ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Средње образовање

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења. Средства су намењена за опремање гимназија за реализацију програма наставе и учења општег средњег образовања. Циљ јавног позива је унапређивање услова у којима се остварује настава и учење. Гимназије средства могу користити за […]

Сазнај више

У петак исплата стипендија и кредита

Исплата пете и шесте месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији, за школску 2022/2023. годину, почиње у петак, 24. фебруара 2023. године. Износ месечне рате за ученичке стипендије и кредите је 8.100 динара. Ученици ће добити износ од 16.200 динара. Исплата треће и четврте месечне рате стипендија за надарене ученике […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21),  министар просвете доноси допуну Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ:  Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

Сазнај више

Данас исплата ученичких стипендија и кредита и стипендија за надарене, сутра студентски кредити и стипендије

Министарство просвете обавештава ученике да исплата треће и четврте месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији, за школску 2022/2023. годину,  почиње у понедељак, 30. јануара  2023. године. Истог дана почиње и исплата прве и друге месечне рате стипендија за надарене ученике и студенте. Исплата прве и друге месечне рате стипендија и кредита […]

Сазнај више

Листа о изменама Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) , министар просвете доноси Листу о изменама Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа о изменама Листе наставника верске наставе за […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Коначна листа ученика и студента који су добитници стипендија за надарене у школској 2022/23. години

Министарство просвете утврдило је коначну листу ученика и студента који су добитници стипендија за надарене у школској 2022/23. години и стипендираће 226 надарених студената и 86 надарених ученика. Висина стипендије за изузетно надарене ученике и студенте износи 15.000 динара за ученике,  24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских […]

Сазнај више

Објављени календари смотри и такмичења за ученике основних и средњих школа за школску 2022/23. годину

Министарство просвете објавило је Календар смотри и такмичења за ученике основних школа за школску 2022/23. годину, као и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе Такмичења и смотре су ваннаставне активности које се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета. Организаторе […]

Сазнај више

Јавни позив за расПЕТЉАвање – четворомесечни онлајн програм подршке учењу програмирања за ученике и ученице основних и средњих школа

Министарство просвете у сарадњи са Фондација Петља, а уз подршку Програма Уједињених нација за развој, организује расПЕТЉАвање – четворомесечни онлајн програм подршке учењу програмирања за ученике и ученице основних и средњих школа узраста између 11 и 18 година. Програм је намењен онима који су посебно заинтересовани за учење програмирања кроз решавање алгоритамских задатака и потпуно […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, […]

Сазнај више
Loading