ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Остали документи

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе од 2.12.2023.

Извештај о механизму раног упозоравања

Извештај о механизму раног упозоравања, ажуриран у складу са усвојеним Извештајем о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за први квартал 2022. године и информацијама саопштеним на седници Координационог тела одржаној 19. маја 2022. године.

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Заузети ставови Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе од 9.2.2022.
Loading