни техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
SBBTSB 4A07MВетеринарски техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 4A10MПрехрамбени техничар30/0/4 год.мађарски
SBBTSB 3A15MРуковалац - механичар пољопривредне технике15/0/3 год.мађарски
SBBTSB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
SBBTSB 3A23MПекар15/0/3 год.мађарски
SBBTSB 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
3. Средња техничка школа Шинковић Јожеф
24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 Тел: 024714434
ел. пошта: sinjo@stcable.net вебсајт: http://www.sinjo.edu.rs
Машинство и обрада метала
SBBTSC 4D08MМашински техничар моторних возила30/3/4 год.мађарски
Електротехника
SBBTSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
SBBTSC 4E08MЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
SBBTSC 3P02MЖенски фризер 15/3/3 год.мађарски
SBBTSC 3P03MПедикир и маникир15/3/3 год.мађарски
Суботица
1. Гимназија Светозар Марковић
24100 Суботица Петефи Шандора 1 Тел: 552820
ел. пошта: sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijasubotica.edu.rs
Гимназија
SBSUGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SBSUGA 4R04MПриродно - математички смер30/0/4 год.мађарски
SBSUGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
SBSUGA 4R01MДруштвено - језички смер30/0/4 год.мађарски
SBSUGA 4R03HОпшти тип30/0/4 год.хрватски
2. Економска средња школа Боса Милићевић
24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 Тел: 024559255
ел. пошта: ess@eunet.rs вебсајт: http://ekonomskasu.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SBSUSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SBSUSC 4K10MТуристички техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSC 3K08SКувар15/0/3 год.
SBSUSC 3K08MКувар15/0/3 год.мађарски
SBSUSC 3K07SКонобар15/0/3 год.
SBSUSC 3K07MКонобар15/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
SBSUSC 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SBSUSC 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SBSUSC 4L01MЕкономски техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSC 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Средња медицинска школа
24100 Суботица Београдски пут 126 Тел: 024558336
ел. пошта: medsu@medicinskasu.edu.rs вебсајт: http://www.medicinskasu.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SBSUSD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
SBSUSD 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
SBSUSD 4O01MГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.мађарски
SBSUSD 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SBSUSD 3P02MЖенски фризер 30/0/3 год.мађарски
4. Политехничка школа
24000 Суботица Максима Горког 38 Тел: 024663100
ел. пошта: politehn@eunet.rs вебсајт: http://www.politehnickasu.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
SBSUSE 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
SBSUSE 4B01MТехничар за пејзажну архитектуру30/0/4 год.мађарски
SBSUSE 3B20SОператер за израду намештаја30/0/3 год.
SBSUSE 3B16SСтолар15/0/3 год.
SBSUSE 3B17SТапетар - декоратер15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SBSUSE 4F33MТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.мађарски
SBSUSE 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SBSUSE 4H26HАрхитектонски техничар30/0/4 год.хрватски
SBSUSE 4H08SИзвођач инсталатерских и завршних грађевинских радова30/0/4 год.
SBSUSE 3H12SДекоратер зидних површина 15/0/3 год.
SBSUSE 3H13SЗидар - фасадер15/0/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
SBSUSE 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
5. Хемијско-технолошка школа
24000 Суботица Максима Горког 53 Тел: 024644103
ел. пошта: hemijska@tippnet.rs вебсајт: http://www.hts.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SBSUSF 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
SBSUSF 4A10MПрехрамбени техничар30/2/4 год.мађарски
SBSUSF 3A23SПекар15/1/3 год.
SBSUSF 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SBSUSF 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/1/4 год.
SBSUSF 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
SBSUSF 4F02SХемијски лаборант30/2/4 год.
SBSUSF 4F02MХемијски лаборант30/2/4 год.мађарски
Текстилство и кожарство
SBSUSF 4G12SМоделар одеће30/3/4 год.
SBSUSF 4G12MМоделар одеће30/2/4 год.мађарски
6. Техничка школа Иван Сарић
24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 Тел: 024552031
ел. пошта: messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs
Машинство и обрада метала
SBSUSG 4D13MТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SBSUSG 3D22MБравар - заваривач30/0/3 год.мађарски
SBSUSG 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
SBSUSG 4E11MЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SBSUSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
SBSUSG 4E40MЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.мађарски
SBSUSG 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
SBSUSG 4E26MТехничар мехатронике30/0/4 год.мађарски
SBSUSG 3E15SЕлектроинсталатер30/5/3 год.
Саобраћај
SBSUSG 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
SBSUSG 4I01MТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.мађарски
SBSUSG 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
7. Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи
24100 Суботица Трг жртава фашизма 21 Тел: 024670860
ел. пошта: office@tg.edu.rs вебсајт: http://www.tg.edu.rs
Гимназија
SBSUGB 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
SBSUGB 4R10MОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.мађарски
SBSUGB 4R17MОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик24/0/4 год.мађарски
8. Музичка школа
24000 Суботица Штросмајерова 3 Тел: 024525672
ел. пошта: muzickasu@gmail.com вебсајт: http://www.muzickasu.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Дизајнер звука8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.мађарски
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - црквена музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - џез музика8/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика8/0/4 год.мађарски
   Музички извођач - класична музика8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика8/0/4 год.мађарски
9. Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић
24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 Тел: 024556119
ел. пошта: skcentar@tippnet.rs вебсајт: http://www.skcentar.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар4/0/3 год.српско-мађарски
   Месар3/0/3 год.српско-мађарски
Машинство и обрада метала
   Машинбравар5/0/3 год.српско-мађарски
   Бравар3/0/3 год.српско-мађарски
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)3/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач3/0/3 год.српско-мађарски
Геодезија и грађевинарство
   Декоратер зидних површина 3/0/3 год.српско-мађарски
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 8/0/3 год.српско-мађарски
   Педикир и маникир8/0/3 год.српско-мађарски
10. Основна и средња школа Жарко Зрењанин
24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 Тел: 024553037
ел. пошта: zarkozre@eunet.rs вебсајт: http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.српско-мађарски
   Цвећар - вртлар3/0/3 год.српско-мађарски
Машинство и обрада метала
   Електрозаваривач (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.српско-мађарски
Текстилство и кожарство
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.српско-мађарски
Геодезија и грађевинарство
   Водоинсталатер (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/ год.српско-мађарски
   Помоћник водоинсталатера (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/2 год.српско-мађарски
Трговина, угоститељство и туризам
   Пакер6/0/2 год.
Мали Иђош

5. Западнобачки округ

Апатин
1. Гимназија Никола Тесла
25260 Апатин Блок 112 бб Тел: 025773211
ел. пошта: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijaapatin.edu.rs
Гимназија
ZBAPGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа са домом ученика
25260 Апатин Пригревачка 72 Тел: 772216
ел. пошта: so.teh-skola-ap@neobee.net вебсајт: http://www.tehnicka-apatin.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBAPSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
ZBAPSB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
ZBAPSB 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
Саобраћај
ZBAPSB 4I06SНаутички техничар - речни смер30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZBAPSB 3K08SКувар15/0/3 год.
ZBAPSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
3. Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа
25260 Апатин Блок 112 бб Тел: 025773211
ел. пошта: info@gradedu.net вебсајт: http://gradedu.net
Шумарство и обрада дрвета
ZBAPSC 3B16SСтолар15/0/3 год.
ZBAPSC 3B17SТапетар - декоратер15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZBAPSC 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Кула
1. Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика
25233 Руски Крстур Русинска 63 Тел: 025705030
ел. пошта: petroso@eunet.rs вебсајт: http://www.petrokuzmjak.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZBKUGA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Гимназија
ZBKUGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
ZBKUGA 4R03UОпшти тип30/0/4 год.русински
2. Економско-трговинска школа
25230 Кула Маршала Тита 113 Тел: 025729150
ел. пошта: profes@ptt.rs вебсајт: http://www.etskula.com
Трговина, угоститељство и туризам
ZBKUSB 3K08SКувар30/5/3 год.
ZBKUSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
ZBKUSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
ZBKUSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZBKUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
ZBKUSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZBKUSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња техничка школа Михајло Пупин
25230 Кула Лазе Костића 14 Тел: 025720103
ел. пошта: ssmihpupkul1@ptt.rs вебсајт: http://www.stsmihajlopupin.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBKUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
ZBKUSC 3D20SАутомеханичар15/4/3 год.
ZBKUSC 3D24SЗаваривач15/2/3 год.
Електротехника
ZBKUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара60/0/4 год.
ZBKUSC 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
4. Средња стручна школа
25220 Црвенка Маршала Тита 107 Тел: 025731123
ел. пошта: so.crvenka@neobee.net вебсајт: http://www.ssscrvenka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZBKUSD 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
ZBKUSD 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
Остала делатност личних услуга
ZBKUSD 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
ZBKUSD 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Оџаци
1. Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај
25250 Оџаци Сомборска18 Тел: 0255742434
ел. пошта: gimekjjzmaj@mts.rs вебсајт: http://www.gesjjz.edu.rs
Економија, право и администрација
ZBODGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
ZBODGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа
25250 Оџаци Школска 20 Тел: 0255746118
ел. пошта: tsodzacidirektor@mts.rs вебсајт: https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZBODSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
ZBODSB 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
ZBODSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
ZBODSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
Трговина, угоститељство и туризам
ZBODSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
ZBODSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Сомбор
1. Гимназија Вељко Петровић
25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 Тел: 025420327
ел. пошта: gimso@mts.rs вебсајт: http://www.gimnazijaso.edu.rs
Гимназија
ZBSOGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
ZBSOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
ZBSOGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
2. Средња економска школа
25100 Сомбор Апатински пут 90 Тел: 025421217
ел. пошта: sekretar@ekonomskaso.edu.rs вебсајт: https://www.ekonomskaso.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZBSOSB 3K08SКувар30/5/3 год.
ZBSOSB 3K08MКувар30/0/3 год.мађарски
ZBSOSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
ZBSOSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
ZBSOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
ZBSOSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZBSOSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZBSOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Средња медицинска школа Др Ружица Рип
25000 Сомбор Подгоричка 9 Тел: 025430540
ел. пошта: so.direktor@neobee.net вебсајт: http://www.medicinskaso.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZBSOSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/5/4 год.
ZBSOSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
ZBSOSC 4O16MФармацеутски техничар30/0/4 год.мађарски
ZBSOSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
ZBSOSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
4. Средња пољопривредно-прехрамбена школа
25100 Сомбор Хаџића Светића 18 Тел: 025482586
ел. пошта: sspolskosom1@ptt.rs вебсајт: http://www.sppssombor.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZBSOSD 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
ZBSOSD 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/3/3 год.
ZBSOSD 3A23SПекар15/3/3 год.
5. Средња школа Свети Сава
25100 Сомбор Подгоричка 7 Тел: 025415699
ел. пошта: skola@ss-svetisava.edu.rs вебсајт: http://ss-svetisava.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
ZBSOSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/3/4 год.
ZBSOSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/3/4 год.
Текстилство и кожарство
ZBSOSE 4G12SМоделар одеће30/3/4 год.
Остала делатност личних услуга
ZBSOSE 3P02SЖенски фризер 30/3/3 год.
ZBSOSE 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
ZBSOSE 3P03SПедикир и маникир15/3/3 год.
6. Средња техничка школа
25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 Тел: 025421067
ел. пошта: so.skolasts@neobee.net вебсајт: http://www.tehnickaso.edu.rs/
Машинство и обрада метала
ZBSOSF 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZBSOSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
ZBSOSF 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
ZBSOSF 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
Електротехника
ZBSOSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
ZBSOSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
ZBSOSF 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
ZBSOSF 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
ZBSOSF 3E15MЕлектроинсталатер30/0/3 год.мађарски
ZBSOSF 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
Саобраћај
ZBSOSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZBSOSF 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
7. Музичка школа Петар Коњовић
25000 Сомбор Венац Петра Бојовића 9 Тел: 025412054
ел. пошта: mspks@sbb.rs вебсајт: http://www.petarkonjovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић
25000 Сомбор Радоја Домановића 98 Тел: 025459111
ел. пошта: vukskola.direktor.so@gmail.com вебсајт: http://www.vuk-centar.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар3/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар4/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Кувар4/0/3 год.

6. Јужнобачки округ

Бач
1. Пољопривредна школа
21420 Бач Школска 1 Тел: 021771063
ел. пошта: direktor@poljoskolabac.edu.rs вебсајт: http://www.poljoskolabac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBBASA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JBBASA 3A19SЦвећар - вртлар15/5/3 год.
JBBASA 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
Бачка Паланка
1. Гимназија 20. октобар
21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 23 Тел: 021751235
ел. пошта: direktor@gimnazijabp.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijabp.edu.rs/
Гимназија
JBPAGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
JBPAGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
JBPAGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Средња стручна школа Радивој Увалић
21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 Тел: 0216040428
ел. пошта: ekonomskabp@gmail.com вебсајт: http://ekonomskabp.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBPASB 3K06SТрговац15/2/3 год.
JBPASB 3K08SКувар15/2/3 год.
JBPASB 3K07SКонобар15/1/3 год.
JBPASB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
JBPASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
JBPASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
JBPASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа 9. Мај
21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 Тел: 0216041472
ел. пошта: skola@9maj.rs вебсајт: http://www.9maj.rs
Машинство и обрада метала
JBPASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JBPASC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBPASC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
JBPASC 3D27SМашинбравар15/0/3 год.
Електротехника
JBPASC 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JBPASC 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
JBPASC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
Бачки Петровац
1. Гимназија Јан Колар са домом ученика
21470 Бачки Петровац 14. војвођанске ударне словачке бригаде 12 Тел: 021780326
ел. пошта: gjk@stcable.net вебсајт: http://jankollar.org
Гимназија
JBPEGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JBPEGA 4R03LОпшти тип60/0/4 год.словачки
Врбас
1. Гимназија Жарко Зрењанин
21460 Врбас Палих бораца 9 Тел: 021704653
ел. пошта: gimvrbas@mts.rs вебсајт: http://gimnazijavrbas.rs
Гимназија
JBVRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JBVRGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
JBVRGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Средња стручна школа 4. јули
21460 Врбас Светозара Марковића 53 Тел: 021790555
ел. пошта: sss4juli@gmail.com вебсајт: http://
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
   Месар - кобасичар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
JBVRSB 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
JBVRSB 3A28SМесар15/0/3 год.
JBVRSB 3A23SПекар15/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
JBVRSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBVRSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
Саобраћај
JBVRSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
JBVRSB 3I11SВозач моторних возила30/10/3 год.
Жабаљ
1. Средња школа 22. октобар
21230 Жабаљ Николе Тесле 78 Тел: 021831345
ел. пошта: hs22oct@axpan.net вебсајт: http://www.22oktobar.rs
Машинство и обрада метала
JBZAMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/10/4 год.
JBZAMA 3D39SМеханичар привредне механизације15/5/3 год.
JBZAMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JBZAMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBZAMA 3K08SКувар30/10/3 год.
Економија, право и администрација
JBZAMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
JBZAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Нови Сад
1. Гимназија Јован Јовановић Змај
21000 Нови Сад Златне греде 4 Тел: 0212156166
ел. пошта: direktor@jjzmaj.edu.rs вебсајт: http://www.jjzmaj.edu.rs
Гимназија
JBNSGA 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
JBNSGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JBNSGA 4R04ЕПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-енглески
JBNSGA 4R04FПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-француски
JBNSGA 4R04RПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-руски
JBNSGA 4R04NПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-немачки
JBNSGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
JBNSGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
JBNSGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији40/0/4 год.
JBNSGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Гимназија Светозар Марковић
21000 Нови Сад Његошева 22 Тел: 0214721924
ел. пошта: gim.markovic@gmail.com вебсајт: http://www.s-markovic.edu.rs
Гимназија
JBNSGB 4R03SОпшти тип240/5/4 год.
JBNSGB 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
3. Гимназија Исидора Секулић
21100 Нови Сад Владике Платона 2 Тел: 021457132
ел. пошта: gimnazis@open.telekom.rs вебсајт: http://www.gimnazis.edu.rs
Гимназија
JBNSGC 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JBNSGC 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
4. Гимназија Лаза Костић
21000 Нови Сад Лазе Лазаревића 1 Тел: 0216740261
ел. пошта: lakogim@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs
Гимназија
JBNSGD 4R03SОпшти тип180/15/4 год.
5. Средња школа Светозар Милетић
21100 Нови Сад Народних хероја 7 Тел: 021423655
ел. пошта: najboljaskola@mts.rs вебсајт: http://ekosmile.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBNSSE 4K02SТрговински техничар60/5/4 год.
JBNSSE 3K06SТрговац30/0/3 год.
JBNSSE 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
JBNSSE 3K07SКонобар30/0/3 год.
JBNSSE 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
JBNSSE 3K08SКувар30/5/3 год.
JBNSSE 3K13SПосластичар30/0/3 год.
JBNSSE 4K10SТуристички техничар60/0/4 год.
Економија, право и администрација
JBNSSE 4L01SЕкономски техничар120/5/4 год.
JBNSSE 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JBNSSE 4L09SПословни администратор60/0/4 год.
6. Медицинска школа 7. Април
21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 Тел: 0216541298
ел. пошта: 7april@mts.rs вебсајт: http://www.7april.edu.rs/
Здравство и социјална заштита
JBNSSF 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
JBNSSF 4O13MМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.мађарски
JBNSSF 4O13LМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.словачки
JBNSSF 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JBNSSF 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
JBNSSF 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
7. Пољопривредна школа са домом ученика - Футог
21410 Футог Царице 2 Тел: 021895096
ел. пошта: poljosko@eunet.rs вебсајт: http://www.poljosko.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBNSSG 4A03SПољопривредни техничар60/5/4 год.
JBNSSG 4A03MПољопривредни техничар30/5/4 год.мађарски
JBNSSG 4A04SТехничар пољопривредне технике30/5/4 год.
JBNSSG 4A05SТехничар хортикултуре30/5/4 год.
JBNSSG 4A01SЗоотехничар30/5/4 год.
JBNSSG 4A07SВетеринарски техничар90/5/4 год.
JBNSSG 3A19SЦвећар - вртлар30/5/3 год.
8. Средња машинска школа
21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 Тел: 021444606
ел. пошта: mashinska@neobee.net вебсајт: http://www.masinskans.edu.rs
Машинство и обрада метала
JBNSSH 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JBNSSH 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBNSSH 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JBNSSH 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
JBNSSH 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBNSSH 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
JBNSSH 3D25SИнсталатер15/5/3 год.
9. Електротехничка школа Михајло Пупин
21000 Нови Сад Футошка 17 Тел: 021421566
ел. пошта: uprava.etspupin@gmail.com вебсајт: http://www.etspupin.edu.rs
Електротехника
JBNSSI 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/5/4 год.
JBNSSI 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
JBNSSI 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
JBNSSI 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
JBNSSI 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/5/4 год.
JBNSSI 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
JBNSSI 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/5/4 год.
JBNSSI 4E27SЕлектротехничар мултимедија60/0/4 год.
JBNSSI 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
JBNSSI 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
JBNSSI 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
JBNSSI 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
JBNSSI 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа 30/0/4 год.
JBNSSI 4E24MАдминистратор рачунарских мрежа 30/0/4 год.мађарски
JBNSSI 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
JBNSSI 3E20SМонтер телекомуникационих мрежа15/5/3 год.
10. Техничка школа Павле Савић
21100 Нови Сад Шајкашка 34 Тел: 021443746
ел. пошта: tspavles@nspoint.net вебсајт: http://tspavlesavic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JBNSSK 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
JBNSSK 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
JBNSSK 3A23SПекар15/5/3 год.
JBNSSK 3A28SМесар15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBNSSK 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
JBNSSK 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
JBNSSK 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JBNSSK 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JBNSSK 3F19SИзрађивач хемијских производа30/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
JBNSSK 3P02SЖенски фризер 45/5/3 год.
JBNSSK 3P03SПедикир и маникир30/5/3 год.
JBNSSK 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
11. Техничка школа Милева Марић Ајнштајн
21000 Нови Сад Гагаринова 1 Тел: 021443444
ел. пошта: mileva.ajnstajn021@gmail.com вебсајт: http://www.mmaricajnstajn.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
JBNSSL 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
JBNSSL 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/5/4 год.
JBNSSL 3B16SСтолар15/5/3 год.
JBNSSL 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/5/4 год.
JBNSSL 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
JBNSSL 3B17SТапетар - декоратер15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
JBNSSL 4F17SФотограф30/5/4 год.
JBNSSL 4F15SТехничар штампе30/5/4 год.
JBNSSL 4F32SТехничар за графичку припрему30/5/4 год.
JBNSSL 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
JBNSSL 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
JBNSSL 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JBNSSL 4H26SАрхитектонски техничар60/5/4 год.
JBNSSL 4H23SГеодетски техничар - геометар30/5/4 год.
JBNSSL 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/5/4 год.
JBNSSL 4H07SГрађевински техничар за хидроградњу30/5/4 год.
JBNSSL 4H27SТехничар за одржавање објеката - оглед24/0/4 год.
Гимназија
12. Саобраћајна школа Пинки
21100 Нови Сад Шумадијска 12а Тел: 021527155
ел. пошта: sspinki@eunet.rs вебсајт: http://sspinki.edu.rs
Саобраћај
JBNSSM 4I01SТехничар друмског саобраћаја150/10/4 год.
JBNSSM 4I02SСаобраћајно - транспортни техничар30/5/4 год.
JBNSSM 4I03SТехничар вуче30/5/4 год.
JBNSSM 4I05SТранспортни комерцијалиста30/5/4 год.
JBNSSM 4I09SТехничар ПТТ саобраћаја30/5/4 год.
JBNSSM 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/5/4 год.
JBNSSM 3I11SВозач моторних возила90/10/3 год.
JBNSSM 4I06SНаутички техничар - речни смер30/5/4 год.
13. Музичка школа Исидор Бајић
21100 Нови Сад Његошева 9 Тел: 021524580
ел. пошта: isabajic@sbb.rs вебсајт: http://www.isidorbajic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика40/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар24/0/4 год.
14. Балетска школа
21100 Нови Сад Јеврејска 7 Тел: 021529225
ел. пошта: baletska@neobee.net вебсајт: http://baletska.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет6/0/4 год.
   Играч - савремена игра6/0/4 год.
   Играч - народна игра16/0/4 год.
15. Школа за дизајн Богдан Шупут
21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 Тел: 021512244
ел. пошта: designbs@nspoint.net вебсајт: http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
JBNSUP 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
JBNSUP 4T13SТехничар дизајна амбалаже20/0/4 год.
JBNSUP 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
JBNSUP 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
JBNSUP 4T15MТехничар дизајна графике20/0/4 год.мађарски
JBNSUP 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
16. Школа за основно и средње образовање Милан Петровић
21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 Тел: 0216621253
ел. пошта: skolamp@eunet.rs вебсајт: http://smp.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )16/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Манипулант у преради дрвета (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )13/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)8/2/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар припреме графичке производње20/4/4 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)19/0/1 год.
   Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Помоћник књиговесца6/2/3 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)6/2/3 год.
   Бирографичар6/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)13/0/1 год.
   Ручни ткач (ученици са тешкоћама у развоју)16/1/3 год.
   Манипулант у производњи обуће и кожне галантерије (једногодишње оспособљавање за рад )8/0/1 год.
Геодезија и грађевинарство
   Молер (ученици са тешкоћама у развоју)6/1/2 год.
   Молерско-фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Саобраћај
   Телефониста, телепринтериста и радио оператер (слепи и слабовиди ученици)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Кувар10/0/3 год.
   Трговац8/0/3 год.
   Пакер6/0/2 год.
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )12/0/1 год.
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)16/2/3 год.
Србобран
1. Гимназија и економска школа Светозар Милетић
21480 Србобран Трг професора Миливоја Туторова 4 Тел: 021730155
ел. пошта: gimnazissrbobran@mts.rs вебсајт: http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
JBSRGA 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Гимназија
JBSRGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Сремски Карловци
1. Карловачка гимназија
21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 Тел: 021881777
ел. пошта: karlgimnazija@yahoo.com вебсајт: http://karlgimnazija.edu.rs
Гимназија
JBSKGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик60/0/4 год.
JBSKGA 4R16SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици12/0/4 год.
JBSKGA 4R17SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R24SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R15SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R11SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R13SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик12/0/4 год.
JBSKGA 4R25SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик12/0/4 год.
Темерин
1. Средња школа Лукијан Мушицки
21235 Темерин Народног фронта 80 Тел: 021843272
ел. пошта: lukijanmusicki@mts.rs вебсајт: http://www.sslukijanmusicki.com
Машинство и обрада метала
JBTESA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBTESA 3D20MАутомеханичар15/0/3 год.мађарски
JBTESA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
JBTESA 3D24MЗаваривач15/0/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
JBTESA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JBTESA 4L06MТехничар заштите од пожара30/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
JBTESA 3P03SПедикир и маникир15/5/3 год.
JBTESA 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Гимназија
JBTESA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Тител
1. Средња техничка школа Милева Марић
21240 Тител Главна 7 Тел: 021860189
ел. пошта: sskola-titel@eunet.rs вебсајт: http://stsmmarictitel.edu.rs
Машинство и обрада метала
JBTISA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
JBTISA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JBTISA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
JBTISA 3K08SКувар15/5/3 год.
JBTISA 3K07SКонобар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
JBTISA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Бечеј
1. Гимназија
21220 Бечеј Зелена 13. Тел: 0216913165
ел. пошта: gimnazijabecej@open.telekom.rs вебсајт: http://gimnazijabecej.edu.rs
Гимназија
JBBEGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
JBBEGA 4R03MОпшти тип30/0/4 год.мађарски
JBBEGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
21220 Бечеј Браће Тан 1 Тел: 0216916581
ел. пошта: info@ets-becej.edu.rs вебсајт: http://www.ets-becej.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
JBBESB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
JBBESB 3K08SКувар15/5/3 год.
JBBESB 3K13MПосластичар15/5/3 год.мађарски
JBBESB 3K06SТрговац15/5/3 год.
JBBESB 3K06MТрговац15/5/3 год.мађарски
Економија, право и администрација
JBBESB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
JBBESB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
JBBESB 4L13MKомерцијалиста30/0/4 год.мађарски
JBBESB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Техничка школа
21220 Бечеј Уроша Предића 1 Тел: 0216915094
ел. пошта: tsbecej@gmail.com вебсајт: http://tsbecej.edu.rs/
Машинство и обрада метала
JBBESC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JBBESC 3D50MОператер машинске обраде30/0/3 год.мађарски
Електротехника
JBBESC 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
JBBESC 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JBBESC 4E40MЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
JBBESC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
JBBESC 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
4. Школа за основно и средње образовање Братство
21220 Бечеj Доситејева 11 Тел: 0216916363
ел. пошта: bratstvo@stcable.net вебсајт: http://www.facebook.com/BratstvoBecej
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.мађарски
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.мађарски
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
Машинство и обрада метала
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/3 год.мађарски
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
Остала делатност личних услуга
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.мађарски
   Фризер4/0/3 год.мађарски
Беочин

7. Сремски округ

Инђија
1. Гимназија
22320 Инђија Трг слободе 2а Тел: 022555095
ел. пошта: gimin@indjija.net вебсајт: http://www.gimnazijain.edu.rs
Гимназија
SMINGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SMINGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа Михајло Пупин
22320 Инђија Цара Душана 2 Тел: 022561661
ел. пошта: m_pupin@indjija.net вебсајт: http://mihajlopupin.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMINSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMINSB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMINSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
Електротехника
SMINSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SMINSB 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
SMINSB 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
Саобраћај
SMINSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
SMINSB 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
3. Средња школа Др Ђорђе Натошевић
22320 Инђија Трг слободе 2а Тел: 022/552-373
ел. пошта: djordjenatosevic@yahoo.com вебсајт: www.natosevicin.edu.rs
Текстилство и кожарство
SMINSC 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMINSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SMINSC 3K07SКонобар15/5/3 год.
SMINSC 3K08SКувар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMINSC 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
SMINSC 4L13SKомерцијалиста30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
SMINSC 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
SMINSC 3P02SЖенски фризер 15/5/3 год.
Пећинци
1. Техничка школа Миленко Веркић - Неша
22410 Пећинци Школска 8а Тел: 022436146
ел. пошта: tspecinci@mts.rs вебсајт: http://www.tspecinci.rs
Машинство и обрада метала
SMPESA 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
SMPESA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
SMPESA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMPESA 3K06SТрговац30/5/3 год.
SMPESA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
SMPESA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Рума
1. Гимназија Стеван Пузић
22400 Рума Партизанска бб Тел: 022474515
ел. пошта: rumagimn@eunet.rs вебсајт: http://www.gimnazija-ruma.rs
Гимназија
SMRUGA 4R01SДруштвено - језички смер60/3/4 год.
SMRUGA 4R03SОпшти тип60/3/4 год.
2. Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле
22400 Рума Вука Караџића 70 Тел: 022474784
ел. пошта: brile@sezampro.rs вебсајт: http://www.poljskolaruma.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMRUSB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
SMRUSB 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
SMRUSB 3A28SМесар15/5/3 год.
SMRUSB 3A23SПекар15/5/3 год.
3. Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча
22400 Рума Вука Караџића 70 Тел: 022474716
ел. пошта: skolambu@open.telekom.rs вебсајт: http://www.srednjatehnicka.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMRUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
SMRUSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
SMRUSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMRUSC 3D21SБравар15/0/3 год.
Електротехника
SMRUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
SMRUSC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
SMRUSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/5/3 год.
4. Средња стручна школа Бранко Радичевић
22400 Рума Партизанска бб Тел: 022479033
ел. пошта: srednjabr.ruma@eunet.rs вебсајт: http://www.srednjabr.edu.rs
Текстилство и кожарство
SMRUSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMRUSD 3K07SКонобар15/5/3 год.
SMRUSD 3K08SКувар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMRUSD 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SMRUSD 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
SMRUSD 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
Сремска Митровица
1. Митровачка гимназија
22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 Тел: 022610390
ел. пошта: gimnazijagsm@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijasm.edu.rs
Гимназија
SMSMGA 4R04SПриродно - математички смер30/5/4 год.
SMSMGA 4R01SДруштвено - језички смер90/5/4 год.
SMSMGA 4R03SОпшти тип30/5/4 год.
SMSMGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
SMSMGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Економска школа 9. Мај
22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 Тел: 022615320
ел. пошта: ekonomskasm@mts.rs вебсајт: http://www.es.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SMSMSB 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
SMSMSB 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
SMSMSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4L05SПравни техничар30/5/4 год.
SMSMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SMSMSB 4L10SФинансијски администратор30/10/4 год.
3. Медицинска школа Драгиња Никшић
22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 Тел: 022625525
ел. пошта: med.sm@mts.rs вебсајт: http://www.medicsm.edu.rs
Здравство и социјална заштита
SMSMSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
SMSMSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
SMSMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
SMSMSC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
SMSMSC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
SMSMSC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
SMSMSC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Прехрамбено-шумарска и хемијска школа
22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 Тел: 022622352
ел. пошта: sekretarpsh@neobee.net вебсајт: http://www.psh-skola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMSMSD 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
SMSMSD 3A23SПекар15/0/3 год.
SMSMSD 3A28SМесар15/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
SMSMSD 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/2/4 год.
SMSMSD 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
SMSMSD 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
SMSMSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
5. Средња техничка школа Никола Тесла
22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 Тел: 022639167
ел. пошта: nikolateslasts@yahoo.com вебсајт: http://nikolateslasm.edu.rs
Машинство и обрада метала
SMSMSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
SMSMSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
SMSMSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
SMSMSE 3D19SАутолимар15/0/3 год.
SMSMSE 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
SMSMSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/3/4 год.
SMSMSE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SMSMSE 4H26SАрхитектонски техничар30/3/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић
22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 Тел: 022639185
ел. пошта: radivoj.popovic.sm@gmail.com вебсајт: http://www.srp.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха)4/0/2 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца4/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница4/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризер3/0/3 год.
7. Музичка школа Петар Кранчевић
22000 Сремска Митровица Житна пијаца 28 Тел: 022639061
ел. пошта: krancevic022@open.telekom.rs вебсајт: http://krancevic.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/5/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар16/5/4 год.
Стара Пазова
1. Гимназија Бранко Радичевић
22300 Стара Пазова Светосавска 5 Тел: 022310271
ел. пошта: stapgim@ptt.rs вебсајт: http://stapgim.edu.rs
Гимназија
SMSPGA 4R03SОпшти тип120/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Вук Караџић
22300 Стара Пазова Светосавска 5 Тел: 022310799
ел. пошта: ekonomskas@mts.rs вебсајт: http://www.etsvuk.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SMSPSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
SMSPSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SMSPSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
SMSPSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
SMSPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
22300 Стара Пазова Светосавска 5 Тел: 022310641
ел. пошта: tskola@mts.rs вебсајт: http://nema
Машинство и обрада метала
SMSPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMSPSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SMSPSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
SMSPSC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SMSPSC 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Саобраћај
SMSPSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
4. Школа за основно и средње образовање Антон Скала
22300 Стара Пазова Карађорђева 12 Тел: 022310026
ел. пошта: anadrog@ptt.rs вебсајт: http://nema
Машинство и обрада метала
   Бравар5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач6/0/3 год.
Шид
1. Гимназија Сава Шумановић
22240 Шид Лазе Костића 2 Тел: 0222712529
ел. пошта: gimsid@neobee.net вебсајт: http://www.gimnazijasid.znanje.info/
Економија, право и администрација
SMSIGA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
SMSIGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
SMSIGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа Никола Тесла
22240 Шид Школска 1 Тел: 022712503
ел. пошта: info@nts.edu.rs вебсајт: http://www.nts.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMSISB 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
SMSISB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SMSISB 3D21SБравар15/0/3 год.
SMSISB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
SMSISB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMSISB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Ириг
1. Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз
22406 Ириг Змај Јовина 59 Тел: 022462026
ел. пошта: sssborislavmihajlovic@gmail.com вебсајт: http://www.sssborislavmihajlovic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SMIRSA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SMIRSA 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.

8. Град Београд

Стари град
1. Прва београдска гимназија
11000 Београд Цара Душана 61 Тел: 063377673
ел. пошта: uprava@prvabeogim.edu.rs вебсајт: http://www.prvabeogim.edu.rs
Гимназија
BGSGGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGSGGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Математичка гимназија
11000 Београд Краљице Наталије 37 Тел: 0112641378
ел. пошта: mg@mg.edu.rs вебсајт: http://www.mg.edu.rs
Гимназија
BGSGGB 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији100/0/4 год.
3. Прва економска школа
11000 Београд Цетињска 5-7 Тел: 0113373488
ел. пошта: direktor@prvaekonomska.edu.rs вебсајт: http://www.prvaekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
BGSGSC 4L01SЕкономски техничар120/10/4 год.
BGSGSC 4L02SФинансијски техничар60/0/4 год.
BGSGSC 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
4. Трговачка школа
11000 Београд Хиландарска 1 Тел: 0113225894
ел. пошта: info@trgovackaskola.edu.rs вебсајт: http://www.trgovackaskola.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGSGSD 4K01SАранжер у трговини30/0/4 год.
BGSGSD 4K02SТрговински техничар120/0/4 год.
BGSGSD 3K06SТрговац120/10/3 год.
Економија, право и администрација
BGSGSD 4L13SKомерцијалиста60/0/4 год.
5. Правно-пословна школа Београд
11003 Београд Светогорска 48 Тел: 3242511
ел. пошта: uprava@pps.rs вебсајт: http://www.pps.rs
Економија, право и администрација
BGSGSE 4L09SПословни администратор30/5/4 год.
BGSGSE 4L05SПравни техничар150/5/4 год.
BGSGSE 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
6. Ваздухопловна академија
11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 Тел: 0112182944
ел. пошта: direktor@vakademija.edu.rs вебсајт: http://www.vakademija.edu.rs/
Машинство и обрада метала
BGSGSF 4D54SМехатроничар за транспортне системе аеродрома30/0/4 год.
BGSGSF 4D53SАвио-техничар30/0/4 год.
BGSGSF 4D56SАвио-техничар за ваздухоплов и мотор - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D57SАвио-техничар за електронску опрему ваздухоплова - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D60SМехатроничар за ракетне системе - оглед12/0/4 год.
BGSGSF 4D58SАвио-техничар за електро опрему ваздухоплова - оглед8/0/4 год.
BGSGSF 4D59SМехатроничар за радарске системе - оглед12/0/4 год.
Саобраћај
BGSGSF 4I22SТехничар ваздушног саобраћаја60/0/4 год.
BGSGSF 4I24SТехничар ваздушног саобраћаја за спасавање30/0/4 год.
BGSGSF 4I23SТехничар ваздушног саобраћаја за безбедност30/0/4 год.
7. Електротехничка школа Никола Тесла
11000 Београд Краљице Наталије 31 Тел: 0112686397
ел. пошта: nikolateslabeograd@gmail.com вебсајт: http://www.teslabg.edu.rs
Електротехника
BGSGSG 4E04SЕлектротехничар енергетике60/0/4 год.
BGSGSG 4E23SЕлектротехничар процесног управљања60/0/4 год.
BGSGSG 4E08SЕлектротехничар рачунара90/0/4 год.
BGSGSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
BGSGSG 4E03SЕлектротехничар електронике60/0/4 год.
BGSGSG 4E27SЕлектротехничар мултимедија60/0/4 год.
BGSGSG 4E11SЕлектротехничар телекомуникација90/0/4 год.
BGSGSG 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
8. Техничка школа ДРВО АРТ
11000 Београд Цара Душана 23 Тел: 00381112631361
ел. пошта: drvoart.direktor@mts.rs вебсајт: http://www.drvoart.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
BGSGMH 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру60/0/4 год.
BGSGMH 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера60/0/4 год.
BGSGMH 3B16SСтолар15/3/3 год.
BGSGMH 3B17SТапетар - декоратер15/3/3 год.
Економија, право и администрација
Култура, уметност и јавно информисање
BGSGMH 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
9. Електротехничка школа Стари град
11000 Београд Високог Стевана 37 Тел: 0112627784
ел. пошта: etsstarigrad@sezampro.rs вебсајт: http://www.etsstarigrad.edu.rs
Електротехника
BGSGSI 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGSGSI 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
BGSGSI 4E04SЕлектротехничар енергетике60/0/4 год.
BGSGSI 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
BGSGSI 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
BGSGSI 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
10. Балетска школа Лујо Давичо
11000 Београд Кнез Милетина 8 Тел: 0113226670
ел. пошта: direktor@ldavico.edu.rs вебсајт: http://www.lujodavico.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Играч - класичан балет18/4/4 год.
   Играч - савремена игра12/4/4 год.
   Играч - народна игра16/4/4 год.
11. Музичка школа Др Војислав Вучковић
11103 Београд Кондина 6 Тел: 0113241169
ел. пошта: info@vuckovic.rs вебсајт: http://www.vuckovic.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика24/2/4 год.
12. Музичка школа Мокрањац
11000 Београд ДЕЧАНСКА 6 Тел: 0113243538
ел. пошта: mokranjacbg@gmail.com вебсајт: http://www.mokranjacbg.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/3/4 год.
   Музички извођач -класична музика32/3/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
Савски венац
1. Филолошка гимназија
11000 Београд Каменичка 2 Тел: 0112621955
ел. пошта: filoloska_gimnazija@yahoo.com вебсајт: http://www.filoloska.edu.rs
Гимназија
BGSVGA 4R16SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - класични језици24/0/4 год.
BGSVGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R11SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - француски језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R25SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - руски језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R17SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - немачки језик24/0/4 год.
BGSVGA 4R13SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - италијански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R14SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - јапански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R24SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - шпански језик12/0/4 год.
BGSVGA 4R15SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - кинески језик12/0/4 год.
2. Гимназија Свети Сава
11000 Београд Ресавска 58 Тел: 0112642328
ел. пошта: direktor@sveti-sava.edu.rs вебсајт: http://www.sveti-sava.edu.rs
Гимназија
BGSVGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGSVGB 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
3. Четврта београдска гимназија
11040 Београд Теодора Драјзера 25 Тел: 2663652
ел. пошта: cetvrta@eunet.rs вебсајт: http://cetvrtagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGSVGC 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
BGSVGC 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
4. Медицинска школа Београд
11000 Београд Делиградска 31 Тел: 0112684544
ел. пошта: mskola@eunet.rs вебсајт: http://www.medicinskaskola.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGSVSE 4O06SПедијатријска сестра - техничар60/5/4 год.
BGSVSE 4O01SГинеколошко - акушерска сестра60/5/4 год.
BGSVSE 4O12SМедицинска сестра - васпитач90/5/4 год.
BGSVSE 4O14SФизиотерапеутски техничар120/5/4 год.
   Физиотерапеутски техничар (ученици оштећеног вида)12/0/4 год.
5. Угоститељско-туристичка школа
11000 Београд Југ Богданова 28 Тел: 0112633250
ел. пошта: utsbgd@mts.rs вебсајт: http://ut-skola.znanje.info
Трговина, угоститељство и туризам
BGSVSF 4K04SУгоститељски техничар60/5/4 год.
BGSVSF 4K03SКулинарски техничар60/5/4 год.
BGSVSF 3K07SКонобар30/5/3 год.
BGSVSF 3K08SКувар30/5/3 год.
BGSVSF 3K13SПосластичар30/5/3 год.
BGSVSF 4K10SТуристички техничар90/5/4 год.
6. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
11000 Београд Милоша Поцерца 2 Тел: 0113620743
ел. пошта: sbbh@eunet.rs вебсајт: http://www.brodarska.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGSVSG 4D02SБродомашински техничар30/0/4 год.
BGSVSG 3D74SБродомеханичар 15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
BGSVSG 4H07SГрађевински техничар за хидроградњу30/0/4 год.
Саобраћај
BGSVSG 4I06SНаутички техничар - речни смер30/0/4 год.
BGSVSG 3I16SБродовођа15/0/3 год.
7. Техничка школа за дизајн коже
11000 Београд Бранкова 17 Тел: 2632183
ел. пошта: tszdk@hotmail.com вебсајт: http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
BGSVSH 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
BGSVSH 4G05SТехничар моделар коже30/5/4 год.
BGSVSH 3G11SОбућар15/3/3 год.
BGSVSH 3G10SКонфекционар коже и крзна15/0/3 год.
BGSVSH 4G22SТехничар дизајна производа од коже30/0/4 год.
8. Школа за дизајн
11000 Београд Kрупањска 3 Тел: 0113066408
ел. пошта: dizajnerska@dizajnerska.edu.rs вебсајт: http://dizajnerska.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
BGSVUI 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
BGSVUI 4T13SТехничар дизајна амбалаже20/0/4 год.
BGSVUI 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
BGSVUI 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
BGSVUI 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
9. Спортска гимназија
11000 Савски венац Петра Чајковског 2 Тел: 2650754
ел. пошта: sportskagimnazija@yahoo.com вебсајт: https://www.sportskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGSVGD 4R03SОпшти тип180/10/4 год.
10. Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански
11000 Београд Светозара Марковића 85 Тел: 0112687136
ел. пошта: stefan.decanski@sbb.rs вебсајт: http://decanski.znanje.info
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар5/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Столар4/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Аутоперач - подмазивач (ученици оштећеног слуха)2/0/2 год.
   Аутолимар6/0/3 год.
   Лимар3/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар графичке дораде4/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
   Подополагач (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)4/0/3 год.
Вождовац
1. Дванаеста београдска гимназија
11000 Београд Војводе Степе 82 Тел: 0112469821
ел. пошта: direktorxii@gmail.com вебсајт: http://www.xiigimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVOGA 4R03SОпшти тип240/0/4 год.
2. Осма београдска гимназија
11000 Београд Грчића Миленка бр.71 Тел: 0112850779
ел. пошта: osma_sekretarijat@yahoo.com вебсајт: http://www.osmagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVOGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVOGB 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Друга економска школа
11118 Београд Господара Вучића 50 Тел: 0116440132
ел. пошта: skola@drugaekonomska.edu.rs вебсајт: http://www.drugaekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
BGVOSC 4L01SЕкономски техничар270/10/4 год.
BGVOSC 4L10SФинансијски администратор60/5/4 год.
4. Школа за негу лепоте
11050 Београд Јована Суботића 2 Тел: 0113447226
ел. пошта: skolazanegulepote@gmail.com вебсајт: http://www.skolazanegulepote.edu.rs
Остала делатност личних услуга
BGVOSD 4P01SСценски маскер и власуљар30/5/4 год.
BGVOSD 3P03SПедикир и маникир30/3/3 год.
BGVOSD 3P02SЖенски фризер 180/10/3 год.
BGVOSD 3P04SМушки фризер150/10/3 год.
5. Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић
11010 Београд Есад пашина 26 Тел: 3098084
ел. пошта: ghmskola@open.telekom.rs вебсајт: http://www.ghmskola.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BGVOSE 4C01SГеолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију30/5/4 год.
BGVOSE 4C02SГеолошки техничар за истраживање минералних сировина30/5/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGVOSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Хидрометеорологија
BGVOSE 4M01SХидролошки техничар30/5/4 год.
BGVOSE 4M02SМетеоролошки техничар30/5/4 год.
6. Школа за дизајн текстила
11000 Београд Војислава Илића 88 Тел: 0112833693
ел. пошта: skolazadizajn@eunet.rs вебсајт: http://skolazadizajntekstila.edu.rs
Текстилство и кожарство
BGVOSF 4G12SМоделар одеће30/5/4 год.
BGVOSF 4G20SТехничар дизајна одеће30/5/4 год.
BGVOSF 4G21SТехничар дизајна текстилних материјала30/5/4 год.
BGVOSF 4G02SТекстилни техничар30/5/4 год.
BGVOSF 3G17SМодни кројач30/5/3 год.
7. Школа за основно и средње образовање Вожд
11000 Београд Булевар ослобођења  219 Тел: 3097013
ел. пошта: sosovozd@yahoo.com вебсајт: http://sosovozd.znanje.info
Машинство и обрада метала
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница (ученици са тешкоћама у развоју)12/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици са тешкоћама у развоју)9/0/3 год.
Врачар
1. Трећа београдска гимназија
11000 Београд Његошева 15 Тел: 3640942
ел. пошта: trecabggim@gmail.com вебсајт: http://www.trecagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGVRGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVRGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
BGVRGA 4R01FДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-француски
BGVRGA 4R01IДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-италијански
2. Четрнаеста београдска гимназија
11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 Тел: 0113086920
ел. пошта: direktor@cetrnaestgim.edu.rs вебсајт: http://cetrnaestgim.edu.rs
Гимназија
BGVRGB 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGVRGB 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Техничка школа ГСП
11000 Београд Радослава Грујића2 Тел: 0112458626
ел. пошта: skolagsp@gmail.com вебсајт: http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGVRSC 3D20SАутомеханичар45/5/3 год.
BGVRSC 4D08SМашински техничар моторних возила60/0/4 год.
BGVRSC 3D19SАутолимар15/5/3 год.
Електротехника
BGVRSC 3E22SАутоелектричар60/0/3 год.
BGVRSC 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
Саобраћај
BGVRSC 3I11SВозач моторних возила90/15/3 год.
BGVRSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја120/0/4 год.
4. Музичка школа Станковић
11000 Београд Кнеза Милоша 1а Тел: 3230226
ел. пошта: msstankovicbg@gmail.com вебсајт: http://muzickaskolastankovic.org
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички извођач - џез музика16/0/4 год.
5. Архитектонска техничка школа
11050 Београд Војислава Илића 78 Тел: 0112412127
ел. пошта: ats@ats.edu.rs вебсајт: http://www.ats.edu.rs
Геодезија и грађевинарство
BGVRSD 4H26SАрхитектонски техничар180/0/4 год.
6. Музичка школа Јосиф Маринковић
11000 Београд Крунска 8 Тел: 3236504
ел. пошта: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs вебсајт: http://www.josifmarinkovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач - класична музика16/0/4 год.
7. Музичка школа Јосип Славенски
11000 Београд Радослава Грујића 2а Тел: 2455953
ел. пошта: muzskjosipslavenski@sbb.rs вебсајт: http://www.slavenski.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач -класична музика32/0/4 год.
   Музички извођач - рана музика8/0/4 год.
Палилула
1. Пета београдска гимназија
11000 Београд Илије Гарашанина 24 Тел: 00381113236367
ел. пошта: vgimnazija@eunet.rs вебсајт: http://vbeogradska.edu.rs
Гимназија
BGPAGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGPAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
2. Средња техничка ПТТ школа
11000 Београд Здравка Челара 16 Тел: 0113290334
ел. пошта: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs вебсајт: https://www.pttskola.edu.rs
Електротехника
BGPASB 4E11SЕлектротехничар телекомуникација90/0/4 год.
BGPASB 3E20SМонтер телекомуникационих мрежа60/0/3 год.
Саобраћај
BGPASB 4I09SТехничар ПТТ саобраћаја60/0/4 год.
3. Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ
11210 Београд Панчевачки пут 39 Тел: 0112712715
ел. пошта: skolapkb@gmail.com вебсајт: http://www.skolapkb.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGPASC 4A03SПољопривредни техничар60/0/4 год.
BGPASC 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
BGPASC 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
BGPASC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
BGPASC 3A28SМесар15/3/3 год.
BGPASC 3A23SПекар15/3/3 год.
4. Железничка техничка школа
11120 Београд Здравка Челара 14 Тел: 0112762876
ел. пошта: skola@ztskola.edu.rs вебсајт: http://www.ztskola.edu.rs
Електротехника
BGPASD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација60/0/4 год.
Саобраћај
BGPASD 4I02SСаобраћајно - транспортни техничар60/0/4 год.
BGPASD 4I05SТранспортни комерцијалиста30/3/4 год.
BGPASD 4I03SТехничар вуче30/5/4 год.
BGPASD 3I13SВозовођа15/0/3 год.
BGPASD 3I14SКондуктер у железничком саобраћају15/2/3 год.
5. Електротехничка школа Раде Кончар
11000 Београд Браће Грим 32 Тел: 2763062
ел. пошта: koncar@beotel.rs вебсајт: http://www.koncar.edu.rs
Електротехника
BGPASE 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
BGPASE 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/5/4 год.
BGPASE 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
BGPASE 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
BGPASE 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
BGPASE 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BGPASE 4E04SЕлектротехничар енергетике60/5/4 год.
BGPASE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
Звездара
1. Зуботехничка школа
11000 Београд Станка Враза 63 Тел: 0116442913
ел. пошта: ztsbgd@gmail.com вебсајт: http://www.zts.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSD 4O17SСтоматолошка сестра - техничар60/5/4 год.
BGZVSD 4O02SЗубни техничар120/5/4 год.
2. Шеста београдска гимназија
11050 Београд Милана Ракића 33 Тел: 0112412682
ел. пошта: uprava@vigimnazija.edu.rs вебсајт: http://vigimnazija.edu.rs
Гимназија
BGZVGA 4R04SПриродно - математички смер150/5/4 год.
BGZVGA 4R01SДруштвено - језички смер120/5/4 год.
3. Медицинска школа
11000 Београд Вељка Дугошевића бб Тел: 0112415455
ел. пошта: skola@medicinska-zvezdara.edu.rs вебсајт: http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSC 4O13SМедицинска сестра - техничар180/10/4 год.
BGZVSC 4O07SСанитарно - еколошки техничар60/0/4 год.
BGZVSC 4O16SФармацеутски техничар90/0/4 год.
BGZVSC 4O18SЛабораторијски техничар60/5/4 год.
4. Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ
11000 Београд Хајдук Станкова 2 Тел: 2404827
ел. пошта: direktor@gtskola.edu.rs вебсајт: http://www.gtskola.edu.rs
Геодезија и грађевинарство
BGZVSF 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу120/0/4 год.
5. Грађевинска школа
11000 Београд Светог Николе 39 Тел: 2418895
ел. пошта: gradjevinska@sbb.rs вебсајт: http://gradjevinska.edu.rs
Електротехника
BGZVSG 3E15SЕлектроинсталатер30/2/3 год.
Геодезија и грађевинарство
BGZVSG 4H04SГрађевински техничар за лабораторијска испитивања15/2/4 год.
BGZVSG 4H08SИзвођач инсталатерских и завршних грађевинских радова15/0/4 год.
BGZVSG 4H27SТехничар за одржавање објеката - оглед24/0/4 год.
BGZVSG 3H24SМонтер суве градње30/5/3 год.
BGZVSG 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/0/3 год.
BGZVSG 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/2/3 год.
BGZVSG 3H13SЗидар - фасадер15/2/3 год.
BGZVSG 3H21SТесар15/0/3 год.
BGZVSG 3H10SАрмирач - бетонирац15/0/3 год.
BGZVSG 3H12SДекоратер зидних површина 15/2/3 год.
6. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате
11120 Београд Светог Николе 39 Тел: 0112415556
ел. пошта: sekretar@tehnoart.rs вебсајт: http://www.tehnoart.rs
Машинство и обрада метала
BGZVSH 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање90/0/4 год.
BGZVSH 4D13SТехничар за компјутерско управљање90/0/4 год.
BGZVSH 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 30/0/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
BGZVSH 4T06SЈувелир уметничких предмета14/0/4 год.
BGZVSH 4T03SФирмописац калиграф14/0/4 год.
BGZVSH 4T08SКонзерватор културних добара14/0/4 год.
BGZVSH 4T12SСтилски кројач7/0/4 год.
BGZVSH 4T05SГрнчар7/0/4 год.
BGZVSH 4T04SГравер уметничких предмета7/0/4 год.
7. Геодетска техничка школа
11000 Београд Милана Ракића 42 Тел: 0112411880
ел. пошта: geodetskaskola@sbb.rs вебсајт: http://geodetska.edu.rs/
Геодезија и грађевинарство
BGZVSI 4H23SГеодетски техничар - геометар150/0/4 год.
8. Седма београдска гимназија
11160 Звездара Шејкина 21а Тел: 7433642
ел. пошта: info@sedmagimnazija.com вебсајт: http://www.sedmagimnazija.com
Гимназија
BGZVGB 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
BGZVGB 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
9. Фармацеутско - физиотерапеутска школа
11000 Београд Донска 27-29 Тел: 0113047814
ел. пошта: farmafizio@sbb.rs вебсајт: http://www.farmafizio.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZVSE 4O14SФизиотерапеутски техничар60/0/4 год.
BGZVSE 4O16SФармацеутски техничар60/0/4 год.
BGZVSE 3O19SМасер30/5/3 год.
BGZVSE 4O15SКозметички техничар60/0/4 год.
Раковица
1. Средња занатска школа
11090 Београд Вукасовићева 21а Тел: 3594014
ел. пошта: srednjazanatska@gmail.com вебсајт: http://srednjazanatska.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар10/0/3 год.
   Цвећар - вртлар12/0/3 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )20/0/1 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар10/0/3 год.
   Аутолимар10/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )25/0/1 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца10/0/3 год.
   Помоћник књиговезачке дораде8/0/2 год.
   Помоћник аутолакирера8/0/2 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)25/0/1 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница12/0/2 год.
   Сервир (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Пакер10/0/2 год.
Остала делатност личних услуга
   Фризер12/0/3 год.
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )20/0/1 год.
2. Петнаеста београдска гимназија
11090 Раковица Гочка 40 Тел: 2322808
ел. пошта: xvbggim@gmail.com вебсајт: http://xvbggimnazija.edu.rs/
Гимназија
BGRAGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
BGRAGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
3. Пета економска школа Раковица
11090 Раковица Хасанагинице 8 Тел: 0113511853
ел. пошта: petaekonomska@gmail.com вебсајт: http://www.petaekonomska.edu.rs/
Економија, право и администрација
BGRASB 4L01SЕкономски техничар90/5/4 год.
BGRASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
4. Машинска школа Радоје Дакић
11090 Раковица Мишка Крањца 17 Тел: 3581200
ел. пошта: radojedakic.skola@gmail.com вебсајт: http://www.msradojedakic.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGRASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGRASC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Електротехника
BGRASC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
BGRASC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
BGRASC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје30/5/3 год.
5. Музичка школа Даворин Јенко
11000 Београд Мишка Крањца 7 Тел: 0113510036
ел. пошта: direktor.jenko@gmail.com вебсајт: http://www.msdjenko.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика24/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
Чукарица
1. Музичка школа Ватрослав Лисински
11030 Београд Страше Пинџура 1/2 Тел: 0113546831
ел. пошта: mslisinski.beograd@gmail.com вебсајт: http://lisinski.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
2. Тринаеста београдска гимназија
11030 Београд Љешка 47 Тел: 0113555151
ел. пошта: trinaestbggim@orion.rs вебсајт: http://www.trinaestabggim.edu.rs
Гимназија
BGCUGA 4R04SПриродно - математички смер180/0/4 год.
BGCUGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
3. Хемијско-прехрамбена технолошка школа
11030 Београд Љешка 82 Тел: 0113555054
ел. пошта: hptskola@gmail.com вебсајт: http://www.hptskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGCUSB 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
BGCUSB 3A28SМесар30/10/3 год.
BGCUSB 3A23SПекар30/10/3 год.
BGCUSB 4A10SПрехрамбени техничар60/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGCUSB 4F03SХемијско-технолошки техничар30/0/4 год.
BGCUSB 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
BGCUSB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
BGCUSB 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
BGCUSB 3F07SПластичар15/0/3 год.
BGCUSB 3F05SИзрађивач целулозе и папира15/0/3 год.
4. Техничка школа
11250 Београд Југословенска 4 Тел: 0116572175
ел. пошта: tehnickaskola@sezampro.rs вебсајт: http://tszeleznik.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGCUSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGCUSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
BGCUSC 3D27SМашинбравар15/0/3 год.
BGCUSC 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
Електротехника
BGCUSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
Економија, право и администрација
5. Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава
11260 Умка Милије Станојловића бр.30 Тел: 8026066
ел. пошта: svetisavau@eunet.rs вебсајт: http://www.sososvsava.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)8/0/2 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)13/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)11/0/1 год.
   Ситоштампар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
   Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју)7/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)7/0/1 год.
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )7/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Нови Београд
1. Девета гимназија Михаило Петровић Алас
11070 Београд Гоце Делчева 41 Тел: 0112694133
ел. пошта: mpalas@ptt.rs вебсајт: http://devetagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGNBGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGNBGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Десета гимназија Михајло Пупин
11070 Београд Антифашистичке борбе 1а Тел: 0112135722
ел. пошта: direktor@xgimnazija.edu.rs вебсајт: http://xgimnazija.edu.rs/
Гимназија
BGNBGB 4R03SОпшти тип210/0/4 год.
BGNBGB 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
BGNBGB 4R03FОпшти тип30/0/4 год.српско-француски
3. Политехника - школа за нове технологије
11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а Тел: 0114141657
ел. пошта: politehnikant@gmail.com вебсајт: http://politehnika-nt.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BGNBSC 3C24SЗлатар30/0/3 год.
BGNBSC 4C25SТехничар за рециклажу30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
BGNBSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGNBSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/0/4 год.
BGNBSC 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
Електротехника
BGNBSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
4. Средња туристичка школа
11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 Тел: 0112607286
ел. пошта: direktor@turistickaskola.edu.rs вебсајт: http://www.turistickaskola.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGNBSD 4K10SТуристички техничар90/0/4 год.
BGNBSD 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
BGNBSD 3K07SКонобар30/5/3 год.
BGNBSD 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
BGNBSD 3K08SКувар30/5/3 год.
5. Техничка школа Нови Београд
11070 Београд Омладинских бригада 25 Тел: 2163532
ел. пошта: sekretarijat@tehnicka.edu.rs вебсајт: http://www.tehnicka.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGNBSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BGNBSE 4D12SТехничар машинске енергетике30/0/4 год.
BGNBSE 4D14SТехничар оптике30/0/4 год.
BGNBSE 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 30/0/3 год.
BGNBSE 3D46SМеханичар оптике30/0/3 год.
6. Графичка школа
11070 Београд Отона Жупанчича 19 Тел: 2604422
ел. пошта: grafickaskola@gmail.com вебсајт: http://grafickaskola.rs
Хемија, неметали и графичарство
BGNBSF 4F17SФотограф60/0/4 год.
BGNBSF 4F15SТехничар штампе30/0/4 год.
BGNBSF 4F12SТехничар графичке дораде30/0/4 год.
BGNBSF 3F30SСитоштампар30/0/3 год.
BGNBSF 4F32SТехничар за графичку припрему60/0/4 год.
BGNBSF 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.
Земун
1. Земунска гимназија
11080 Земун Градски парк 1 Тел: 0112616915
ел. пошта: office@zemunskagimnazija.edu.rs вебсајт: http://www.zemunskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BGZMGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
BGZMGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
BGZMGA 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
2. Економска школа Нада Димић
11080 Земун 22. октобра 19 Тел: 0112190386
ел. пошта: esnadadimic@yahoo.com вебсајт: http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt
Економија, право и администрација
BGZMSB 4L10SФинансијски администратор60/0/4 год.
BGZMSB 4L01SЕкономски техничар90/5/4 год.
3. Медицинска школа Надежда Петровић
11080 Београд Наде Димић 4 Тел: 0112618058
ел. пошта: skola@medicinskazemun.edu.rs вебсајт: http://www.medicinskazemun.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BGZMSC 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
BGZMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар120/5/4 год.
BGZMSC 4O15SКозметички техничар60/5/4 год.
BGZMSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
4. Електротехничка школа Земун
11080 Београд Наде Димић 4 Тел: 3077449
ел. пошта: direktor@ets-zemun.edu.rs вебсајт: http://www.ets-zemun.edu.rs/
Електротехника
BGZMSD 4E02SЕлектротехничар аутоматике30/0/4 год.
BGZMSD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
BGZMSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGZMSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа60/0/4 год.
BGZMSD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
BGZMSD 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
5. Техничка школа Змај
11080 Земун Аутопут бр 18 Тел: 2600667
ел. пошта: tszmaj@open.telekom.rs вебсајт: http://www.skolaZmaj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGZMSE 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
BGZMSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGZMSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Економија, право и администрација
BGZMSE 4L06SТехничар заштите од пожара30/0/4 год.
6. Саобраћајно-техничка школа
11080 Земун Цара Душана 262 Тел: 4000100
ел. пошта: direktor@saobteh.edu.rs вебсајт: http://www.saobteh.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGZMSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BGZMSF 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
BGZMSF 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BGZMSF 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGZMSF 3F36SЛакирер30/5/3 год.
Саобраћај
BGZMSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја120/10/4 год.
BGZMSF 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
BGZMSF 3I11SВозач моторних возила90/10/3 год.
7. Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић
11080 Земун Тошин бунар 17 Тел: 0113164136
ел. пошта: pbskolaz@eunet.rs вебсајт: http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs
Економија, право и администрација
BGZMSG 4L05SПравни техничар90/0/4 год.
BGZMSG 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
BGZMSG 4L09SПословни администратор60/0/4 год.
8. Музичка школа Коста Манојловић
11080 Земун Немањина 9 Тел: 0112615223
ел. пошта: office@kostaman.rs вебсајт: http://www.kostaman.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Дизајнер звука16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика32/0/4 год.
9. Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић
11080 Земун Цара Душана 143 Тел: 0112198611
ел. пошта: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com вебсајт: http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs
Саобраћај
   Техничар ПТТ саобраћаја10/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Пакер14/0/2 год.
   Једногодишње оспособљавање за рад (Лако ментално ометени у развоју)15/0/1 год.
Економија, право и администрација
   Биротехничар 10/0/4 год.
Младеновац
1. Гимназија
11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 Тел: 0118231366
ел. пошта: gimnazija@beotel.net вебсајт: http://gimnazijamladenovac.edu.rs
Гимназија
BGMLGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
BGMLGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
BGMLGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
11400 Младеновац Вука Караџића 75 Тел: 0118230143
ел. пошта: tsmladenovac@gmail.com вебсајт: http://www.tehnickaskola.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGMLSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BGMLSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
BGMLSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Електротехника
BGMLSB 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
BGMLSB 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/5/4 год.
BGMLSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
BGMLSB 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
Текстилство и кожарство
BGMLSB 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)5/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Барајево
1. Средња школа
11460 Барајево Светосавска 4а Тел: 0118300426
ел. пошта: skolabarajevo@yahoo.com вебсајт: http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGBASA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
BGBASA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/5/3 год.
Машинство и обрада метала
BGBASA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
BGBASA 3D25SИнсталатер15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
BGBASA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGBASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BGBASA 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
BGBASA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
BGBASA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
Гимназија
Гроцка
1. Средња школа
11306 Гроцка Ужичка 2 Тел: 0118500720
ел. пошта: srednja.skola.grocka@gmail.com вебсајт: http://srednjaskolagrocka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGGRMA 3A23SПекар15/3/3 год.
BGGRMA 3A28SМесар15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
BGGRMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGGRMA 4L02SФинансијски техничар60/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
BGGRMA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
BGGRMA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Гимназија
BGGRMA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
BGGRMA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
Обреновац
1. Гимназија у Обреновцу
11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 Тел: 0118721202
ел. пошта: gimnazijaobrenovac@gmail.com вебсајт: http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs
Гимназија
BGOBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
BGOBGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
BGOBGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
11500 Обреновац Краља Петра I 12 Тел: 0118721178
ел. пошта: teh.skola@mts.rs вебсајт: http://www.tsobrenovac.net
Машинство и обрада метала
BGOBSB 4D07SМашински техничар мерне и регулационе технике30/0/4 год.
BGOBSB 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
BGOBSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
BGOBSB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Електротехника
BGOBSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGOBSB 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
BGOBSB 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
BGOBSB 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Економија, право и администрација
BGOBSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGOBSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Пољопривредно-хемијска школа
11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 Тел: 0118721375
ел. пошта: office@polj-hemskola.edu.rs вебсајт: http://www.polj-hemskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BGOBSC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
BGOBSC 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
BGOBSC 3A19SЦвећар - вртлар30/3/3 год.
BGOBSC 3A23SПекар15/3/3 год.
BGOBSC 3A28SМесар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BGOBSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
BGOBSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Сопот
1. Економско-трговинска школа
11450 Сопот Кнеза Милоша 12 Тел: 0118251120
ел. пошта: ekonomska@sopot.edu.rs вебсајт: http://www.ekonomskasopot.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BGSOSA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BGSOSA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGSOSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BGSOSA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
BGSOSA 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
BGSOSA 4L13SКомерцијалиста30/0/4 год.
2. Машинска школа Космај
11450 Сопот Кнеза Милоша 12 Тел: 8251227
ел. пошта: mskosmaj@bitinfo.co.rs вебсајт: http://mskosmaj.edu.rs
Машинство и обрада метала
BGSOSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
BGSOSB 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
BGSOSB 3D21SБравар15/0/3 год.
Лазаревац
1. Гимназија
11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 Тел: 0118129480
ел. пошта: gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs
Гимназија
BGLAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
BGLAGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Техничка школа Колубара
11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 Тел: 0118123098
ел. пошта: ts-kolubara@veze.net вебсајт: http://nema
Геологија, рударство и металургија
BGLASB 4C04SРударски техничар30/5/4 год.
BGLASB 3C10SРуковалац механизацијом у површинској експлоатацији60/5/3 год.
Машинство и обрада метала
BGLASB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
BGLASB 4D55SМашински техничар за репаратуру30/0/4 год.
Електротехника
BGLASB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BGLASB 4E06SЕлектротехничар електромоторних погона30/0/4 год.
BGLASB 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
BGLASB 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BGLASB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
BGLASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
3. Музичка школа Марко Тајчевић
11550 Лазаревац Бранка Радичевића 27/а Тел: 0118121249
ел. пошта: ramla@veze.net вебсајт: http://muzickaskolalazarevac.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.
Сурчин

9. Шумадијски округ

Аранђеловац
1. Гимназија Милош Савковић
34300 Аранђеловац Јосипа Грушовника 1 Тел: 034711051
ел. пошта: gimnazijaarandjelovac@gmail.com вебсајт: http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs
Гимназија
SUARGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
SUARGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-угоститељска школа Слободан Минић
34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 Тел: 0346713393
ел. пошта: es.slobodanminic@open.telekom.rs вебсајт: http://eusslobodanminic.nasaskola.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SUARSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
SUARSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SUARSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
SUARSB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SUARSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
SUARSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Милета Николић
34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 Тел: 0346712128
ел. пошта: artskola@open.telekom.rs вебсајт: http://www.tehniar.com
Машинство и обрада метала
SUARSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
SUARSC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SUARSC 3D27SМашинбравар15/5/3 год.
Електротехника
SUARSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SUARSC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
SUARSC 3E22SАутоелектричар30/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
SUARSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
SUARSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Баточина
1. Средња школа Никола Тесла
34227 Баточина Краља Милана Обреновића 2 Тел: 0346841659
ел. пошта: office@ssbatocina.edu.rs вебсајт: http://www.ssbatocina.edu.rs
Машинство и обрада метала
SUBAMA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SUBAMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Гимназија
SUBAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Кнић
1. Средња школа
34240 Кнић 34240 Кнић Тел: 034511063
ел. пошта: msknic@mts.rs вебсајт: http://www.msknic.infosajt.com
Трговина, угоститељство и туризам
SUKNSA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
SUKNSA 4L10SФинансијски администратор30/5/4 год.
Крагујевац
1. Прва крагујевачка гимназија
34000 Крагујевац Даничићева 1 Тел: 034335938
ел. пошта: prvagimnazijakg@yahoo.com вебсајт: http://prvagimnazija.edu.rs
Гимназија
SUKGGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
SUKGGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
SUKGGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
SUKGGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Друга крагујевачка гимназија
34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 Тел: 034341398
ел. пошта: drugagim@kg.ac.rs вебсајт: http://www.drugagimnazija.edu.rs
Гимназија
SUKGGB 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
SUKGGB 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
SUKGGB 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
SUKGGB 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
3. Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић
34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 Тел: 0346333237
ел. пошта: tozadragovic@open.telekom.rs вебсајт: http://www.tozadragovic.wordpress.com
Текстилство и кожарство
SUKGSC 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SUKGSC 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
SUKGSC 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
SUKGSC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
SUKGSC 3K08SКувар30/5/3 год.
SUKGSC 3K06SТрговац30/5/3 год.
SUKGSC 3K07SКонобар15/3/3 год.
SUKGSC 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
Остала делатност личних услуга
SUKGSC 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
4. Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић
34000 Крагујевац Радоја Домановића 2 Тел: 034370201
ел. пошта: medskg@ptt.rs вебсајт: http://wwwmedicinska kg.com
Здравство и социјална заштита
SUKGSD 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
SUKGSD 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
5. Политехничка школа
34000 Крагујевац Косовска 8 Тел: 0038134335175
ел. пошта: sekretar@politehnicka.kg.edu.rs вебсајт: http://politehnickakg.kg.edu.rs
Машинство и обрада метала
SUKGSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/3/4 год.
SUKGSE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
SUKGSE 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
SUKGSE 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
SUKGSE 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
SUKGSE 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
SUKGSE 4D55SМашински техничар за репаратуру30/0/4 год.
SUKGSE 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Електротехника
SUKGSE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Саобраћај
SUKGSE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/3/4 год.
SUKGSE 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
SUKGSE 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
6. Друга техничка школа
34000 Крагујевац Косовска 8 Тел: 034300870
ел. пошта: tehnkg@ptt.rs вебсајт: http://www.dtskg.edu.rs/
Шумарство и обрада дрвета
SUKGSF 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/5/4 год.
SUKGSF 3B16SСтолар30/5/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
SUKGSF 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/5/4 год.
7. Прва техничка школа
34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 Тел: 034332461
ел. пошта: prvatehnicka@gmail.com вебсајт: http://www.prvatehnicka.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SUKGSG 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
Електротехника
SUKGSG 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
SUKGSG 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
SUKGSG 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
SUKGSG 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
SUKGSG 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
SUKGSG 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
SUKGSG 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
SUKGSG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
SUKGSG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
SUKGSG 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
SUKGSG 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/0/4 год.
8. Економска школа
34000 Крагујевац Радоја Домановића 6 Тел: 034332428
ел. пошта: ekonomkrag@verat.net вебсајт: https://www.ekonomska.edu.rs
Економија, право и администрација
SUKGSH 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
SUKGSH 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
SUKGSH 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
SUKGSH 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
9. Музичка школа др Милоје Милојевић
34000 Крагујевац Кнеза Милоша 5 Тел: 034305125
ел. пошта: mskragujevac@gmail.com вебсајт: http://muzicka-kg.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика32/6/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
10. Школа са домом за ученике оштећеног слуха
34000 Крагујевац Старине Новака 33 Тел: 034323662
ел. пошта: skolazagluve@open.telekom.rs вебсајт: http://www.skolazagluve.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)6/0/3 год.
   Пекар пецива (ученици оштећеног слуха)3/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Аутоперач - подмазивач (ученици оштећеног слуха)3/0/2 год.
   Аутолимар (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Техничар графичке дораде6/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)2/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 4/0/3 год.
   Педикир и маникир2/0/3 год.
11. Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић
34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб Тел: 034331678
ел. пошта: sosokg@sbb.rs вебсајт: http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар10/0/3 год.
Шумарство и обрада дрвета
   Столар7/0/3 год.
   Манипулант у преради дрвета (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
Рача
1. Средња школа Ђура Јакшић
34210 Рача Карађорђева 94 Тел: 034751156
ел. пошта: office@raca.edu.rs вебсајт: http://www.raca.edu.rs
Електротехника
SURAMA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
SURAMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Гимназија
SURAMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Лапово
1. Средња школа
34220 Лапово Светозара Марковића 43 Тел: 034850230
ел. пошта: sslap@ptt.rs вебсајт: http://www.lapovo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
SULASA 3K07SКонобар15/0/3 год.
SULASA 3K08SКувар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
SULASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Топола
1. Средња школа Краљ Петар Први
34310 Топола Шумадијска 2 Тел: 034811035
ел. пошта: ss.kraljpetar1@mts.rs вебсајт: http://www.srednjaskola-topola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
SUTOMA 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
SUTOMA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
SUTOMA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
Машинство и обрада метала
SUTOMA 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
SUTOMA 3D39SМеханичар привредне механизације15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
SUTOMA 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Гимназија
SUTOMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
SUTOMA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.

10. Поморавски округ

Деспотовац
1. Техничка школа
35213 Деспотовац Рудничка 1 Тел: 035611105
ел. пошта: thdespotovac@open.telekom.rs вебсајт: http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
PMDESA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
PMDESA 3D32SМеталостругар15/3/3 год.
Електротехника
PMDESA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PMDESA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PMDESA 3K08SКувар15/3/3 год.
PMDESA 3K07SКонобар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
Параћин
1. Гимназија
35250 Параћин Бранка Крсмановића бб Тел: 035563549
ел. пошта: pargim@ptt.rs вебсајт: http://www.gimnazija-paracin.edu.rs
Гимназија
PMPAGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PMPAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
PMPAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 Тел: 035563170
ел. пошта: ektskpn@ptt.rs вебсајт: http://ekonomist.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PMPASB 3K08SКувар30/0/3 год.
PMPASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMPASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
PMPASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
PMPASB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Машинско-електротехничка школа
35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. Тел: 035573056
ел. пошта: mespnsr@gmail.com вебсајт: http://www.mes.edu.rs
Машинство и обрада метала
Електротехника
PMPASC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
PMPASC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
PMPASC 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
PMPASC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
PMPASC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
4. Технолошка школа
35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 Тел: 035561697 / 035569504
ел. пошта: tehnoloska@open.telekom.rs вебсајт: http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMPASD 3A23SПекар15/0/3 год.
PMPASD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
PMPASD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
PMPASD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
PMPASD 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
PMPASD 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
PMPASD 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
Рековац
1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
35260 Рековац Слађана Лукића бб Тел: 0358411434
ел. пошта: pvskolarekovac@ptt.rs вебсајт: http://www.pvskolarekovac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMRESA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
PMRESA 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMRESA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
Јагодина
1. Гимназија Светозар Марковић
35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 Тел: 035245416
ел. пошта: gimjag@open.telekom.rs вебсајт: http://www.gimnazija.autentik.net
Гимназија
PMJAGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
PMJAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
PMJAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PMJAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић
35000 Јагодина Кнегиње Милице бб Тел: 035245340
ел. пошта: ekojag@open.telekom.rs вебсајт: http://etsjagodina.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PMJASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PMJASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
PMJASB 3K08SКувар15/5/3 год.
PMJASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
PMJASB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
PMJASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
PMJASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
PMJASB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
3. Прва техничка школа
35000 Јагодина Књегиње Милице 101 Тел: 035245171
ел. пошта: tehnickaskolaja@open.telekom.rs вебсајт: http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
PMJASC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
PMJASC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
PMJASC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )4/0/1 год.
PMJASC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
Текстилство и кожарство
PMJASC 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
PMJASC 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)4/0/1 год.
4. Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла
35000 Јагодина Багрданска 7 Тел: 035251328
ел. пошта: direktor@tesla-jagodina.edu.rs вебсајт: http://www.tesla-jagodina.edu.rs
Електротехника
PMJASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
PMJASD 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
PMJASD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
PMJASD 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
PMJASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
PMJASD 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
PMJASD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/0/4 год.
PMJASD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
5. Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај
35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 Тел: 0358223204
ел. пошта: skolazagluve035@mts.rs вебсајт: http://www.11maj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар пецива (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
   Цвећар - вртлар (ученици оштећеног слуха)10/0/2 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер (ученици оштећеног слуха)10/0/3 год.
Свилајнац
1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац
35210 Свилајнац Краља Петра Првог 64 Тел: 035323594
ел. пошта: direktor@poljvet-svil.edu.rs вебсајт: http://www.poljvet-svil.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PMSVSA 4A03SПољопривредни техничар60/0/4 год.
PMSVSA 4A07SВетеринарски техничар60/0/4 год.
PMSVSA 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
PMSVSA 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
PMSVSA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/5/3 год.
PMSVSA 3A28SМесар15/5/3 год.
2. Средња школа
35210 Свилајнац Браће Југовића 10 Тел: 035321408
ел. пошта: skolasvilajnac@gmail.com вебсајт: http://skolasvilajnac.edu.rs/
Машинство и обрада метала
PMSVSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
PMSVSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Електротехника
PMSVSB 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PMSVSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
PMSVSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
Гимназија
PMSVSB 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Ћуприја
1. Гимназија
35230 Ћуприја Карађорђева 57 Тел: 0358476535
ел. пошта: gimnazijacuprija@yahoo.com вебсајт: https://www.gimnazijacuprija.edu.rs
Гимназија
PMCUGA 4R03SОпшти тип90/0/4 год.
2. Медицинска школа Данило Димитријевић
35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 Тел: 0358470030
ел. пошта: medicinskacuprija@mts.rs вебсајт: http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs
Здравство и социјална заштита
PMCUSB 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
PMCUSB 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
PMCUSB 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
PMCUSB 3O20SЗдравствени неговатељ30/0/3 год.
3. Техничка школа
35230 Ћуприја Кнеза Милоша бб Тел: 0358471772
ел. пошта: tehnickaskola035@gmail.com вебсајт: http://tehnickaskolacuprija.edu.rs
Саобраћај
PMCUSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
PMCUSC 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/1/4 год.
PMCUSC 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
4. Школа за музичке таленте
35230 Ћуприја Милице Ценић бб Тел: 0358472344
ел. пошта: direktor@talenti.edu.rs вебсајт: http://www.talenti.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика10/0/4 год.

11. Браничевски округ

Велико Градиште
1. Средња школа
12220 Велико Градиште Житни трг 4 Тел: 012663131
ел. пошта: direktor@ssvg.edu.rs вебсајт: http://www.ssvg.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRVGMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRVGMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
BRVGMA 3K08SКувар15/0/3 год.
BRVGMA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Гимназија
BRVGMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Кучево
1. Економско-трговинска и машинска школа
12240 Кучево Жике Поповића 68 Тел: 012851749
ел. пошта: sskolak@gmail.com вебсајт: http://srednjaskolakucevo.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRKUSA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRKUSA 3K08SКувар15/0/3 год.
BRKUSA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
BRKUSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Петровац на Млави
1. Средња школа Младост
12300 Петровац на Млави Млавска 14 Тел: 012331129
ел. пошта: gimnazijamladost@open.telekom.rs вебсајт: http://www.mladost.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRPMMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
BRPMMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BRPMMA 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
Гимназија
BRPMMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Пожаревац
1. Пожаревачка гимназија
12000 Пожаревац Симе Симића 1 Тел: 012520001
ел. пошта: pogimnazija@gmail.com вебсајт: http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs
Гимназија
BRPOGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
BRPOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 Тел: 012223389
ел. пошта: etskola@open.telekom.rs вебсајт: http://ekonomskapo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRPOSB 3K07SКонобар30/5/3 год.
BRPOSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
BRPOSB 3K06SТрговац30/5/3 год.
BRPOSB 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BRPOSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
BRPOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 Тел: 012541625
ел. пошта: medicinskapo@gmail.com вебсајт: http://www.medicinskapozarevac.edu.rs
Здравство и социјална заштита
BRPOSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
BRPOSC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
4. Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић
12000 Пожаревац Илије Бирчанина 70 Тел: 012223388
ел. пошта: poljsk@mts.rs вебсајт: http://www.poljsk.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BRPOSD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
BRPOSD 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
BRPOSD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/2/3 год.
BRPOSD 3A23SПекар15/3/3 год.
BRPOSD 3A28SМесар15/3/3 год.
5. Политехничка школа
12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 Тел: 012513595
ел. пошта: politehnickas@ptt.rs вебсајт: http://www.politehnicka.edu.rs
Електротехника
BRPOSF 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
BRPOSF 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
BRPOSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
Саобраћај
BRPOSF 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
BRPOSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
6. Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац
12000 Пожаревац Кнеза Лазара 1 Тел: 012223396
ел. пошта: office@mokranjac.rs вебсајт: http://www.mokranjac.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
Жагубица
1. Техничка школа
12320 Жагубица Хомољска бб Тел: 012643232
ел. пошта: tszagubica@ptt.rs вебсајт: http://www.tszagubica.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BRZGSA 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
BRZGSA 3K06SТрговац30/5/3 год.
Економија, право и администрација
BRZGSA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Голубац
Жабари
Мало Црниће
Костолац
1. Техничка школа са домом ученика Никола Тесла
12208 Костолац Боже Димитријевића бб Тел: 012241841
ел. пошта: tskodirektor@hotmail.com вебсајт: http://www.tehnickakostolac.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
BRКОSE4C04SРударски техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
BRКОSE4D12SТехничар машинске енергетике30/0/4 год.
BRКОSE4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
BRКОSE4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
BRКОSE3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
BRКОSE3D24SЗаваривач15/3/3 год.
Електротехника
BRКОSE4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
BRКОSE4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BRКОSE4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
BRКОSE3E20SМонтер телекомуникационих мрежа15/3/3 год.
BRКОSE3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.

12. Подунавски округ

Смедеревска Паланка
1. Паланачка гимназија
11420 Смедеревска Паланка Вука Караџића 18 Тел: 026310631
ел. пошта: gimnazija@mts.rs вебсајт: http://www.palanackagimnazija.edu.rs
Гимназија
POSPGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
POSPGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Машинско-електротехничка школа Гоша
11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 Тел: 026317310
ел. пошта: skolagosa@mts.rs вебсајт: http://www.skolagosa.edu.rs
Машинство и обрада метала
POSPSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
POSPSB 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/3/4 год.
POSPSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.
POSPSB 4E26SТехничар мехатронике30/3/4 год.
Саобраћај
POSPSB 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
3. Средња школа Жикица Дамњановић
11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 Тел: 026310839
ел. пошта: sszdam@verat.net вебсајт: http://zikicadamnjanovic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
POSPSC 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
POSPSC 3A23SПекар15/3/3 год.
POSPSC 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
POSPSC 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
POSPSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
POSPSC 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
POSPSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
Велика Плана
1. Гимназија Велика Плана
11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 Тел: 026514269
ел. пошта: gimplana@verat.net вебсајт: http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs
Гимназија
POVPGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
POVPGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Економско-угоститељска школа Вук Караџић
11320 Велика Плана Момира Гајића 12 Тел: 026514232
ел. пошта: eusvuk@verat.net вебсајт: http://www.eus.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
POVPSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
POVPSB 3K08SКувар30/0/3 год.
POVPSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
POVPSB 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
POVPSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
POVPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Никола Тесла
11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 Тел: 026514369
ел. пошта: skolant@mts.rs вебсајт: http://tsvelikaplana.edu.rs
Машинство и обрада метала
POVPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
POVPSC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
POVPSC 3D21SБравар15/0/3 год.
Електротехника
POVPSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
POVPSC 3P02SЖенски фризер 30/0/3 год.
Смедерево
1. Гимназија
11300 Смедерево Слободе 3 Тел: 026617383
ел. пошта: gimnazijasd@ptt.rs вебсајт: http://www.gimnazijasd.edu.rs
Гимназија
POSMGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
POSMGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
11300 Смедерево Црвене армије 156 Тел: 026641360
ел. пошта: ssekotrgsme1@mts.rs вебсајт: http://www.etssd.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
POSMSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
POSMSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
POSMSB 3K08SКувар30/5/3 год.
POSMSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
POSMSB 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
POSMSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
POSMSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
POSMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
11300 Смедерево Вука Караџића 13 Тел: 026617388
ел. пошта: tehnickaskolasd1@mts.rs вебсајт: http://tehnickasd.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
POSMSC 4C25SТехничар за рециклажу30/2/4 год.
Машинство и обрада метала
POSMSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/2/4 год.
POSMSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.
POSMSC 3D50SОператер машинске обраде30/2/3 год.
POSMSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
POSMSC 3D24SЗаваривач15/2/3 год.
   Помоћник бравара (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
Електротехника
POSMSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
POSMSC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/2/4 год.
POSMSC 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
POSMSC 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/2/3 год.
POSMSC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
POSMSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/2/3 год.
POSMSC 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
Саобраћај
POSMSC 3I11SВозач моторних возила30/2/3 год.
POSMSC 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
POSMSC 3I25SРуковалац средствима унутрашњег транспорта30/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
   Припремач намирница5/0/2 год.
4. Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ
11300 Смедерево 17. октобар 40 Тел: 026640930
ел. пошта: skola@despot.edu.rs вебсајт: http://www.despot.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
POSMSD 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
POSMSD 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
POSMSD 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
POSMSD 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/2/3 год.
POSMSD 3A28SМесар15/5/3 год.
POSMSD 3A23SПекар15/5/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
POSMSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
Текстилство и кожарство
POSMSD 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
5. Музичка школа Коста Манојловић
11300 Смедерево Милоша Великог 8 Тел: 0264622534
ел. пошта: office@mskos.edu.rs вебсајт: http://www.mskos.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/1/4 год.
   Музички извођач - класична музика8/1/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.

13. Златиборски округ

Ариље
1. Средња школа Свети Ахилије
31230 Ариље Војводе Мишића 40 Тел: 031891427
ел. пошта: sssahilije@ptt.rs вебсајт: http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
ZLARMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
ZLARMA 3D40SМеханичар радних машина15/0/3 год.
Електротехника
Текстилство и кожарство
ZLARMA 4G12SМоделар одеће30/2/4 год.
Економија, право и администрација
ZLARMA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Гимназија
ZLARMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Бајина Башта
1. Гимназија Јосиф Панчић
31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 Тел: 031861065
ел. пошта: gjosifpancic@open.telekom.rs вебсајт: http://gimnazijabb.edu.rs
Гимназија
ZLBBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLBBGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 Тел: 031863265
ел. пошта: sstehskobab1@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolabb.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLBBSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/1/4 год.
ZLBBSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
ZLBBSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/2/3 год.
Електротехника
ZLBBSB 3E15SЕлектроинсталатер15/2/3 год.
ZLBBSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/2/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLBBSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZLBBSB 4K02SТрговински техничар30/1/4 год.
Косјерић
1. Техничка школа
31260 Косјерић Светосавска 39 Тел: 031781645
ел. пошта: sstehskokos2@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs
Електротехника
ZLKOSA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/1/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
ZLKOSA 4L01SЕкономски техничар30/1/4 год.
Нова Варош
1. Гимназија Пиво Караматијевић
31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 Тел: 03361079
ел. пошта: gimnazijanv@gmail.com вебсајт: http://gimnazijanv.edu.rs
Гимназија
ZLNVGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLNVGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 Тел: 03361150
ел. пошта: tskola@beotel.net вебсајт: http://tehnicka.org.rs
Електротехника
ZLNVSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLNVSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Пожега
1. Гимназија Свети Сава
31210 Пожега Вука Караџића 6 Тел: 031811460
ел. пошта: skola@gimnazijapozega.edu.rs вебсајт: http://www.gimnazijapozega.edu.rs
Гимназија
ZLPOGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZLPOGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZLPOGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић
31210 Пожега Болничка 2 Тел: 031811131
ел. пошта: ssljumicpoz1@ptt.rs вебсајт: http://poljoprivrednapozega.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZLPOSB 4A03SПољопривредни техничар30/1/4 год.
ZLPOSB 4A07SВетеринарски техничар30/1/4 год.
ZLPOSB 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/2/3 год.
ZLPOSB 3A23SПекар15/2/3 год.
ZLPOSB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа15/0/3 год.
ZLPOSB 3A28SМесар15/2/3 год.
ZLPOSB 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
3. Техничка школа
31210 Пожега Вука Караџића 6 Тел: 031714134
ел. пошта: tehnickaskolapozega@gmail.com вебсајт: http://tehnickaskolapozega.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLPOSC 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/1/4 год.
ZLPOSC 3D21SБравар15/2/3 год.
ZLPOSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
Електротехника
ZLPOSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZLPOSC 4K10SТуристички техничар30/1/4 год.
ZLPOSC 3K06SТрговац30/2/3 год.
Економија, право и администрација
Прибој
1. Гимназија Прибој
31330 Прибој Немањина 37 Тел: 0332445180
ел. пошта: gimpriboj1@ptt.rs вебсајт:
Гимназија
ZLPRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
ZLPRGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Машинско-електротехничка школа
31330 Прибој Вука Караџића 5 Тел: 0332452170
ел. пошта: metpb@ptt.rs вебсајт: http://metpb.edu.rs/
Машинство и обрада метала
ZLPRSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLPRSB 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/2/3 год.
Електротехника
ZLPRSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
ZLPRSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Економија, право и администрација
ZLPRSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Пријепоље
1. Пријепољска гимназија
31300 Пријепоље 4. Децембра бб Тел: 033710026
ел. пошта: prijepoljskag@mts.rs вебсајт: http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs
Гимназија
ZLPPGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZLPPGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
31300 Пријепоље 4. децембра 3 Тел: 033710018
ел. пошта: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com вебсајт: http://www.etsprijepolje.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLPPSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
ZLPPSB 3K08SКувар15/2/3 год.
ZLPPSB 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
ZLPPSB 4L01SЕкономски техничар30/1/4 год.
ZLPPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
31300 Пријепоље 4. децембра 3 Тел: 033710039
ел. пошта: tsprijepolje@eunet.rs вебсајт: http://tsprijepolje.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZLPPSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/1/4 год.
ZLPPSC 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
ZLPPSC 3D19SАутолимар15/2/3 год.
Електротехника
ZLPPSC 4E04SЕлектротехничар енергетике30/1/4 год.
Текстилство и кожарство
ZLPPSC 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Сјеница
1. Гимназија Јездимир Ловић
36310 Сјеница Саве Ковачевића15 Тел: 020741053
ел. пошта: gimnazijasjenica@yahoo.com вебсајт: http://gimnazijasjenica.info
Гимназија
ZLSJGA 4R03SОпшти тип120/0/4 год.
2. Техничко-пољопривредна школа
36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 Тел: 020741048
ел. пошта: direktor.tpss@gmail.com вебсајт: http://tpssjenica.com
Пољопривреда, производња и прерада хране
ZLSJSB 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
ZLSJSB 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
ZLSJSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLSJSB 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
ZLSJSB 3D25SИнсталатер15/0/3 год.
Електротехника
ZLSJSB 3E15SЕлектроинсталатер15/2/3 год.
ZLSJSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
ZLSJSB 4G13SКонфекционар текстила30/0/4 год.
Ужице
1. Ужичка гимназија
31000 Ужице Трг Светог Саве 6 Тел: 031513140
ел. пошта: uzickagimnazija@ptt.rs вебсајт: http://www.uzickagimnazija.edu.rs
Гимназија
ZLUZGA 4R01SДруштвено - језички смер120/0/4 год.
ZLUZGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
2. Економска школа
31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 Тел: 031510506
ел. пошта: direktor@eksue.edu.rs вебсајт: http://www.eksue.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLUZSB 4K02SТрговински техничар30/1/4 год.
Економија, право и администрација
ZLUZSB 4L01SЕкономски техничар60/1/4 год.
ZLUZSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZLUZSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZLUZSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Медицинска школа
31000 Ужице Немањина 148 Тел: 0313513137
ел. пошта: ssmedskouzi1@gmail.com вебсајт: http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZLUZSC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
ZLUZSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
ZLUZSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа Радоје Љубичић
31000 Ужице Николе Пашића 17 Тел: 031514177
ел. пошта: tgsf@mts.rs вебсајт: http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/
Текстилство и кожарство
ZLUZSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)1/0/1 год.
   Шивач текстила (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
   Кројач женске одеће (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZLUZSD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
   Подополагач (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Помоћник водоинсталатера (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник молера (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Молер (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад ученици оштећеног слуха)1/0/1 год.
   Молер (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник молера (ученици оштећеног слуха)1/0/2 год.
   Помоћник подополагача (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/2 год.
   Подополагач (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
   Moлерско фарбарски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад- ученици са тешкоћама у развоју)1/0/1 год.
Саобраћај
ZLUZSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZLUZSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
ZLUZSD 3I11SВозач моторних возила60/3/3 год.
Остала делатност личних услуга
ZLUZSD 3P02SЖенски фризер 30/3/3 год.
   Фризерски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )1/0/1 год.
5. Техничка школа
31000 Ужице Трг Светог Саве 34 Тел: 031512596
ел. пошта: tehnickaue@mts.rs вебсајт: http://www.tehnickaue.edu.rs/
Шумарство и обрада дрвета
ZLUZSE 3B20SОператер за израду намештаја30/0/3 год.
Геологија, рударство и металургија
ZLUZSE 3C15SЛивац15/0/3 год.
ZLUZSE 3C16SВаљаоничар15/0/3 год.
Машинство и обрада метала
ZLUZSE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
ZLUZSE 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
ZLUZSE 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
   Аутолимар (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)1/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )2/0/1 год.
Електротехника
ZLUZSE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
ZLUZSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација30/0/4 год.
ZLUZSE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
ZLUZSE 4F33SТехничар за обликовање графичких производа30/0/4 год.
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)1/0/3 год.
   Помоћник књиговесца1/0/3 год.
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)2/0/1 год.
6. Уметничка школа
31000 Ужице Велики парк 3 Тел: 513095
ел. пошта: eduart@mts.rs вебсајт: http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
ZLUZUF 4T08SКонзерватор културних добара7/0/4 год.
ZLUZUF 4T20SЛивац уметничких предмета7/0/4 год.
ZLUZUF 4T05SГрнчар7/0/4 год.
ZLUZUF 4T15SТехничар дизајна графике10/0/4 год.
ZLUZUF 4T16SТехничар дизајна текстила10/0/4 год.
7. Музичка школа Војислав - Лале Стефановић
31000 Ужице Трг Светог Саве број 8 Тел: 031512722
ел. пошта: mskolaue@gmail.com вебсајт: http://www.msue.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
Чајетина
1. Угоститељско-туристичка школа
31310 Чајетина Сердара Мићића 5 Тел: 0313831184
ел. пошта: srednaskolcaj@ptt.rs вебсајт: http://srednjaskolacajetina.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZLCASA 4K03SКулинарски техничар30/1/4 год.
ZLCASA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZLCASA 3K08SКувар15/2/3 год.
ZLCASA 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
ZLCASA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.

14. Колубарски округ

Ваљево
1. Ваљевска гимназија
14000 Ваљево Вука Караџића 3 Тел: 014221622
ел. пошта: gimvaljevo@gmail.com вебсајт: http://valjevskagimnazija.edu.rs
Гимназија
KOVAGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
KOVAGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
KOVAGA 4R01FДруштвено - језички смер15/0/4 год.српско-француски
KOVAGA 4R01NДруштвено - језички смер15/0/4 год.српско-немачки
KOVAGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
KOVAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економска школа Ваљево
14000 Ваљево Даничићева 1 Тел: 014221462
ел. пошта: ekonomska.valjevo@gmail.com вебсајт: http://ekova.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KOVASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
KOVASB 3K07SКонобар30/2/3 год.
KOVASB 3K08SКувар15/3/3 год.
KOVASB 3K13SПосластичар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
KOVASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
KOVASB 4L08SЦарински техничар30/0/4 год.
KOVASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
KOVASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др Миша Пантић
14000 Ваљево Карађорђева 118 Тел: 014221265
ел. пошта: medicinskavaljevo@gmail.com вебсајт: http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs
Здравство и социјална заштита
KOVASC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/5/4 год.
KOVASC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/4/4 год.
KOVASC 4O07SСанитарно - еколошки техничар30/4/4 год.
KOVASC 4O16SФармацеутски техничар30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
KOVASC 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
KOVASC 3P02SЖенски фризер 15/0/3 год.
4. Техничка школа
14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 Тел: 014222098
ел. пошта: tehnskola@sbb.rs вебсајт: http://tehnciskaskolava.rs
Машинство и обрада метала
KOVASD 4D17SТехничар за роботику30/2/4 год.
KOVASD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
KOVASD 3D50SОператер машинске обраде30/5/3 год.
Електротехника
KOVASD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
KOVASD 4E26SТехничар мехатронике30/2/4 год.
KOVASD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/3/3 год.
KOVASD 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
KOVASD 4H26SАрхитектонски техничар30/2/4 год.
KOVASD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/2/4 год.
Саобраћај
KOVASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
5. Пољопривредна школа са домом уценика Ваљево
14000 Ваљево Владике Николаја бр.54 Тел: 014221557
ел. пошта: poljskolava@mts.rs вебсајт: http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
KOVASE 4A03SПољопривредни техничар60/3/4 год.
KOVASE 4A05SТехничар хортикултуре30/3/4 год.
KOVASE 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
KOVASE 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
KOVASE 3A28SМесар15/3/3 год.
KOVASE 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике15/3/3 год.
6. Музичка школа Живорад Грбић
14000 Ваљево Kарађорђева 122 Тел: 014222267
ел. пошта: muzika.valjevo@gmail.com вебсајт: http://www.muzika.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика16/2/4 год.
Лајковац
1. Средња школа 17.септембар
14224 Лајковац Вука Караџића 19 Тел: 0143431145
ел. пошта: skolala@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnika.edu.rs
Машинство и обрада метала
KOLASA 3D21SБравар15/5/3 год.
KOLASA 3D24SЗаваривач15/5/3 год.
Електротехника
KOLASA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
KOLASA 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Економија, право и администрација
KOLASA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Љиг
1. Средња школа 1300 каплара - Љиг
14240 Љиг Војводе Мишића 26 Тел: 0143445173
ел. пошта: skola1300kaplaraljig@gmail.com вебсајт: http://1300kaplaraljig.edu.rs
Машинство и обрада метала
KOLJMA 3D24SЗаваривач15/3/3 год.
KOLJMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
KOLJMA 3K07SКонобар15/3/3 год.
KOLJMA 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
KOLJMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
KOLJMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Уб
1. Гимназија Бранислав Петронијевић
14210 Уб Вука Караџића 15 Тел: 014414492
ел. пошта: gimbpetronijevic@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijaub.rs
Гимназија
KOUBGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
2. Техничка школа Уб
14000 Уб Вука Караџића 15 Тел: 014411149
ел. пошта: skolaub@mts.rs вебсајт: http://www.srednjaub.rs/
Машинство и обрада метала
KOUBSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
KOUBSB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
KOUBSB 3D27SМашинбравар15/5/3 год.
Електротехника
KOUBSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
KOUBSB 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
KOUBSB 3K08SКувар15/5/3 год.
KOUBSB 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
KOUBSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Осечина
1. Економска школа Ваљево - делатност ван седишта
14253 Осечина Браће Недић 32 Тел: 014451101
ел. пошта: osbnedic@open.telekom.rs вебсајт:
Трговина, угоститељство и туризам
KOOSSA3K08SКувар15/0/3 год.
KOOSSA3K06SТрговац15/0/3 год.
Економија, право и администрација
KOOSSA4L09SПословни администратор30/0/4 год.
Мионица
1. Средња школа Мионица
14242 Мионица Кнеза Грбовића бб Тел: 0143422139
ел. пошта: srednjaskolamionica@gmail.com вебсајт: http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
KOMISA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
KOMISA 3K08SКувар15/3/3 год.
KOMISA 3K07SКонобар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
KOMISA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.

15. Мачвански округ

Лозница
1. Гимназија Вук Караџић
15300 Лозница Гимназијска 5 Тел: 015878635
ел. пошта: gimnazijavuk@open.telekom.rs вебсајт: http://loznickagimnazija.edu.rs
Гимназија
MALOGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
MALOGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Средња економска школа
15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 Тел: 015876054
ел. пошта: esloznica@sezampro.rs вебсајт: http://www.esloznica.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MALOSB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
MALOSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
   Сервир (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/2 год.
MALOSB 3K07SКонобар15/5/3 год.
MALOSB 3K06SТрговац15/5/3 год.
Економија, право и администрација
MALOSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
MALOSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MALOSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа
15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 Тел: 015884824
ел. пошта: tehnicka@ptt.rs вебсајт: http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com
Машинство и обрада метала
MALOSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MALOSC 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
MALOSC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
MALOSC 3D19SАутолимар15/5/3 год.
MALOSC 3D25SИнсталатер15/5/3 год.
Електротехника
MALOSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MALOSC 4E06SЕлектротехничар електромоторних погона30/0/4 год.
MALOSC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/5/3 год.
MALOSC 3E15SЕлектроинсталатер15/5/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MALOSC 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
MALOSC 3H12SДекоратер зидних површина 15/5/3 год.
MALOSC 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/5/3 год.
4. Средња школа Свети Сава
15300 Лозница Саве Ковачевића 1 Тел: 015878180
ел. пошта: svetisavalo@mts.rs вебсајт: http://svetisavalo.wordpress.com
Хемија, неметали и графичарство
MALOSD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
MALOSD 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
MALOSD 3G08SТекстилни радник 30/0/3 год.
Здравство и социјална заштита
MALOSD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
MALOSD 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MALOSD 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
MALOSD 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Крупањ
1. Средња школа
15314 Крупањ Вука Караџића 16 Тел: 0157581143
ел. пошта: srednjaskola.krupanj@gmail.com вебсајт: http://www.srednjaskola.edu.rs
Машинство и обрада метала
MAKRMA 3D24SЗаваривач15/0/3 год.
MAKRMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
Електротехника
MAKRMA 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Економија, право и администрација
MAKRMA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Гимназија
MAKRMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Љубовија
1. Средња школа Вук Караџић
15320 Љубовија Дринска бб Тел: 015561868
ел. пошта: vkaradzic@ptt.rs вебсајт: http://sskolaljubovija.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MALJMA 3K08SКувар15/2/3 год.
MALJMA 3K07SКонобар15/2/3 год.
Економија, право и администрација
MALJMA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Гимназија
MALJMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Шабац
1. Шабачка гимназија
15000 Шабац Масарикова 13 Тел: 015350286
ел. пошта: sabackagimnazia@ptt.rs вебсајт: http://sabackagimnazija.edu.rs
Гимназија
MASAGA 4R04SПриродно - математички смер30/2/4 год.
MASAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/3/4 год.
MASAGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
MASAGA 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
MASAGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
15000 Шабац Масарикова 29 Тел: 015350274
ел. пошта: etss@eunet.rs вебсајт: http://www.ekonomskasabac.znanje.info
Трговина, угоститељство и туризам
MASASB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
MASASB 3K06SТрговац15/0/3 год.
MASASB 3K08SКувар15/5/3 год.
MASASB 3K07SКонобар15/5/3 год.
MASASB 3K13SПосластичар15/5/3 год.
Економија, право и администрација
MASASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
MASASB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
MASASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
MASASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
MASASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
MASASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др. Андра Јовановић
15000 Шабац Цара Душана 9 Тел: 015342175
ел. пошта: medison@ptt.rs вебсајт: https://www.medicinskasabac.edu.rs
Здравство и социјална заштита
MASASC 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
MASASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
MASASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
MASASC 4O07SСанитарно - еколошки техничар30/0/4 год.
MASASC 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац Тел: 015347291
ел. пошта: skolateh@ptt.rs вебсајт: http://tehskolasabac.edu.rs
Машинство и обрада метала
MASASD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MASASD 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
MASASD 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
MASASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MASASD 3E22SАутоелектричар30/3/3 год.
MASASD 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
MASASD 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом30/3/3 год.
MASASD 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Саобраћај
MASASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
MASASD 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
5. Стручна хемијска и текстилна школа
15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 Тел: 015352730
ел. пошта: hemtexskola@eunet.rs вебсајт: http://hem-tex-skola.com
Геологија, рударство и металургија
MASASE 4C25SТехничар за рециклажу30/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
MASASE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
MASASE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/4/4 год.
Текстилство и кожарство
Остала делатност личних услуга
MASASE 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
MASASE 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
6. Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац
15000 Шабац Војводе Путника 58 Тел: 015344583
ел. пошта: sredpoljskola@ptt.rs вебсајт: http://www.sredpoljskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MASASF 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
MASASF 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
MASASF 4A01SЗоотехничар30/3/4 год.
MASASF 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/2 год.
MASASF 3A23SПекар15/3/3 год.
MASASF 3A19SЦвећар - вртлар15/0/3 год.
MASASF 3A28SМесар15/3/3 год.
MASASF 3A17SУзгајивач спортских коња15/0/3 год.
7. Музичка школа Михаило Вукдраговић
15000 Шабац Масарикова 35 Тел: 015350282
ел. пошта: sksabac@eunet.rs вебсајт: http://msvukdragovic.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/2/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/2/4 год.
8. Школа примењених уметности
15000 Шабац Добропољска 5 Тел: 015302790
ел. пошта: info@spu.edu.rs вебсајт: http://spu.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
MASAUH 4T12SСтилски кројач14/0/4 год.
MASAUH 4T04SГравер уметничких предмета7/0/4 год.
MASAUH 4T02SДрворезбар7/0/4 год.
MASAUH 4T03SФирмописац калиграф7/0/4 год.
MASAUH 4T10SКонзерватор културних добара - препаратор зидног и штафелајног сликарства7/0/4 год.
MASAUH 4T05SГрнчар7/0/4 год.
MASAUH 4T06SЈувелир уметничких предмета14/0/4 год.
MASAUH 4T09SКонзерватор културних добара - позлатар7/0/4 год.
MASAUH 4T01SАранжер7/0/4 год.
MASAUH 4T07SКлесар7/0/4 год.
Богатић
1. Мачванска средња школа - Богатић
15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 Тел: 0157786412
ел. пошта: srednjabogatic@gmail.com вебсајт: http://www.srednjabogatic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MABOSA 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
MABOSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/3/4 год.
Саобраћај
MABOSA 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MABOSA 3K08SКувар30/5/3 год.
Економија, право и администрација
MABOSA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
MABOSA 4L08SЦарински техничар30/0/4 год.
Коцељева
1. Средња школа
15220 Коцељева Доситејева број 1 Тел: 015556395
ел. пошта: sredskolkoc@open.telekom.rs вебсајт: http://sskoceljeva.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MAKOSA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
MAKOSA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MAKOSA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MAKOSA 3D27SМашинбравар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MAKOSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MAKOSA 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
MAKOSA 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
Владимирци
1. Посавотамнавска средња школа
15225 Владимирци Светог саве бб Тел: 015514837
ел. пошта: posavotamnavska@mts.rs вебсајт: http://www.scvladimirci.org
Машинство и обрада метала
MAVLSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
MAVLSA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MAVLSA 3D21SБравар15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MAVLSA 4H23SГеодетски техничар - геометар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MAVLSA 3K07SКонобар15/3/3 год.
MAVLSA 3K13SПосластичар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MAVLSA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Мали Зворник
1. Средња школа Мали Зворник
15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 Тел: 015471003
ел. пошта: srednjamz@ptt.rs вебсајт: http://srednjaskolamz.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
MAMZMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
MAMZMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
MAMZMA 3P02SЖенски фризер 15/6/3 год.
MAMZMA 3P04SМушки фризер15/6/3 год.
Гимназија
MAMZMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

16. Расински округ

Александровац
1. Средња школа Свети Трифун
37230 Александровац Крушевачка 8-10 Тел: 037751117
ел. пошта: pts_s_trifun@mts.rs вебсајт: http://www.svetitrifun.edu.rs/
Пољопривреда, производња и прерада хране
RAALMA 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
RAALMA 4A30SВиноградар - винар - оглед20/0/4 год.
RAALMA 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/0/3 год.
RAALMA 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
RAALMA 3A23SПекар30/0/3 год.
Машинство и обрада метала
RAALMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Гимназија
RAALMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Брус
1. Средња школа
37220 Брус Братиславе Петровић 69 Тел: 037825167
ел. пошта: srskolabrus@mts.rs вебсајт: http://www.skolabrus.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RABRMA 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
RABRMA 3K07SКонобар15/3/3 год.
RABRMA 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
RABRMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
RABRMA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
Крушевац
1. Гимназија
37000 Крушевац Топличина 1 Тел: 037427208
ел. пошта: gimnazijaks@gmail.com вебсајт: http://gimnazija.org.rs
Гимназија
RAKRGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
RAKRGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
RAKRGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
37000 Крушевац Чеховљева 1 Тел: 037492658
ел. пошта: ekotrg@ptt.rs вебсајт: http://ekonomskaks.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RAKRSB 3K06SТрговац30/3/3 год.
Економија, право и администрација
RAKRSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
RAKRSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
RAKRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RAKRSB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
RAKRSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
RAKRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
3. Медицинска школа
37000 Крушевац Ћирила и Методија 22 Тел: 037440319
ел. пошта: medicinskaskolakrusevac@gmail.com вебсајт: http://www.medicinska.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RAKRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
RAKRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
RAKRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
4. Политехничка школа Милутин Миланковић
37000 Крушевац Чеховљева 1 Тел: 037492657
ел. пошта: office@politehnicka-skola.edu.rs вебсајт: http://tehnicka-skola.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RAKRSD 4B05SТехничар за финалну обраду дрвета30/1/4 год.
Текстилство и кожарство
RAKRSD 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
RAKRSD 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RAKRSD 4H05SГрађевински техничар за нискоградњу30/1/4 год.
RAKRSD 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
RAKRSD 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/3/3 год.
RAKRSD 3H12SДекоратер зидних површина 15/3/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
RAKRSD 4T02SДрворезбар14/0/4 год.
RAKRSD 4T07SКлесар7/0/4 год.
5. Хемијско-технолошка школа
37000 Крушевац Ћирила и Методија бб Тел: 037439741
ел. пошта: htsks@ptt.rs вебсајт: http://htsks.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RAKRSE 4A10SПрехрамбени техничар60/0/4 год.
RAKRSE 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
RAKRSE 3A23SПекар15/3/3 год.
RAKRSE 3A28SМесар15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RAKRSE 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
RAKRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
RAKRSE 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
RAKRSE 4F15SТехничар штампе30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RAKRSE 3K07SКонобар30/5/3 год.
RAKRSE 3K08SКувар30/5/3 год.
6. Прва техничка школа
37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 Тел: 037427508
ел. пошта: mesmesks@gmail.com вебсајт: http://prva-tehnicka.edu.rs/
Машинство и обрада метала
RAKRSF 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
RAKRSF 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/5/4 год.
RAKRSF 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
RAKRSF 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
RAKRSF 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
RAKRSF 3D37SМеханичар медицинске и лабораторијске опреме15/3/3 год.
Електротехника
RAKRSF 4E08SЕлектротехничар рачунара30/5/4 год.
RAKRSF 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
RAKRSF 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/5/4 год.
RAKRSF 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
RAKRSF 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Саобраћај
RAKRSF 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
RAKRSF 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
7. Музичка школа Стеван Христић
37000 Крушевац Чупићева 25. Тел: 037427556
ел. пошта: stevanhristic2@gmail.com вебсајт: http://www.muzickaskola.net
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Дизајнер звука8/0/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање Веселин Николић
37000 Крушевац Луке Ивановића 17 Тел: 037446700
ел. пошта: sosoves.nik.ks@gmail.com вебсајт: http://www.sosoveselinnikolic.webs.com
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Цвећар - вртлар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/2 год.
   Манипулант у производњи биља (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Манипулант у прехрамбеној производњи (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Пекар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Манипулант у машинској обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
   Аутолимар (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)6/0/1 год.
   Помоћник картонажера (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)6/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)3/0/3 год.
Трстеник
1. Гимназија Вук Караџић
37240 Трстеник Вука Караџића 11 Тел: 037711844
ел. пошта: gimvkts@mts.rs вебсајт: http://vukts.edu.rs
Гимназија
RATSGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
RATSGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
37240 Трстеник Вука Караџића 11 Тел: 037711842
ел. пошта: tehnickats@gmail.com вебсајт: http://www.tehnickats.edu.rs
Машинство и обрада метала
RATSSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/2/4 год.
RATSSB 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
RATSSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
RATSSB 3D43SМеханичар хидраулике и пнеуматике15/3/3 год.
RATSSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
Електротехника
RATSSB 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
RATSSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/2/4 год.
Економија, право и администрација
RATSSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
Варварин
1. Средња школа
37260 Варварин Светог Саве 6 Тел: 037788369
ел. пошта: sskolavarvarin@gmail.com вебсајт: http://ssv.edu.rs
Машинство и обрада метала
RAVAMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
RAVAMA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
RAVAMA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RAVAMA 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
Економија, право и администрација
RAVAMA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Гимназија
RAVAMA 4R04SПриродно - математички смер30/5/4 год.
Ћићевац
1. Економско-трговинска школа Крушевац - делатност ван седишта
Ћићевац Карађорђева бб Тел: 037811367
ел. пошта:  вебсајт:
Економија, право и администрација
RACISA4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.

17. Моравички округ

Горњи Милановац
1. Гимназија Таковски устанак
32300 Горњи Милановац Милоша Великог 11 Тел: 032711180
ел. пошта: gimnazgm@eunet.rs вебсајт: http://www.gimnazijagm.edu.rs
Гимназија
MOGMGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
MOGMGA 4R03ЕОпшти тип30/0/4 год.српско-енглески
MOGMGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економско-трговачка школа Књаз Милош
32300 Горњи Милановац Вука Караџића 1 Тел: 032713322
ел. пошта: etsgm.nacka@mts.rs вебсајт: http://etsgm.edu.rs
Економија, право и администрација
MOGMSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MOGMSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
MOGMSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
MOGMSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
3. Техничка школа Јован Жујовић
32300 Горњи Милановац Вука Караџића 3 Тел: 032713320
ел. пошта: tehgmil@mts.rs вебсајт: http://www.tsgm.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOGMSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
MOGMSC 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
MOGMSC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
MOGMSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOGMSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
Чачак
1. Гимназија
32000 Чачак Жупана Страцимира 1 Тел: 032222397
ел. пошта: gimnazijasekretar@sbb.rs вебсајт: http://www.gimnazija-cacak.edu.rs/
Гимназија
MOCAGA 4R04SПриродно - математички смер150/0/4 год.
MOCAGA 4R01SДруштвено - језички смер150/0/4 год.
2. Економска школа
32000 Чачак Господар Јованова 1 Тел: 032344793
ел. пошта: direktor@ekonomska-cacak.edu.rs вебсајт: http://www.ekonomska-cacak.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
MOCASB 3K06SТрговац30/3/3 год.
Економија, право и администрација
MOCASB 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
MOCASB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
MOCASB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
MOCASB 4L10SФинансијски администратор60/0/4 год.
3. Медицинска школа
32100 Чачак Никифора Максимовића 8 Тел: 032222755
ел. пошта: medicinskaskola@open.telekom.rs вебсајт: http://www.medicinska-cacak.edu.rs
Здравство и социјална заштита
MOCASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
MOCASC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
MOCASC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
MOCASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
MOCASC 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
32000 Чачак Цара Душана 20 Тел: 032341664
ел. пошта: tehdir@tehnickacacak.edu.rs вебсајт: http://www.tehnickacacak.edu.rs
Електротехника
MOCASD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
MOCASD 4E03SЕлектротехничар електронике30/0/4 год.
MOCASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
MOCASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
MOCASD 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
MOCASD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
MOCASD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
MOCASD 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
5. Машинско-саобраћајна школа
32100 Чачак Др Драгише Мишовића 146 Тел: 38132372560
ел. пошта: info@mssca.edu.rs вебсајт: http://www.mssca.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOCASE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
MOCASE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
MOCASE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
MOCASE 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
MOCASE 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
MOCASE 3D19SАутолимар15/3/3 год.
Електротехника
MOCASE 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
Саобраћај
MOCASE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
MOCASE 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
MOCASE 4T02SДрворезбар7/0/4 год.
MOCASE 4T07SКлесар7/0/4 год.
MOCASE 4T08SКонзерватор културних добара7/0/4 год.
6. Прехрамбено-угоститељска школа
32000 Чачак Стоје Тошић 23 Тел: 032334901
ел. пошта: direktor@prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs вебсајт: http://prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
MOCASF 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
MOCASF 3A27SПроизвођач прехрамбених производа30/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOCASF 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/5/4 год.
MOCASF 4F12SТехничар графичке дораде30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOCASF 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
MOCASF 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
MOCASF 3K07SКонобар15/0/3 год.
MOCASF 3K13SПосластичар15/0/3 год.
7. Музичка школа Др Војислав Вучковић
32000 Чачак Цара Душана 25 Тел: 032222282
ел. пошта: muzica@eunet.rs вебсајт: http://www.muzickaskolacacak.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/2/4 год.
   Музички извођач - класична музика16/4/4 год.
8. Школа за основно и средње образовање 1. новембар
32000 Чачак Булевар Вука Караџић 9 Тел: 032332902
ел. пошта: skola1novembar@mts.rs вебсајт: http://soso1novembar.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)8/0/1 год.
   Помоћник књиговезачке дораде9/0/2 год.
Ивањица
1. Гимназија
32250 Ивањица 13. Септембар 58 Тел: 032664646
ел. пошта: ivanjickagimnazija@open.telekom.rs вебсајт: http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs
Гимназија
MOIVGA 4R03SОпшти тип90/0/4 год.
MOIVGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
32250 Ивањица Миће Матовића 2 Тел: 032661000
ел. пошта: tskoliva@eunet.rs вебсајт: http://tehnickaskola.rs
Шумарство и обрада дрвета
MOIVSB 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
MOIVSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
MOIVSB 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOIVSB 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
MOIVSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
MOIVSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
MOIVSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Лучани
1. Средња школа Драгачево
32230 Гуча Републике бб Тел: 032855554
ел. пошта: direktorskoladragacevo@gmail.com вебсајт: http://skoladragacevo.edu.rs
Машинство и обрада метала
MOLUMA 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
MOLUMA 4F03SХемијско-технолошки техничар30/3/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
MOLUMA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
MOLUMA 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
Гимназија
MOLUMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

18. Рашки округ

Краљево
1. Гимназија
36000 Краљево Доситејева 44 Тел: 036319760
ел. пошта: gimnazija.kraljevo@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijakraljevo.com
Гимназија
RSKRGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
RSKRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
RSKRGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
RSKRGA 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
RSKRGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
36100 Краљево Доситејева 46. Тел: 036382047
ел. пошта: ekonomskotrgovackakv@open.telekom.rs вебсајт: http://www.ets-kraljevo.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RSKRSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
RSKRSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
RSKRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RSKRSB 4L01SЕкономски техничар60/0/4 год.
3. Медицинска школа
36000 Краљево Доситејева 46 Тел: 036382548
ел. пошта: infomskv@tron.rs вебсајт: http://www.medinkv.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RSKRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
RSKRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
RSKRSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
RSKRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
4. Машинска техничка школа 14. октобар
36000 Краљево Индустријска 21 Тел: 036312433
ел. пошта: mtskv@mts.rs вебсајт: http://www.mtskv.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSKRSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
RSKRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање60/0/4 год.
RSKRSD 3D22SБравар - заваривач30/0/3 год.
RSKRSD 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
RSKRSD 3D25SИнсталатер15/3/3 год.
5. Електро-саобраћајна школа Никола Тесла
36000 Краљево Доситејева 44б Тел: 036312601
ел. пошта: estsnikolatesla@mts.rs вебсајт: http://www.estsnikolatesla.edu.rs
Електротехника
RSKRSE 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
RSKRSE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
RSKRSE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
RSKRSE 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
RSKRSE 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Саобраћај
RSKRSE 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
RSKRSE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
6. Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић
36100 Краљево Ђуре Ђаковића 2/22 Тел: 036359979
ел. пошта: ratarica.direktor@gmail.com вебсајт: http://ratarica.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RSKRSF 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
RSKRSF 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
RSKRSF 4A05SТехничар хортикултуре30/0/4 год.
RSKRSF 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
RSKRSF 3A23SПекар15/0/3 год.
RSKRSF 3A28SМесар15/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
RSKRSF 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
RSKRSF 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
7. Шумарска школа са домом ученика
36100 Краљево Карађорђева 262 Тел: 036352235
ел. пошта: sumarska@gmail.com вебсајт: http://www.sumarska.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RSKRSG 4B02SШумарски техничар90/5/4 год.
RSKRSG 4B01SТехничар за пејзажну архитектуру30/0/4 год.
RSKRSG 4B05SТехничар за финалну обраду дрвета30/0/4 год.
RSKRSG 4B19SТехничар за ловство и рибарство - оглед20/0/4 год.
RSKRSG 3B08SШумар30/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RSKRSG 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
8. Музичка школа Стеван Мокрањац
36000 Краљево Топлице Милана 2 Тел: 036321872
ел. пошта: mokranjackv@gmail.com вебсајт: http://www.mokranjac-kraljevo.com/
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
   Музички извођач - традиционална музика8/0/4 год.
9. Уметничка школа у Краљеву
36000 Краљево Цара Лазара 38 Тел: 036326700
ел. пошта: umetnicka@open.telekom.rs вебсајт: http://www.umetnicka-kv.net/
Култура, уметност и јавно информисање
RSKRUI 4T11SЛиковни техничар20/0/4 год.
RSKRUI 4T15SТехничар дизајна графике10/0/4 год.
RSKRUI 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа10/0/4 год.
10. Школа за основно и средње образовање Иво Лола Рибар
36000 Краљево Доситејева 5/4 Тел: 036315242
ел. пошта: ilribar_kv@open.telekom.rs вебсајт: http://ivololaribar.edu.rs/
Машинство и обрада метала
   Бравар12/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач12/0/3 год.
Врњачка Бања
1. Гимназија
36210 Врњачка Бања Хероја Чајке 18 Тел: 036611379
ел. пошта: gimnazija.vrnjackabanja@gmail.com вебсајт: http://www.gvb.edu.rs
Гимназија
RSVBGA 4R03SОпшти тип60/0/4 год.
RSVBGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
RSVBGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика
36210 Врњачка Бања Чајкино брдо бр.18 Тел: 036611379
ел. пошта: ugostturskola@ptt.rs вебсајт: http://www.uts.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
RSVBSB 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
RSVBSB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
RSVBSB 3K07SКонобар30/5/3 год.
RSVBSB 3K08SКувар60/5/3 год.
RSVBSB 3K13SПосластичар30/5/3 год.
RSVBSB 4K10SТуристички техничар60/5/4 год.
Нови Пазар
1. Гимназија
36300 Нови Пазар Вука Караџића број 7 Тел: 020331470
ел. пошта: gimnazijanp@yahoo.com вебсајт: http://gimnazijanp.edu.rs/
Гимназија
RSNPGA 4R04SПриродно - математички смер90/5/4 год.
RSNPGA 4R01SДруштвено - језички смер120/5/4 год.
RSNPGA 4R03SОпшти тип90/5/4 год.
2. Економско-трговинска школа
36300 Нови Пазар 28. Новембра 163 Тел: 020323770
ел. пошта: nsekonom@gmail.com вебсајт: http://ekonomskanovipazar.edu.rs
Економија, право и администрација
RSNPSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
RSNPSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
RSNPSB 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
RSNPSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
RSNPSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
RSNPSB 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
RSNPSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
RSNPSB 3P02SЖенски фризер 30/0/3 год.
RSNPSB 3P04SМушки фризер15/0/3 год.
RSNPSB 3P03SПедикир и маникир15/0/3 год.
3. Школа за дизајн текстила и коже
36300 Нови Пазар Вука Караџића бб Тел: 020312799
ел. пошта: skolazadizajnnp@yahoo.com вебсајт: http://www.skolazadizajn.edu.rs
Текстилство и кожарство
RSNPSC 4G05SТехничар моделар коже30/0/4 год.
RSNPSC 4G20SТехничар дизајна одеће30/0/4 год.
RSNPSC 4G12SМоделар одеће60/5/4 год.
RSNPSC 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)10/0/3 год.
RSNPSC 3G11SОбућар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
RSNPSC 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
4. Техничка школа
36300 Нови Пазар Вука Караџића бб Тел: 020311945
ел. пошта: tehnickanp1@mts.rs вебсајт: http://tehnickanp.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSNPSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
RSNPSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
RSNPSD 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Електротехника
RSNPSD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
RSNPSD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
RSNPSD 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/0/4 год.
RSNPSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
Саобраћај
RSNPSD 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
RSNPSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
5. Медицинска школа
36300 Нови Пазар Косанчићева бб Тел: 0652545145
ел. пошта: msnp@verat.net вебсајт: http://www.medicinskanp.edu.rs
Здравство и социјална заштита
RSNPSE 4O13SМедицинска сестра - техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/3/4 год.
RSNPSE 4O02SЗубни техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O16SФармацеутски техничар30/3/4 год.
RSNPSE 4O14SФизиотерапеутски техничар30/3/4 год.
6. Угоститељско-туристичка школа
36300 Нови Пазар Расима Халиловића бб Тел: 020317896
ел. пошта: info@turistskola.edu.rs вебсајт: http://www.turistskola.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
RSNPSF 4A10SПрехрамбени техничар30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RSNPSF 4K04SУгоститељски техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K02SТрговински техничар30/5/4 год.
RSNPSF 4K10SТуристички техничар30/5/4 год.
RSNPSF 3K07SКонобар15/0/3 год.
RSNPSF 3K08SКувар15/3/3 год.
Рашка
1. Гимназија
36350 Рашка Омладински центар бб Тел: 036736043
ел. пошта: direktor@gimnazijaraska.edu.rs вебсајт: http://gimnazijaraska.edu.rs
Гимназија
RSRAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
RSRAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Машинска школа
36350 Рашка Омладинска бр.2 Тел: 036738210
ел. пошта: gvmsr7@gmail.com вебсајт: http://www.masinskaraska.edu.rs
Машинство и обрада метала
RSRASB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
RSRASB 3D21SБравар15/3/3 год.
RSRASB 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
RSRASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
RSRASB 3K08SКувар15/3/3 год.
RSRASB 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
RSRASB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Тутин
1. Гимназија
36320 Тутин 7. Јула 18 Тел: 020811148
ел. пошта: gimnazijatutin@gmail.com вебсајт: http://gimnazijatutin.rs
Гимназија
RSTUGA 4R03SОпшти тип150/0/4 год.
2. Техничка школа
36320 Тутин 7.јули 18 Тел: 020811160
ел. пошта: tehtutin@live.com вебсајт: http://www.tehtutin.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
RSTUSB 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
Машинство и обрада метала
RSTUSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање60/0/4 год.
RSTUSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
RSTUSB 3E15SЕлектроинсталатер15/0/3 год.
RSTUSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Текстилство и кожарство
RSTUSB 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
Саобраћај
RSTUSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Економија, право и администрација
RSTUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.

19. Борски округ

Бор
1. Гимназија Бора Станковић
19210 Бор Зелени булевар 26 Тел: 030432271
ел. пошта: gimnazijabor@mts.rs вебсајт: http://gimnazija-bor.edu.rs/
Гимназија
BOBOGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
BOBOGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
19210 Бор Београдска 10 Тел: 0302456310
ел. пошта: etsbor@mts.rs вебсајт: http://etsbor.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
BOBOSB 4K10SТуристички техничар30/3/4 год.
Економија, право и администрација
BOBOSB 4L07SТехничар обезбеђења30/3/4 год.
BOBOSB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
BOBOSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
3. Техничка школа
19210 Бор Београдска 10 Тел: 0302100024
ел. пошта: tehnickaskolabor@mts.rs вебсајт: http://www.tsbor.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BOBOSC 3A23SПекар30/5/3 год.
Геологија, рударство и металургија
BOBOSC 4C04SРударски техничар30/5/4 год.
BOBOSC 4C02SГеолошки техничар за истраживање минералних сировина30/5/4 год.
Хемија, неметали и графичарство
BOBOSC 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
4. Машинско-електротехничка школа
19210 Бор Зелени булевар 24 Тел: 030456022
ел. пошта: meskola@sbb.rs вебсајт: http://mesbor.rs/
Машинство и обрада метала
BOBOSD 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
BOBOSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Електротехника
BOBOSD 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/5/4 год.
BOBOSD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
BOBOSD 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/3/3 год.
Саобраћај
BOBOSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
BOBOSD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Школа за основно и средње образовање Видовдан
19210 Бор Моше Пијаде 31 Тел: 030422490
ел. пошта: sosovidovdan@yahoo.com вебсајт: http://vidovdanbor.net/
Машинство и обрада метала
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)7/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )7/0/1 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
   Конфекцијски манипулант (једногодишње оспособљавање за рад )3/0/1 год.
Мајданпек
1. Гимназија Миле Арсенијевић Бандера
19250 Mајданпек Велике Ливаде 2 Тел: 030581492
ел. пошта: gimmpek@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs
Гимназија
BOMAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19250 Мајданпек Велике ливаде 2 Тел: 030581408
ел. пошта: majdanpektehnickaskola@gmail.com вебсајт: http://www.tsmajdanpek.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
BOMASB 4D04SМашински техничар30/0/4 год.
Електротехника
BOMASB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
BOMASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
BOMASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Кладово
1. Средња школа Свети Сава
19320 Кладово Младости 1 Тел: 019803335
ел. пошта: gimnazija@kladovonet.com вебсајт: http://svetisavakladovo.edu.rs
Економија, право и администрација
BOKLMA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Гимназија
BOKLMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19320 Кладово Младост бр.1 Тел: 019803443
ел. пошта: tehskola@kladovonet.com вебсајт: http://tehnickaskolakladovo.edu.rs
Машинство и обрада метала
BOKLSB 4D10SПогонски техничар машинске обраде30/0/4 год.
Електротехника
BOKLSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BOKLSB 3E15SЕлектроинсталатер15/3/3 год.
BOKLSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
Неготин
1. Неготинска гимназија
19300 Неготин Хајдук Вељкова 3 Тел: 019541974
ел. пошта: negotinskagimnazija@open.telekom.rs вебсајт: http://www.negotinskagimnazija.edu.rs
Гимназија
BONEGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
BONEGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
2. Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић
19300 Буково Буковски пут бб Тел: 019542055
ел. пошта: bukovo@mts.rs вебсајт: http://www.bukovo.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
BONESB 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
BONESB 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
BONESB 3A19SЦвећар - вртлар30/3/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
BONESB 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/5/4 год.
3. Техничка школа
19300 Неготин Пикијева 9 Тел: 019544185
ел. пошта: tehnickanegotin@gmail.com вебсајт: http://www.tehnicka-negotin.com
Машинство и обрада метала
BONESC 3D20SАутомеханичар15/0/3 год.
BONESC 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
BONESC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
BONESC 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/0/3 год.
BONESC 3E16SЕлектромеханичар за машине и опрему15/0/3 год.
4. Музичка школа Стеван Мокрањац
19300 Неготин Трг Ђорђа Станојевића Тел: 019542321
ел. пошта: mokranjacneg@ptt.rs вебсајт: http://muzickaskolanegotin.edu.rs/
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика16/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.

20. Зајечарски округ

Зајечар
1. Гимназија
19000 Зајечар Кнегиње Љубице 5 Тел: 019422564
ел. пошта: gimza@ptt.rs вебсајт: http://gimza.edu.rs
Гимназија
ZAZAGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
ZAZAGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 Тел: 019421932
ел. пошта: etsza@verat.net вебсајт: http://www.etszajecar.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZAZASB 3K06SТрговац30/0/3 год.
ZAZASB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZAZASB 3K07SКонобар15/3/3 год.
ZAZASB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
ZAZASB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
ZAZASB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
ZAZASB 4L05SПравни техничар30/0/4 год.
3. Медицинска школа
19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 Тел: 019422629
ел. пошта: medskozajecar@ptt.rs вебсајт: http://medicinskazajecar.edu.rs
Здравство и социјална заштита
ZAZASC 4O13SМедицинска сестра - техничар90/0/4 год.
ZAZASC 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
ZAZASC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
19000 Зајечар Кнегиње Љубице 3-5 Тел: 019422876
ел. пошта: tehskola@ptt.rs вебсајт: http://www.tsz.edu.rs
Машинство и обрада метала
ZAZASD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
Електротехника
ZAZASD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
ZAZASD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
ZAZASD 4E26SТехничар мехатронике30/0/4 год.
ZAZASD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
Саобраћај
ZAZASD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
ZAZASD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић
19000 Зајечар Тимочке буне 14 Тел: 019429744
ел. пошта: sosojelena@mts.rs вебсајт: http://sosojelenamajstorovic.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )5/0/1 год.
   Бравар (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)5/0/1 год.
   Конфекцијски шивач (ученици са тешкоћама у развоју)4/0/3 год.
Бољевац
1. Средња школа Никола Тесла
19370 Бољевац Кнеза Милоша 13 Тел: 030463392
ел. пошта: ssntesla@mts.rs вебсајт: http://www.ssnikolatesla.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
ZABOMA 4B02SШумарски техничар30/5/4 год.
Машинство и обрада метала
ZABOMA 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Економија, право и администрација
Гимназија
ZABOMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Књажевац
1. Књажевачка гимназија
19350 Књажевац Карађорђева 16 Тел: 019732034, 019732620, 019732677
ел. пошта: gimnazijaknjaz@gmail.com вебсајт: http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs
Гимназија
ZAKZGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
ZAKZGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
ZAKZGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
19350 Kњажевац Карађорђева 52 Тел: 019730350
ел. пошта: tehknjaz@gmail.com вебсајт: http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com
Машинство и обрада метала
ZAKZSB 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
ZAKZSB 3G11SОбућар30/0/3 год.
Геодезија и грађевинарство
ZAKZSB 4H26SАрхитектонски техничар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
ZAKZSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
ZAKZSB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
Сокобања
1. Средња школа Бранислав Нушић
18230 Сокобања Митрополита Михаила 5 Тел: 018830525
ел. пошта: bnusic@ptt.rs вебсајт: http://bnusicsbanja.wordpress.com, http://bnusicsbanja.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
ZASBMA 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
ZASBMA 3K08SКувар15/0/3 год.
ZASBMA 3K07SКонобар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
ZASBMA 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Гимназија
ZASBMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.

21. Јабланички округ

Лесковац
1. Гимназија
16000 Лесковац Косте Стамнековића 15 Тел: 016212218
ел. пошта: gimnazijaleskovac@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazijaleskovac.edu.rs
Гимназија
JALEGA 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
JALEGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економска школа Ђука Динић
16000 Лесковац Косте Стаменковића 15 Тел: 016212880
ел. пошта: ssdjudinles1@gmail.com вебсајт:
Економија, право и администрација
JALESB 4L02SФинансијски техничар30/3/4 год.
JALESB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
JALESB 4L09SПословни администратор30/3/4 год.
JALESB 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
JALESB 4L01SЕкономски техничар60/3/4 год.
3. Трговинско-угоститељска школа
16000 Лесковац Дубочица бб Тел: 016222961
ел. пошта: direktortusle@gmail.com вебсајт: http://www.tusleskovac.com
Трговина, угоститељство и туризам
JALESC 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
JALESC 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
JALESC 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
JALESC 3K07SКонобар30/0/3 год.
JALESC 3K08SКувар30/0/3 год.
JALESC 3K13SПосластичар30/0/3 год.
JALESC 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
JALESC 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
4. Медицинска школа
16000 Лесковац Боре Димитријевића Пиксле 1 Тел: 0163441022
ел. пошта: ssmedskoles1@yahoo.com вебсајт: http://nema.rs
Здравство и социјална заштита
JALESD 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
JALESD 4O16SФармацеутски техничар60/0/4 год.
JALESD 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/0/4 год.
JALESD 4O02SЗубни техничар30/0/4 год.
5. Техничка школа Раде Металац
16000 Лесковац Димитрије Туцовића бб Тел: 016234612
ел. пошта: rademetalac@ptt.rs вебсајт: http://rademetalac.edu.rs
Машинство и обрада метала
JALESE 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
JALESE 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
JALESE 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
JALESE 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
JALESE 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/0/3 год.
Електротехника
JALESE 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
JALESE 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
JALESE 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
JALESE 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
JALESE 3E22SАутоелектричар30/2/3 год.
Саобраћај
JALESE 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/0/4 год.
JALESE 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
6. Школа за текстил и дизајн
16000 Лесковац Вилема Пушмана 21 Тел: 016251040
ел. пошта: skolatekstilidizajn@gmail.com вебсајт: http://tekstilidizajn.edu.rs
Текстилство и кожарство
JALESF 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
JALESF 3G07SМеханичар текстилних машина30/5/3 год.
Култура, уметност и јавно информисање
JALESF 4T16SТехничар дизајна текстила20/0/4 год.
JALESF 4T15SТехничар дизајна графике20/0/4 год.
JALESF 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/0/4 год.
7. Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар
16000 Лесковац Влајкова 94 Тел: 016282630
ел. пошта: ssbozkukles1@ptt.rs вебсајт: http://htsleskovac.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
JALESG 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/0/4 год.
JALESG 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
JALESG 4F02SХемијски лаборант30/0/4 год.
JALESG 4F03SХемијско-технолошки техничар30/5/4 год.
Остала делатност личних услуга
JALESG 3P04SМушки фризер15/3/3 год.
JALESG 3P02SЖенски фризер 15/3/3 год.
8. Пољопривредна школа
16000 Лесковац Нишка 65 Тел: 016222216
ел. пошта: poljskolale@gmail.com вебсајт: http://poljskolale.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JALESH 4A03SПољопривредни техничар30/5/4 год.
JALESH 4A07SВетеринарски техничар30/5/4 год.
JALESH 3A28SМесар15/3/3 год.
JALESH 3A23SПекар15/2/3 год.
9. Средња школа Светозар Крстић Тоза
16203 Вучје 29. Новембра 10 Тел: 0163427152
ел. пошта: srednjaskolavucje@open.telekom.rs вебсајт: http://www.srednjaskolavucje.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JALESI 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALESI 3K08SКувар15/0/3 год.
JALESI 3K07SКонобар15/0/3 год.
10. Средња школа
16220 Грделица 29. Новембрар бб Тел: 0163426161
ел. пошта: srednjagrdelica@mts.rs вебсајт: https://grdelica.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
JALESK 3B16SСтолар30/0/3 год.
JALESK 4B15SТехничар за обликовање намештаја и ентеријера30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALESK 4K02SТрговински техничар30/0/4 год.
11. Музичка школа Станислав Бинички
16000 Лесковац Млинска бр. 2, Лесковац Тел: 016244002
ел. пошта: info@sbinicki.edu.rs вебсајт: http://www.sbinicki.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар16/0/4 год.
   Музички извођач - класична музика24/0/4 год.
12. Школа за основно и средње образовање 11.октобар
16000 Лесковац Кајмакчаланска 24 Тел: 016242175
ел. пошта: 11.oktobar@gmail.com вебсајт: http://11oktobar.tk/
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )6/0/1 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Графички манипулант (једногодишње оспособљавање за рад)6/0/1 год.
Текстилство и кожарство
   Mанипулант у текстилству (једногодишње оспособљавање за рад ученици са тешкоћама у развоју)6/0/1 год.
Власотинце
1. Гимназија Стеван Јаковљевић
16210 Власотинце М. Михајловића бб Тел: 016875152
ел. пошта: gimnazija@medianis.net вебсајт:
Гимназија
JAVLGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JAVLGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа
16210 Власотинце Михајла Михајловића бб Тел: 016875125
ел. пошта: tsvlasotince@gmail.com вебсајт: http://www.tsvlasotince.edu.rs/
Машинство и обрада метала
JAVLSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
JAVLSB 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
JAVLSB 4E03SЕлектротехничар електронике30/5/4 год.
Текстилство и кожарство
JAVLSB 4G13SКонфекционар текстила30/0/4 год.
Геодезија и грађевинарство
JAVLSB 4H26SАрхитектонски техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
JAVLSB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
Медвеђа
1. Техничка школа Никола Тесла
16240 Медвеђа Николе Тесле 1 Тел: 016891028
ел. пошта: ssniktesmed1@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnickamedvedja.edu.rs
Машинство и обрада метала
JAMESA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
JAMESA 3D20SАутомеханичар15/3/3 год.
JAMESA 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/3/3 год.
Економија, право и администрација
JAMESA 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
JAMESA 4L01AЕкономски техничар30/5/4 год.албански
Лебане
1. Гимназија
16230 Лебане Цара Душана 78 Тел: 016843311
ел. пошта: gimnazija.lebane@gmail.com вебсајт: http://www.gimnazija.lebane.edu.rs
Гимназија
JALBGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
JALBGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Средња техничка школа Вожд Карађорђе
16230 Лебане Цара Душана 78 Тел: 016843205
ел. пошта: vozdlebane@yahoo.com вебсајт: http://www.stslebane.edu.rs
Машинство и обрада метала
JALBSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Саобраћај
JALBSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/5/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
JALBSB 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
JALBSB 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
Бојник
1. Техничка школа Бошко Крстић
16205 Бојник Стојана Љубића бр. 2 Тел: 016821162
ел. пошта: info@tesbo.edu.rs вебсајт: http://www.tesbo.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
JABOSA 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
JABOSA 3A15SРуковалац - механичар пољопривредне технике30/0/3 год.
Економија, право и администрација
JABOSA 4L02SФинансијски техничар30/5/4 год.
Црна Трава
1. Техничка школа са домом ученика Милентије Поповић
16215 Црна Трава Милентија Поповића бб Тел: 016811114
ел. пошта: ssmilpopcrt1@gmail.com вебсајт: http://www.tehnickaskolacrnatrava.nasaskola.rs
Геодезија и грађевинарство
JACTSA 4H23SГеодетски техничар - геометар30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Економија, право и администрација
JACTSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.

22. Пчињски округ

Врање
1. Гимназија Бора Станковић
17500 Врање Партизанска 12 Тел: 017400835
ел. пошта: vrgimnazija@gmail.com вебсајт: http://www.vranjskagimnazija.edu.rs
Гимназија
PCVRGA 4R04SПриродно - математички смер90/0/4 год.
PCVRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
17500 Врање Есперанто бб Тел: 017400710
ел. пошта: etsvranje@gmail.com вебсајт: http://www.ekonomskavranje.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PCVRSB 4K10SТуристички техничар30/0/4 год.
PCVRSB 3K07SКонобар15/3/3 год.
PCVRSB 3K08SКувар15/3/3 год.
Економија, право и администрација
PCVRSB 4L01SЕкономски техничар30/3/4 год.
PCVRSB 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
PCVRSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
PCVRSB 4L05SПравни техничар30/3/4 год.
PCVRSB 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
3. Медицинска школа Др Изабел Емсли Хатон
17500 Врање Моше Пијаде бб Тел: 017504035
ел. пошта: medicinskavr@gmail.com вебсајт: http://medicinskavranje.edu.rs
Здравство и социјална заштита
PCVRSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O13SМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
PCVRSC 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
4. Техничка школа
17500 Врање Булевар АВНОЈА 2 Тел: 017400645
ел. пошта: tehnickaskolavr@open.telekom.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCVRSD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
PCVRSD 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
Електротехника
PCVRSD 4E04SЕлектротехничар енергетике30/3/4 год.
PCVRSD 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Саобраћај
PCVRSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PCVRSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта30/0/4 год.
PCVRSD 3I11SВозач моторних возила30/5/3 год.
5. Хемијско-технолошка школа
17500 Врање Моше Пијаде бб Тел: 017423630
ел. пошта: direktorhts@gmail.com вебсајт: http://www.ths-vranje.edu.rs
Шумарство и обрада дрвета
Хемија, неметали и графичарство
PCVRSE 4F03SХемијско-технолошки техничар30/2/4 год.
PCVRSE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/2/4 год.
PCVRSE 4F32SТехничар за графичку припрему30/0/4 год.
Текстилство и кожарство
PCVRSE 4G12SМоделар одеће30/0/4 год.
6. Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић
17500 Врање Браће Рибникар бб Тел: 017432812
ел. пошта: poljvetskolavranje@open.telekom.rs вебсајт: http://www.poljvetskolavr.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PCVRSF 4A03SПољопривредни техничар30/2/4 год.
PCVRSF 4A07SВетеринарски техничар30/2/4 год.
PCVRSF 4A10SПрехрамбени техничар30/2/4 год.
7. Школа за основно и средње образовање Вуле Антић
17510 Врање Радних бригада 2 Тел: 017423621
ел. пошта: sosovuleantic@yahoo.com вебсајт:
Машинство и обрада метала
   Бравар8/0/3 год.
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )10/0/1 год.
   Лимар8/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач8/0/3 год.
8. Музичка школа Стеван Мокрањац
17500 Врање Боре Станковића 10 Тел: 017421928
ел. пошта: msvranje@ptt.rs вебсајт: http://msvranje.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
Бујановац
1. Стручна школа Свети Сава
17250 Бујановац Карађорђа Петровића 240 Тел: 017651057
ел. пошта: svetisava@verat.net вебсајт: http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs/
Машинство и обрада метала
PCBUSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/2/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
PCBUSA 3K08SКувар15/3/3 год.
PCBUSA 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Економија, право и администрација
PCBUSA 4L13SKомерцијалиста30/2/4 год.
PCBUSA 4L10SФинансијски администратор30/2/4 год.
Здравство и социјална заштита
PCBUSA 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/3/4 год.
2. Средња школа Сезаи Сурои
17520 Бујановац Миђени бб Тел: 017653826
ел. пошта: sezai_surroi@hotmail.com вебсајт: http://www.sezaisurroi.com
Машинство и обрада метала
PCBUMB 4D06AМашински техничар за компјутерско конструисање60/3/4 год.албански
PCBUMB 3D21AБравар15/2/3 год.албански
PCBUMB 3D20AАутомеханичар15/2/3 год.албански
Електротехника
PCBUMB 4E08AЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.албански
Трговина, угоститељство и туризам
PCBUMB 3K06AТрговац30/3/3 год.албански
Економија, право и администрација
PCBUMB 4L10AФинансијски администратор30/3/4 год.албански
Здравство и социјална заштита
PCBUMB 4O13AМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.албански
Гимназија
PCBUMB 4R03AОпшти тип120/0/4 год.албански
Сурдулица
1. Гимназија Светозар Марковић
17530 Сурдулица Сурдуличких мученика бб Тел: 017812870
ел. пошта: gimnazijasm-surd@open.telekom.rs вебсајт: http://www.gimnazija-surdulica.edu.rs/
Гимназија
PCSUGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Никола Тесла
17530 Сурдулица Томе Ивановића 24 Тел: 017814119
ел. пошта: nteslasurd@open.telekom.rs вебсајт: http://www.nteslasurd.edu.rs
Електротехника
PCSUSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
Саобраћај
PCSUSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.
PCSUSB 3I11SВозач моторних возила30/2/3 год.
Економија, право и администрација
PCSUSB 4L07SТехничар обезбеђења30/2/4 год.
3. Пољопривредно-шумарска школа Јосиф Панчић
17530 Сурдулица Сурдуличких мученика бб Тел: 017815051
ел. пошта: jpancic@ptt.rs вебсајт: http://www.skolapancic.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PCSUSC 4A03SПољопривредни техничар30/0/4 год.
PCSUSC 4A07SВетеринарски техничар30/0/4 год.
Шумарство и обрада дрвета
PCSUSC 4B02SШумарски техничар30/0/4 год.
Босилеград
1. Гимназија
17540 Босилеград Георги Димитрова 23 Тел: 017877360
ел. пошта: gimnbosil@ptt.rs вебсајт:
Гимназија
PCBOGA 4R03SОпшти тип60/2/4 год.
PCBOGA 4R03BОпшти тип30/0/4 год.бугарски
Прешево
1. Гимназија Скендербеу
17523 Прешево 15. Новембра 102 Тел: 017668655
ел. пошта: nexhmedin_2006@hotmail.com вебсајт:
Гимназија
PCPSGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PCPSGA 4R03AОпшти тип210/0/4 год.албански
2. Средња техничка школа Прешево
17523 Прешево 15. Новембра 102 Тел: 017669130
ел. пошта: shmtpr@hotmail.com вебсајт: http://www.presheva.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCPSSB 4D13AТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.албански
PCPSSB 4D06AМашински техничар за компјутерско конструисање60/3/4 год.албански
PCPSSB 3D24AЗаваривач15/3/3 год.албански
PCPSSB 3D20AАутомеханичар15/3/3 год.албански
Електротехника
PCPSSB 4E08AЕлектротехничар рачунара30/3/4 год.албански
PCPSSB 3E15AЕлектроинсталатер15/3/3 год.албански
PCPSSB 3E18AЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.албански
Саобраћај
PCPSSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PCPSSB 4I01AТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.албански
Економија, право и администрација
PCPSSB 4L01AЕкономски техничар30/3/4 год.албански
Здравство и социјална заштита
PCPSSB 4O13AМедицинска сестра - техничар30/0/4 год.албански
Трговиште
1. Средња стручна школа Милутин Бојић
17525 Трговиште 15. Септембар бб Тел: 017452104
ел. пошта: skolausmobr-trg@open.telekom.rs вебсајт: http://sssetmb.nasaskola.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PCTGSA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
PCTGSA 4L01SЕкономски техничар30/2/4 год.
Владичин Хан
1. Гимназија Јован Скерлић
17510 Владичин Хан Моше Пијаде 21 Тел: 017474826
ел. пошта: gimnazijajsker-vlhan@mts.rs вебсајт:
Гимназија
PCVHGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PCVHGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Техничка школа
17510 Владичин Хан Моше Пијаде 21 Тел: 017473900
ел. пошта: tehnickahan@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnickahan.edu.rs
Машинство и обрада метала
PCVHSB 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
PCVHSB 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Електротехника
PCVHSB 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/2/4 год.
Саобраћај
PCVHSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/2/4 год.

23. Пиротски округ

Бабушница
1. Гимназија Вук Караџић
18330 Бабушница Омладинских бригада бб Тел: 010385026
ел. пошта: gimbab@ptt.rs вебсајт: http://www.gimbab.edu.rs
Гимназија
PIBAGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа
18330 Бабушница Омладинских бригада ББ Тел: 010385999
ел. пошта: tehbab@ptt.rs вебсајт: http://www.tehnickaskolababusnica.edu.rs
Машинство и обрада метала
PIBASB 4D08SМашински техничар моторних возила30/5/4 год.
PIBASB 3D20SАутомеханичар15/5/3 год.
PIBASB 3D21SБравар15/5/3 год.
Бела Паланка
1. Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика
18310 Бела Паланка 9. Мај бр. 2 Тел: 018855510
ел. пошта: srednjaskolabp@gmail.com вебсајт: http://srednjaskolabelapalanka.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
PIBPMA 4K04SУгоститељски техничар30/0/4 год.
PIBPMA 3K08SКувар15/0/3 год.
PIBPMA 3K13SПосластичар15/0/3 год.
Гимназија
PIBPMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
Димитровград
1. Гимназија Свети Кирило и Методије
18320 Димитровград Кирила и Методије 12 Тел: 010362163
ел. пошта: gimnazijadimgrad@open.telekom.rs вебсајт: http://www.cargim.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
PIDIMA 4K10BТуристички техничар30/0/4 год.бугарски
Гимназија
PIDIMA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
PIDIMA 4R03BОпшти тип30/0/4 год.бугарски
Пирот
1. Гимназија Пирот
18300 Пирот Српских владара 118 Тел: 010311437
ел. пошта: gimpi@ptt.rs вебсајт: http://www.gimnazija.edu.rs
Гимназија
PIPIGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
PIPIGA 4R04FПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-француски
PIPIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Економска школа Пирот
18300 Пирот Таковска 24 Тел: 010311268
ел. пошта: ekonoskolapi@neobee.net вебсајт: http://www.ekonomskapi.edu.rs/
Трговина, угоститељство и туризам
PIPISB 4K03SКулинарски техничар30/5/4 год.
Економија, право и администрација
PIPISB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
PIPISB 4L13SKомерцијалиста30/0/4 год.
PIPISB 4L01SЕкономски техничар30/5/4 год.
3. Млекарска школа са домом ученика Др. Обрен Пејић
18300 Пирот Николе Пашића 173 Тел: 010311258
ел. пошта: pimleksko@open.telekom.rs вебсајт: http://mlekarskaskolapirot.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
PIPISC 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
PIPISC 3A23SПекар30/3/3 год.
PIPISC 3A26SПрерађивач млека15/3/3 год.
PIPISC 3A28SМесар15/3/3 год.
4. Техничка школа
18300 Пирот Таковска 22 Тел: 010311269
ел. пошта: tsp@tsp.edu.rs вебсајт: http://www.tsp.edu.rs/
Машинство и обрада метала
PIPISD 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/3/4 год.
Електротехника
PIPISD 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
PIPISD 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима30/0/4 год.
PIPISD 4E26SТехничар мехатронике30/3/4 год.
Саобраћај
PIPISD 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/3/4 год.
PIPISD 3I11SВозач моторних возила30/3/3 год.
5. Средња стручна школа
18300 Пирот Ћирила и Методија 29 Тел: 010311426
ел. пошта: ssgratehpir1@ptt.rs вебсајт: http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs
Хемија, неметали и графичарство
PIPISE 4F01SТехничар за полимере30/3/4 год.
PIPISE 4F34SТехничар за заштиту животне средине30/3/4 год.
Остала делатност личних услуга
6. Школа за основно и средње образовање Младост
18300 Пирот Косте Абрашевића 40 Тел: 010312622
ел. пошта: ssmladostpirot@mts.rs вебсајт: http://www.skolamladostpirot.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )17/0/1 год.
   Бравар8/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Модни кројач8/0/3 год.

24. Топлички округ

Блаце
1. Средња школа
18240 Блаце Краља Петра I 3 Тел: 027371533
ел. пошта: sskolablace@gmail.com вебсајт: http://sskolablace.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOBLMA 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
TOBLMA 3A13SПољопривредни произвођач30/0/3 год.
Трговина, угоститељство и туризам
Гимназија
TOBLMA 4R03SОпшти тип30/3/4 год.
Житорађа
1. Средња школа
18412 Житорађа Светосавска 23 Тел: 0278362020
ел. пошта: srednjazitoradja@open.telekom.rs вебсајт: http://www.srednjazitoradja.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOZISA 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
Машинство и обрада метала
TOZISA 3D20SАутомеханичар30/0/3 год.
Економија, право и администрација
TOZISA 4L10SФинансијски администратор30/3/4 год.
Прокупље
1. Гимназија
18400 Прокупље Ратка Павловића 20 Тел: 027321110
ел. пошта: gimnazijapk@beotel.net вебсајт: http://www.gimnazija-prokuplje.edu.rs
Гимназија
TOPRGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
TOPRGA 4R01SДруштвено - језички смер90/0/4 год.
2. Медицинска школа Др. Алекса Савић
18400 Прокупље Ратка Павловића 20 Тел: 027324462
ел. пошта: medicskola@mts.rs вебсајт: http://medicinskapk.edu.rs
Здравство и социјална заштита
TOPRSB 4O13SМедицинска сестра - техничар60/10/4 год.
TOPRSB 4O01SГинеколошко - акушерска сестра30/5/4 год.
TOPRSB 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/5/4 год.
3. Техничка школа 15.мај
18400 Прокупље, Прокупље Ратка Павловића 194 Тел: 027329252
ел. пошта: ts15maj@open.telekom.rs вебсајт: http://www.ts15maj.edu.rs
Машинство и обрада метала
TOPRSC 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/0/4 год.
TOPRSC 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Електротехника
TOPRSC 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
TOPRSC 4E23SЕлектротехничар процесног управљања30/0/4 год.
TOPRSC 3E22SАутоелектричар30/0/3 год.
TOPRSC 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења15/3/3 год.
TOPRSC 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје15/0/3 год.
Саобраћај
TOPRSC 3I11SВозач моторних возила30/0/3 год.
4. Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља
18400 Прокупље Вука Караџића 1 Тел: 027331213
ел. пошта: ppsradospk@beotel.rs вебсајт: http://poljoprivrednaskolapk.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
TOPRSD 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
TOPRSD 4A10SПрехрамбени техничар30/3/4 год.
TOPRSD 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
TOPRSD 3A19SЦвећар - вртлар30/0/3 год.
TOPRSD 3A23SПекар15/0/3 год.
TOPRSD 3A26SПрерађивач млека15/0/3 год.
Куршумлија
1. Гимназија
18430 Куршумлија Карађорђева 2 Тел: 02727389020
ел. пошта: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs вебсајт: http://gimnazijakursumlija.wordpress.com
Гимназија
TOKUGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
TOKUGA 4R01SДруштвено - језички смер30/0/4 год.
2. Економска школа
18430 Куршумлија Карађорђева 2 Тел: 027389024
ел. пошта: ekonomskaskola@ptt.rs вебсајт: http://ekonomskakwordpress.com
Трговина, угоститељство и туризам
TOKUSB 4K03SКулинарски техничар30/0/4 год.
Економија, право и администрација
TOKUSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
TOKUSB 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.

25. Нишавски округ

Алексинац
1. Алексиначка гимназија
18220 Алексинац Др Тихомира Ђорђевића бб Тел: 018804832
ел. пошта: alexgim@mts.rs вебсајт: http://alexgim.rs
Гимназија
NIALGA 4R04SПриродно - математички смер30/0/4 год.
NIALGA 4R04RПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-руски
NIALGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
2. Техничка школа Прота Стеван Димитријевић
18220 Алексинац Др Т. Ђорђевића бб Тел: 018800068
ел. пошта: tehskolaal@mts.rs вебсајт: http://tehskolaal.edu.rs
Машинство и обрада метала
NIALSB 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
NIALSB 3D20SАутомеханичар15/2/3 год.
NIALSB 3D32SМеталостругар15/2/3 год.
Електротехника
NIALSB 4E08SЕлектротехничар рачунара30/0/4 год.
NIALSB 4E04SЕлектротехничар енергетике30/0/4 год.
Саобраћај
NIALSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја30/0/4 год.
Економија, право и администрација
NIALSB 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
3. Пољопривредна школа Шуматовац
18220 Алексинац Тихомира Ђорђевића бб Тел: 018800792
ел. пошта: polskol@medianis.net вебсајт: http://www.pssumatovac.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
NIALSC 4A03SПољопривредни техничар30/3/4 год.
NIALSC 4A07SВетеринарски техничар30/3/4 год.
NIALSC 3A23SПекар15/3/3 год.
NIALSC 3A28SМесар15/3/3 год.
Сврљиг
1. Стручна школа Душан Тривунац Драгош
18360 Сврљиг Гордане Тодоровић 2 Тел: 018821010
ел. пошта: ssdtd@open.telekom.rs вебсајт: http://www.ssdtd.edu.rs
Машинство и обрада метала
NISVSA 4D08SМашински техничар моторних возила30/0/4 год.
Трговина, угоститељство и туризам
NISVSA 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
NISVSA 4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
Ниш
1. Прва нишка гимназија Стеван Сремац
18000 Ниш Вожда Карађорђа 27 Тел: 018527622
ел. пошта: ssremac@medianis.net вебсајт: http://www.sremac.edu.rs
Гимназија
NINIGA 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
NINIGA 4R01NДруштвено - језички смер30/0/4 год.српско-немачки
NINIGA 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
NINIGA 4R10SОбдарени ученици у филолошкој гимназији - енглески језик24/0/4 год.
2. Гимназија Бора Станковић
18100 Ниш Вожда Карађорђа 27 Тел: 018522044
ел. пошта: gimnazija@borastankovic.edu.rs вебсајт: http://www.borastankovic.edu.rs
Гимназија
NINIGB 4R22SОбдарени ученици у рачунарској гимназији20/0/4 год.
NINIGB 4R04SПриродно - математички смер60/0/4 год.
NINIGB 4R04ЕПриродно - математички смер30/0/4 год.српско-енглески
NINIGB 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
3. Гимназија Светозар Марковић
18106 Ниш Бранка Радичевића 1 Тел: 018254396
ел. пошта: gsm-nis@mts.rs вебсајт: http://www.gsm-nis.edu.rs
Гимназија
NINIGC 4R01SДруштвено - језички смер60/0/4 год.
NINIGC 4R04SПриродно - математички смер120/0/4 год.
NINIGC 4R04ЕПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-енглески
NINIGC 4R04FПриродно - математички смер15/0/4 год.српско-француски
NINIGC 4R19SОбдарени ученици у математичкој гимназији20/0/4 год.
NINIGC 4R23SУченици са посебним способностима за физику20/0/4 год.
4. Гимназија Девети мај
18100 Ниш Јеронимова 18 Тел: 018257088
ел. пошта: gim9maj@sbb.rs вебсајт: http://www.9maj.edu.rs
Гимназија
NINIGD 4R03SОпшти тип180/0/4 год.
5. Економска школа
18000 Ниш Мајаковског 2 Тел: 018237976
ел. пошта: ekosknis@open.telekom.rs вебсајт: http://www.esn.edu.rs/
Економија, право и администрација
NINISE 4L01SЕкономски техничар150/0/4 год.
NINISE 4L02SФинансијски техничар30/0/4 год.
NINISE 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
NINISE 4L15SСлужбеник у банкарству и осигурању30/0/4 год.
6. Правно-пословна школа
18100 Ниш Трг краља Милана број 8 Тел: 018526957
ел. пошта: abskola@open.telekom.rs вебсајт: http://abskolanis.blogspot.com
Економија, право и администрација
NINISF 4L05SПравни техничар60/0/4 год.
NINISF 4L09SПословни администратор30/0/4 год.
NINISF 4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
NINISF 4L06SТехничар заштите од пожара30/0/4 год.
NINISF 4L07SТехничар обезбеђења30/0/4 год.
7. Трговинска школа
18000 Ниш Мајаковског 2 Тел: 0184150481
ел. пошта: trgovinskaskolanis@yahoo.com вебсајт: http://www.trgovinskaskola.com
Трговина, угоститељство и туризам
NINISG 4K02SТрговински техничар30/3/4 год.
NINISG 4K01SАранжер у трговини30/3/4 год.
NINISG 3K06SТрговац30/0/3 год.
Економија, право и администрација
NINISG 4L13SKомерцијалиста30/3/4 год.
8. Угоститељско-туристичка школа
18000 Ниш Мајаковског 2 Тел: 018233830
ел. пошта: ugturs@medianis.net вебсајт: http://utsnis.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
NINISH 3K07SКонобар15/3/3 год.
NINISH 3K08SКувар30/3/3 год.
NINISH 4K04SУгоститељски техничар30/3/4 год.
NINISH 4K03SКулинарски техничар30/3/4 год.
NINISH 4K10SТуристички техничар60/3/4 год.
NINISH 3K13SПосластичар15/3/3 год.
9. Медицинска школа Др Миленко Хаџић
18100 Ниш Зетска 55 Тел: 018530508
ел. пошта: medicinskaskolanis@mts.rs вебсајт: http://www.medicinskanis.edu.rs/
Здравство и социјална заштита
NINISI 4O13SМедицинска сестра - техничар60/0/4 год.
NINISI 4O06SПедијатријска сестра - техничар30/0/4 год.
NINISI 4O14SФизиотерапеутски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O17SСтоматолошка сестра - техничар30/0/4 год.
NINISI 4O16SФармацеутски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O18SЛабораторијски техничар30/0/4 год.
NINISI 4O12SМедицинска сестра - васпитач30/0/4 год.
10. Машинска техничка школа 15. мај
18100 Ниш Београдска 22 Тел: 018588581
ел. пошта: tsk15maj@gmail.com вебсајт: http://www.mts15maj.edu.rs
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
NINISJ 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
NINISJ 4D17SТехничар за роботику30/0/4 год.
NINISJ 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 15/5/3 год.
NINISJ 3D35SМеханичар гасо и пнеумоенергетских постројења15/0/3 год.
Саобраћај
11. Техничка школа 12. фебруар
18100 Ниш Београдска 22 Тел: 018588166
ел. пошта: tsk12feb@mts.rs вебсајт: http://www.skola12februarnis.edu.rs
Машинство и обрада метала
NINISK 3D20SАутомеханичар30/5/3 год.
NINISK 4D08SМашински техничар моторних возила60/5/4 год.
Саобраћај
NINISK 4I01SТехничар друмског саобраћаја60/5/4 год.
NINISK 3I11SВозач моторних возила60/5/3 год.
12. Машинска школа
18000 Ниш Шумадијска 1a Тел: 0184263100
ел. пошта: masinskaskolanis@gmail.com вебсајт: http://www.masinskanis.com
Машинство и обрада метала
NINISL 4D13SТехничар за компјутерско управљање30/0/4 год.
NINISL 4D14SТехничар оптике30/0/4 год.
NINISL 3D50SОператер машинске обраде30/0/3 год.
NINISL 3D23SИндустријски механичар30/0/3 год.
Саобраћај
NINISL 4I03SТехничар вуче30/0/4 год.
13. Електротехничка школа Никола Тесла
18000 Ниш Александра Медведева бр.18 Тел: 018588583
ел. пошта: etstesla@etstesla.ni.ac.rs вебсајт: http://www.etstesla.ni.ac.rs
Електротехника
NINISM 4E08SЕлектротехничар рачунара60/5/4 год.
NINISM 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед48/0/4 год.
NINISM 4E26SТехничар мехатронике30/5/4 год.
NINISM 4E05SЕлектротехничар за термичке и расхладне уређаје30/5/4 год.
NINISM 4E04SЕлектротехничар енергетике30/5/4 год.
NINISM 3E19SЕлектричар30/0/3 год.
14. Електротехничка школа Мија Станимировић
18116 Ниш Булевар Цара Константина 32-34 Тел: 018550022
ел. пошта: etsms@medianis.net вебсајт: http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs
Електротехника
NINISN 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа30/0/4 год.
NINISN 4E27SЕлектротехничар мултимедија30/0/4 год.
NINISN 4E11SЕлектротехничар телекомуникација60/0/4 год.
NINISN 4E40SЕлектротехничар информационих технологија - оглед24/0/4 год.
NINISN 4E21SЕлектротехничар за електронику на возилима60/0/4 год.
15. Грађевинска техничка школа Неимар
18000 Ниш Београдска 18 Тел: 018251063
ел. пошта: gtsneimar@gmail.com вебсајт: http://www.gtsneimar.edu.rs/
Шумарство и обрада дрвета
Геодезија и грађевинарство
NINISO 4H23SГеодетски техничар - геометар30/3/4 год.
NINISO 4H26SАрхитектонски техничар60/0/4 год.
NINISO 3H16SКерамичар - терацер - пећар 15/3/3 год.
NINISO 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом15/3/3 год.
16. Прехрамбено-хемијска школа
18100 Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 Тел: 018245645
ел. пошта: skola@phsnis.edu.rs вебсајт: http://www.phsnis.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
NINISP 4A10SПрехрамбени техничар30/0/4 год.
NINISP 4A12SТехничар за биотехнологију30/0/4 год.
NINISP 3A28SМесар15/0/3 год.
NINISP 3A23SПекар15/0/3 год.
Геологија, рударство и металургија
Хемија, неметали и графичарство
NINISP 4F34SТехничар за заштиту животне средине60/0/4 год.
NINISP 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију30/0/4 год.
17. Школа моде и лепоте
18000 Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 Тел: 018255477
ел. пошта: skolamode@gmail.com вебсајт: http://www.skolamodeilepote.com
Текстилство и кожарство
NINISQ 3G17SМодни кројач30/0/3 год.
Здравство и социјална заштита
NINISQ 4O15SКозметички техничар30/0/4 год.
NINISQ 3O19SМасер15/0/3 год.
NINISQ 3O20SЗдравствени неговатељ15/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
NINISQ 3P02SЖенски фризер 30/5/3 год.
NINISQ 3P04SМушки фризер15/5/3 год.
NINISQ 3P03SПедикир и маникир15/5/3 год.
18. Уметничка школа
18100 Ниш Првомајска бр.6 Тел: 018523543
ел. пошта: umetnickas.nis@gmail.com вебсајт: http://www.umetnickaskolanis.com
Култура, уметност и јавно информисање
NINIUR 4T15SТехничар дизајна графике20/2/4 год.
NINIUR 4T16SТехничар дизајна текстила20/2/4 год.
NINIUR 4T11SЛиковни техничар20/2/4 год.
NINIUR 4T14SТехничар дизајна ентеријера и индустријских производа20/2/4 год.
19. Музичка школа
18000 Ниш Првомајска 6 Тел: 018524464
ел. пошта: muzicka.nis@medianis.net вебсајт: http://www.muzickaskola-nis.edu.rs
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика32/3/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар24/3/4 год.
20. Школа за основно и средње образовање 14. октобар
18106 Ниш Гоце Делчева 2 Тел: 018560848
ел. пошта: skola14oktobar.nisrs@gmail.com вебсајт: https://www.14oktobar.edu.rs
Машинство и обрада метала
   Манипулант у обради метала (једногодишње оспособљавање за рад )21/0/1 год.
   Бравар6/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Конфекционар - кројач8/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 6/0/3 год.
21. Специјална школа са домом ученика Бубањ
18000 Ниш Бубањских хероја 3 Тел: 018263801
ел. пошта: skolabubanj@mts.rs вебсајт: http://www.skolabubanj.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
   Пекар5/0/3 год.
Машинство и обрада метала
   Бравар5/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
   Књиговезац (ученици оштећеног слуха)7/0/3 год.
Текстилство и кожарство
   Шивач текстила (ученици са тешкоћама у развоју)5/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Педикир и маникир5/0/3 год.
   Женски фризер 7/0/3 год.
Гаџин Хан
Дољевац
1. Економска школа Ниш - делатност ван седишта
18410 Дољевац Тел: 018811013
ел. пошта: ekosnis@open.telekom.rs вебсајт:
Економија, право и администрација
NIDOSA4L01SЕкономски техничар30/0/4 год.
NIDOSA4L10SФинансијски администратор30/0/4 год.
Мерошина
Ражањ

26. Косовски округ

Приштина
1. Економско-трговинска школа Приштина - делатност ван седишта - Племетина
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Економија, право и администрација
KSPRSB4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
2. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Племетина
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KSPRSH4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
3. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Доња Гуштерица
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KSPRSI4O14SФизиотерапеутски техничар20/0/4 год.
4. Медицинска школа Приштина - делатност ван седишта - Лепина
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KSPRSJ4O12SМедицинска сестра - васпитач20/0/4 год.
5. Гимназија
38100 Лапље Село Лапље Село 38204 Тел: 03881936
ел. пошта: gimnazijapristinals@yahoo.com вебсајт: http://gimnazijapristina.edu.rs
Гимназија
KSPRGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KSPRGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
6. Медицинска школа
38100 Приштина-Грачаница Краља Милутина бб. Тел: 03865220
ел. пошта: medicinska.skola.gr@gmail.com вебсајт: http://medicinska.skola.gr
Здравство и социјална заштита
KSPRSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
7. Грађевинско-саобраћајна школа
38205 Грачаница Грачаница Тел: 03865292
ел. пошта: gss.gracanica@gmail.com вебсајт:
Геодезија и грађевинарство
Саобраћај
KSPRSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја20/0/4 год.
KSPRSD 4I10SТехничар унутрашњег транспорта20/0/4 год.
KSPRSD 3I11SВозач моторних возила20/0/3 год.
8. Електротехничка школа Миладин Поповић - Сушица
38205 Сушица-Бадовац Патријарха Павла бб 38205 Сушица Тел: 03864808
ел. пошта: ets.miladinpopovic@gmail.com вебсајт: http://www.ets.ed.rs
Електротехника
KSPRSE 4E11SЕлектротехничар телекомуникација20/0/4 год.
KSPRSE 4E08SЕлектротехничар рачунара20/0/4 год.
KSPRSE 4E24SАдминистратор рачунарских мрежа20/0/4 год.
9. Машинска школа - Приштина
38204 Преоце Мирољуба Танасковића - Преоце Тел: 045360593
ел. пошта: masinskaskolapre@hotmail.com вебсајт: http://www.masinskaskolapr.net
Машинство и обрада метала
KSPRSF 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
KSPRSF 3D36SМеханичар грејне и расхладне технике 10/0/3 год.
KSPRSF 3D20SАутомеханичар10/5/3 год.
10. Музичка школа Стеван Мокрањац
38205 Грачаница Грачаница Тел: 0669108065
ел. пошта: arsicn_05@yahoo.com вебсајт:
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
11. Економско-трговинска школа Приштина
38204 Лапље Село Приштина-Лапље Село Тел: 03881627
ел. пошта: et_skola_pristina@yahoo.com вебсајт:
Економија, право и администрација
KSPRSG 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
KSPRSG 4L02SФинансијски техничар20/0/4 год.
KSPRSG 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
Обилић
1. Техничка школа Никола Тесла
38211 Прилужје Прилужје Тел: 028467556
ел. пошта: tsntobilic@yahoo.com вебсајт: http://www.tehnickaskolaobilic.com
Геологија, рударство и металургија
KSOBSA 3C10SРуковалац механизацијом у површинској експлоатацији10/0/3 год.
Машинство и обрада метала
KSOBSA 3D24SЗаваривач10/0/3 год.
Електротехника
KSOBSA 4E04SЕлектротехничар енергетике20/0/4 год.
Подујево
1. Гимназија
38240 Куршумлија Топличка бб Тел: 027380533
ел. пошта: gimnazijapodujevo@gmail.com вебсајт: http://
Гимназија
KSPOGA 4R03SОпшти тип30/0/4 год.
2. Техничка школа Ђуро Ђаковић
38240 Kуршумлија Toпличка 14 Тел: 027380533
ел. пошта: tehskoladjuro@mts.rs вебсајт: http://
Машинство и обрада метала
KSPOSB 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање30/5/4 год.
Електротехника
KSPOSB 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења30/3/3 год.
Штрпце
1. Економско-трговинска школа Штрпце - делатност ван седишта - Горња Битиња
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Машинство и обрада метала
KSSTSB4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
2. Економско-трговинска школа
38236 Штрпце Штрпце Тел: 029070191
ел. пошта: etsjovancvijicsostrpce@gmail.com вебсајт: http://opstinastrpce
Машинство и обрада метала
Електротехника
Трговина, угоститељство и туризам
KSSTSA 4K03SКулинарски техничар20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KSSTSA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
KSSTSA 4L02SФинансијски техничар20/0/4 год.
KSSTSA 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
KSSTSA 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
Гимназија
KSSTSA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
Липљан
1. Гимназија Липљан
38232 Лепина - Липљан Радевачка 38208 Лепина Тел: 03889485
ел. пошта: poljoprivredna.lipljan@gmail.com вебсајт:
Гимназија
KSLIGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа
38232 Доња Гуштерица - Липљан Радевачка 38208 Лепина Тел: 03889485
ел. пошта: poljoprivredna.lipljan@gmail.com вебсајт:
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISB 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
KSLISB 3A27SПроизвођач прехрамбених производа20/0/3 год.
3. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Ранилуг
38232 Доња Гуштерица - Липљан Радевачка 38208 Лепина Тел: 03889485
ел. пошта: poljoprivredna.lipljan@gmail.com вебсајт:
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISC 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
4. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Партеш
38232 Доња Гуштерица - Липљан Радевачка 38208 Лепина Тел: 03889485
ел. пошта: poljoprivredna.lipljan@gmail.com вебсајт:
Пољопривреда, производња и прерада хране
KSLISD 4A03SПољопривредни техничар20/0/4 год.
5. Пољопривредна школа - делатност ван седишта Лепина
38232 Лепина Радевачка 38208 Лепина Тел: 03889485
ел. пошта: poljoprivredna.lipljan@gmail.com вебсајт:
Остала делатност личних услуга
KSLISE 3P02SЖенски фризер 20/0/3 год.
Глоговац
Качаник
Косово Поље
Урошевац
Штимље

27. Косовско-митровачки округ

Косовска Митровица
1. Гимназија
38220 Косовска Митровица Лоле Рибара 29 Тел: 028425334
ел. пошта: gimkm@yahoo.com вебсајт: http://www.gimnazijakm.edu.rs
Гимназија
KMKMGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KMKMGA 4R01SДруштвено - језички смер40/0/4 год.
2. Економско-трговинска школа
38220 Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 Тел: 028425335
ел. пошта: ekonomska_km@yahoo.com вебсајт: http://ekonomskakm.edu.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KMKMSB 3K06SТрговац20/0/3 год.
Економија, право и администрација
KMKMSB 4L10SФинансијски администратор20/0/4 год.
KMKMSB 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
KMKMSB 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
3. Медицинска школа
38220 Косовска Митровица Дрварска 1 Тел: 028498395
ел. пошта: medskolakm@yahoo.com вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KMKMSC 4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O12SМедицинска сестра - васпитач20/0/4 год.
KMKMSC 4O16SФармацеутски техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O02SЗубни техничар20/0/4 год.
KMKMSC 4O14SФизиотерапеутски техничар20/0/4 год.
4. Техничка школа Михаило Петровић Алас
38220 Косовска Митровица Лоле Рибара 29 Тел: 028425333
ел. пошта: tsalaskm@yahoo.com вебсајт: http://tsalaskm.com
Машинство и обрада метала
KMKMSD 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/5/4 год.
KMKMSD 3D25SИнсталатер10/3/3 год.
KMKMSD 3D20SАутомеханичар10/3/3 год.
Електротехника
KMKMSD 4E04SЕлектротехничар енергетике20/5/4 год.
KMKMSD 3E18SЕлектромонтер мрежа и постројења10/3/3 год.
KMKMSD 3E17SЕлектромеханичар за термичке и расхладне уређаје10/3/3 год.
Геодезија и грађевинарство
KMKMSD 4H26SАрхитектонски техничар20/0/4 год.
Саобраћај
KMKMSD 4I01SТехничар друмског саобраћаја20/5/4 год.
5. Музичка школа Миодраг Васиљевић
38220 Косовска Митровица Џона Кенедија 17 Тел: 028423709
ел. пошта: msvasiljevic@yahoo.com вебсајт:
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/0/4 год.
6. Школа за основно и средње образовање Косовски божур
38220 Косовска Митровица Филипа Вишњића бб Тел: 028425371
ел. пошта: sosokosovskibozur@hotmail.com вебсајт:
Хемија, неметали и графичарство
   Помоћник књиговесца4/0/3 год.
Остала делатност личних услуга
   Женски фризер 4/0/3 год.
Звечан
1. Средња школа
38227 Звечан Нушићева 7 Тел: 028664064
ел. пошта: ss_graf_zvecan@yahoo.com вебсајт: http://ss-graf-zvecan.edu.yu
Хемија, неметали и графичарство
KMZVSA 4F15SТехничар штампе20/0/4 год.
Здравство и социјална заштита
KMZVSA 4O18SЛабораторијски техничар20/0/4 год.
KMZVSA 4O07SСанитарно - еколошки техничар20/0/4 год.
Остала делатност личних услуга
KMZVSA 3P02SЖенски фризер 20/0/3 год.
Лепосавић
1. Средња школа Никола Тесла
38218 Лепосавић Немањина 29а Тел: 02883562
ел. пошта: tsnikolateslaleposavic@hotmail.com вебсајт: http://www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs
Машинство и обрада метала
KMLEMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
KMLEMA 3D20SАутомеханичар20/0/3 год.
Електротехника
KMLEMA 4E08SЕлектротехничар рачунара20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KMLEMA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
Гимназија
KMLEMA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
2. Пољопривредна школа Приштина
38219 Лешак Браће Матовића 17 Тел: 028400413
ел. пошта: poljskolapristinalesak@hotmail.com вебсајт: http://www.poqoprivrednaskolapristinalesak.edu.rs
Пољопривреда, производња и прерада хране
KMLESB 4A03SПољопривредни техничар20/0/4 год.
KMLESB 4A07SВетеринарски техничар20/0/4 год.
KMLESB 3A23SПекар20/0/3 год.
Зубин Поток
1. Средња школа Григорије Божовић
38228 Зубин Поток Јелене Анжујске 17 Тел: 028460108
ел. пошта: ssgrigorijebozoviczp@nasaskola.rs вебсајт: http://www.ssgrigorijebozovic.nasaskola.rs
Машинство и обрада метала
KMZPMA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/2/4 год.
KMZPMA 3D20SАутомеханичар20/2/3 год.
Електротехника
KMZPMA 4E08SЕлектротехничар рачунара20/3/4 год.
Гимназија
KMZPMA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
KMZPMA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
Вучитрн
1. Гимназија Вучитрн
38220 Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 Тел: 028422071
ел. пошта: gimnazija_vu@yahoo.com вебсајт: http://gimnazijavu.edu.rs
Гимназија
KMVUGA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
2. Техничка школа Вучитрн
38220 Косовска Митровица Иве Лоле Рибара 27 Тел: 028422071
ел. пошта: gimnazija_vu@yahoo.com вебсајт: http://gimnazijavu.edu.rs
Машинство и обрада метала
KMVUSB 4D08SМашински техничар моторних возила20/0/4 год.
Србица
1. Техничка школа
38334 Суво Грло Осојане Тел: 0637256371
ел. пошта: ts_srbica@yahoo.com вебсајт:
Машинство и обрада метала
KMSRSA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
Хемија, неметали и графичарство

28. Косовско-поморавски округ

Гњилане
1. Гимназија Шилово - делатност ван седишта - Пасјане
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Гимназија
KPGLSC4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
2. Медицинска школа Ропотово - делатност ван седишта - Шилово
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KPGLSG4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
3. Медицинска школа Ропотово - делатност ван седишта - Пасјане
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KPGLSH4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
4. Техничка школа Драги Поповић - делатност ван седишта - Партеш
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Електротехника
KPGLSJ4E08SЕлектротехничар рачунара20/0/4 год.
5. Економско-трговинска школа Гњилане - делатност ван седишта - Партеш
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Економија, право и администрација
KPGLSI4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
6. Економско-трговинска школа Гњилане - делатност ван седишта - Коретиште
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Економија, право и администрација
KPGLSK4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
7. Гимназија
38252 Гњилане- Шилово Шилово Тел: 0280325115
ел. пошта: gimnazija.stojanovic@gmail.com вебсајт:
Гимназија
KPGLGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KPGLGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
8. Техничка школа Драги Поповић
38250 Гњилане Горње Кусце Горње Кусце Тел: 028077206
ел. пошта: tsdragipopovic@yahoo.com вебсајт: http://bisnode.rs tehnicka-skola dragi-popovic
Машинство и обрада метала
Електротехника
Геодезија и грађевинарство
KPGLSB 4H26SАрхитектонски техничар20/0/4 год.
Саобраћај
KPGLSB 4I01SТехничар друмског саобраћаја20/8/4 год.
9. Музичка школа
38252 Станишор Гњилане, Станишор бб. Тел: 0648332727
ел. пошта: muzicka.gnjilane@yahoo.com вебсајт: http://www.muzickaskolagnjilane.com
Култура, уметност и јавно информисање
   Музички извођач -класична музика8/0/4 год.
   Музички сарадник - теоретичар8/5/4 год.
Косовска Каменица
1. Гимназија Косовска Каменица - делатност ван седишта - Велико Ропотово
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Гимназија
KPKKGE4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
2. Техничка школа Косовска Каменица - делатност ван седишта - Велико Ропотово
Тел:
ел. пошта:  вебсајт:
Машинство и обрада метала
KPKKSF4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
3. Гимназија
38260 Косовска Каменица Цара Лазара бб Тел: 0280372499
ел. пошта: gimnazijakk@gmail.com вебсајт:
Гимназија
KPKKGA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
KPKKGA 4R01SДруштвено - језички смер20/0/4 год.
4. Техничка школа
38260 Косовска Каменица Цара Лазара бб Тел: 0280372498
ел. пошта: tehskola@yahoo.com вебсајт:
Машинство и обрада метала
KPKKSD 3D20SАутомеханичар10/5/3 год.
KPKKSD 3D21SБравар10/0/3 год.
Хемија, неметали и графичарство
KPKKSD 4F35SТехничар за индустријску фармацеутску технологију20/0/4 год.
5. Економско-трговинска школа Гњилане
38267 Ранилуг Ранилуг Тел: 028076132
ел. пошта: eskolaranilug@hotmail.rs вебсајт: http://www.ecogl.kosovskopomoravlje.rs
Трговина, угоститељство и туризам
KPKKSB 3K07SКонобар10/0/3 год.
KPKKSB 3K06SТрговац10/0/3 год.
Економија, право и администрација
KPKKSB 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
6. Медицинска школа
38267 Велико Ропотово Велико Ропотово Тел: 028076002
ел. пошта: ms_vropotovo@hotmail.com вебсајт:
Здравство и социјална заштита
KPKKSC 4O13SМедицинска сестра - техничар20/0/4 год.
KPKKSC 4O06SПедијатријска сестра - техничар20/0/4 год.
Витина
1. Техничка школа
38263 Врбовац Врбовац-Витина Тел: 0280381017
ел. пошта: tsvrbovac@gmail.com вебсајт: http://nema
Машинство и обрада метала
KPVISA 4D06SМашински техничар за компјутерско конструисање20/0/4 год.
Економија, право и администрација
KPVISA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
Ново Брдо

29. Призренски округ

Гора-Драгаш
1. Економско-трговинска школа
38420 Драгаш с. Млике Тел: 0037744400827
ел. пошта: etsgora@hotmail.com вебсајт: http://www.
Трговина, угоститељство и туризам
PRDRSA 3K06SТрговац20/0/3 год.
Економија, право и администрација
PRDRSA 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
PRDRSA 4L05SПравни техничар20/0/4 год.
Гимназија
PRDRSA 4R04SПриродно - математички смер20/0/4 год.
Ораховац
1. Гимназија Ораховац
38430 Ораховац Видовданска бб Тел: 029277919
ел. пошта: gimnazijaorahovac1@gmail.com вебсајт:
Гимназија
PRORGA 4R04SПриродно - математички смер10/0/4 год.
PRORGA 4R01SДруштвено - језички смер10/0/4 год.
Призрен
Сува Река

30. Пећки округ

Пећ
1. Гимназија
38310 Гораждевац Гораждевац, Пећ Тел: 039467313
ел. пошта: skolagorazdevac@hotmail.com вебсајт:
Гимназија
PEPEGA 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
2. Економска школа
38310 Гораждевац Гораждевац, Пећ Тел: 039467313
ел. пошта: skolagorazdevac@hotmail.com вебсајт:
Економија, право и администрација
PEPESC 4L01SЕкономски техничар20/0/4 год.
3. Машинско-електротехничка школа
38300 Гораждевац Гораждевац, Пећ Тел: 039467313
ел. пошта: skolagorazdevac@hotmail.com вебсајт:
4. Гимназија Гораждевац - делатност ван седишта Осојане
38310 Осојане Осојане, Исток Тел: 039467313
ел. пошта: skolagorazdevac@hotmail.com вебсајт:
Гимназија
PEPEGB 4R03SОпшти тип20/0/4 год.
Дечани
Исток
Клина
Ђаковица