ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско и основно

Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у предшколским установама и основним школама у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у основним школама у 2022. години, а која реализују правна лица. Циљ јавног позива је избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања усмереног на развој и подизање компетенција запослених у основној школи. Развој и подизање компетенција запослених […]

Сазнај више

Одлука о допуни Oдлуке о утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину 

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“

Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“. Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике […]

Сазнај више

Јавним предшколским установама дистрибуиран Приручник за документовање

У оквиру системске подршке предшколским установама у Србији у процесу примене нове програмске концепције, као и прописаног начин вођења педагошке документације у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја  уз подршку пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ припремило је Приручник за документовање. Приручник за документовање штампан је у тиражу […]

Сазнај више

Позив за основне и средње школе из целе земље – Игре као средство за учење – EдуГејминг

Позив, који претходи једанаестом Мају месецу математике, намењен је првенствено наставницима математике и информатике основних и средњих школа. Заједно са својим ученицима, али и у сарадњи са колегама које подучавају друге предмете, попут биологије, физике, географије, уметности и хуманистичких наука, а препознају елементе математике у својим часовима, потребно је да креирају едукативну игру за једну […]

Сазнај више

Објављени Стручно упутство и Календар такмичења и смотри основних и средњих школа за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило је, на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. годину. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. […]

Сазнај више

Одлука о додели финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга у основним школама

Министар просвете, науке и технолошког развоја донело је Одлуку о додели финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга. […]

Сазнај више

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији

Министар просвете, науке и технолошког развоја упућује јавни позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, струковним удружењима, заједницама школа, универзитетима, научно-истраживачким установама, другим правним, као и физичким лицима да предложе кандидате за доделу Светосавске награде за 2021. годину. Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних […]

Сазнај више

Листа публикација за богаћење фонда библиотека основних школа и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од […]

Сазнај више

Јавни позив за подршку ученичким задругама у основним школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава основним школама у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Циљ Програма Министарства „Подршка раду ученичких задруга у основном образовању“, за који је расписан овај јавни позив,  је унапређивање рада ученичких задруга које су важан део образовно-васпитног рада […]

Сазнај више
Loading