ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско и основно

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете је, у циљу богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћења библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству, расписало Јавни позив за подношење пријава за избор публикација и додатних наставних средстава за […]

Сазнај више

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2022. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији

Министар просвете упућује јавни позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, струковним удружењима, заједницама школа, универзитетима, научно-истраживачким установама, другим правним, као и физичким лицима да предложе кандидате за доделу Светосавске награде за 2022. годину. Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних и уметничких достигнућа у […]

Сазнај више

Јавни позив за Програм расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете за 2023. годину

Министарство просвете расписало је јавни позив за подношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете за 2023. годину. У циљу унапређење услова извођења наставе и боравка ученика и студената, Министарство ће оквиру Програма финансирати пројекте изградње, доградње, адаптације, санације, реконструкције, инвестиционог и текућег одржавања објеката […]

Сазнај више

Стручно упутство за остваривање студијског путовања у основној и средњој школи

Министарство просвете упутило је основним и средњим школама преко школских управа Стручно упутство за остваривање студијског путовања у основној и средњој школи којим се ближе уређује начин планирања, организоана и спровођења студијског путовања. Основни циљеви студијског путовања су остваривање циљева и исхода образовања и васпитања на нивоу разреда или циклуса, односно на нивоу образовања и […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2022. години

На основу Закона о државној управи, Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, као и Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интерса у 2022. години, министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Одлуку о […]

Сазнај више

Листа наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Листу наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа наставника верске наставе за школску […]

Сазнај више

Прелиминарна листа изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања  од јавног интереса у 2022. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама

На основу Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2022. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама, Комисија за преглед и вредновање пријава по Јавном позиву, утврдила је Прелиминарну листу изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања  од јавног интереса […]

Сазнај више
Loading