ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Људска и мањинска права

Конкурс за консултанта на пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“

У оквиру реализације пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ отворен је конкурс за консултанта који ће извршити селекцију школа и локалних самоуправа за учешће у пројекту. Пројектом ће се успоставити додатни механизми подршке инклузивном образовању у Србији у сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја, […]

Сазнај више

Приручници за примену компетенција за демократску културу у онлајн окружењу

У оквиру Заједничке иницијативе Савета Европе и Европске уније „Програм подршке Европске Уније и Савета Европе Западном Балкану и Турској”, кроз пројекат „Квалитетно образовање за све“ Mинистарство активно примењује Референтни оквир компетенција за демократску културу који садржи двадесет компетенција  из групе вредности,  ставова,  вештина и  критичког разумевања. Школе у пројекту су организовале  менторску подршку, велики број најразноврснијих […]

Сазнај више

За наредну годину шест нових обука за просветне раднике на тему образовних политика у области људска и мањинска права у образовању

У циљу јачања компетенција наставника, педагошких асистената, стручних сарадника, просветних саветника и инспектора, као и саветника спољних сарадника за примену и праћење образовних политика у области људска и мањинска права у образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања ради на развијању шест програма обука: Програм обуке […]

Сазнај више

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни конкурс за  доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско  образовање која реализују удружења у 2022. години. Циљ јавног конкурса је промоција циљева одрживог развоја кроз образовно-васпитне садржаје за предуниверзитетско образовање, са фокусом на циљ 4.7 […]

Сазнај више

Листа публикација за богаћење фонда библиотека основних школа и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од […]

Сазнај више

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. […]

Сазнај више

Обука за примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију припремило је видео обуку за примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Намењена је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика. Теме којима се бавимо у овој обуци су: измене […]

Сазнај више

Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање у 2021. години која реализују удружења

    Текст јавног позива Образац за пријаву пројекта Образац за писање предлога пројекта за унапређивање образовања и васпитања са предлогом финансијског плана Листа вредновања и рангирања пријављених програма Одлука о избору програма

Сазнај више

Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2021. години која реализују удружења

Текст јавног позива Образац за пријаву Одлука о јавном конкурсу 28.4.2021 – Листа вредновања и рангирања пријављених програма 5.5.2021 – Одлука о избору програма

Сазнај више
Loading