ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско и основно

Промена термина окружног такмичења из географије за ученике основних школа

На основу молбе Српског географског друштва, организатора такмичења из географије за ученике основних школа у школској 2022/23. години, окружно такмичење из географије за ученике основних школа биће одржано 22. априла 2023. године, уместо 30. априла 2023. године како је одређено објављеним Календаром.

Сазнај више

Литерарни конкурс за ученике основних школа на слободну тему

Фондација РШУМ и Министарство просвете Републике Србије, у циљу подстицања и афирмације литерарног стваралаштва ученика основних школа, давања подршке младим ствараоцима и побољшања њихове видљивости и присуства у широј културној јавности, приређују конкурс под називом Литерарни конкурс за ученике основних школа на слободну тему. ПРЕУЗМИТЕ: Текст конкурса Правила конкурса

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21),  министар просвете доноси допуну Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ:  Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

Сазнај више

Нови термини такмичења из физике, хемиије и књижевности

Због преклапања термина појединих такмичења за ученике основних школа у школској 2022/23. години, у најбољем интересу ученика, утврђени су нови термини такмичења из следећих области/предмета: Такмичење ученика основних школа из физике, општински ниво такмичења, 11.2.2023 – 10 часова Књижевна олимпијада, општински ниво такмичења, 11.2.2023 – 13 часова Такмичење из хемије, општински ниво такмичења, 25.2.2023 – […]

Сазнај више

Померено време одржавања такмичења из енглеског језика за ученике основних школа

На основу договора организатора такмичења из математике и енглеског језика за ученике основних школа у школској 2022/23. години, Друштва математичара и Друштва за стране језике, због преклапања општинских такмичења из  наведених области, општинско такмичење из енглеског језика за ученике основних школа, које ће бити одржано 4.2.2023. године, почеће у 13 часова, уместо истог датума у […]

Сазнај више

Листа о изменама Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) , министар просвете доноси Листу о изменама Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа о изменама Листе наставника верске наставе за […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Објављени календари смотри и такмичења за ученике основних и средњих школа за школску 2022/23. годину

Министарство просвете објавило је Календар смотри и такмичења за ученике основних школа за школску 2022/23. годину, као и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе Такмичења и смотре су ваннаставне активности које се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета. Организаторе […]

Сазнај више

Одлукa о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији

Министарство просвете донело је Одлуку о додели финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга. Ученичке задруге важан су […]

Сазнај више

Јавни позив за расПЕТЉАвање – четворомесечни онлајн програм подршке учењу програмирања за ученике и ученице основних и средњих школа

Министарство просвете у сарадњи са Фондација Петља, а уз подршку Програма Уједињених нација за развој, организује расПЕТЉАвање – четворомесечни онлајн програм подршке учењу програмирања за ученике и ученице основних и средњих школа узраста између 11 и 18 година. Програм је намењен онима који су посебно заинтересовани за учење програмирања кроз решавање алгоритамских задатака и потпуно […]

Сазнај више
Loading