ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Остали документи

Извештај о механизму раног упозоравања

Извештај о механизму раног упозоравања, ажуриран у складу са усвојеним Извештајем о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за први квартал 2022. године и информацијама саопштеним на седници Координационог тела одржаној 19. маја 2022. године.

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе од 9.2.2022.

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора о питањима права на солидарну помоћ и права на годишњи одмор у установама предшколског васпитања

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора о питањима права на солидарну помоћ и права на годишњи одмор у установама предшколског васпитања од 5.5.2021.
Loading