ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2015 архива

БРОЈ И НАЗИВ

I

УГОВОРИ

II

Набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у оквиру „Програма модернизације школа“, бр. ОП/Д/05/15

Набавка радова ,,Енергетска ефикасност у  јавним зградама“ – Међународни позив (Претквалификација Извођача/Понуђача)

Набавка уџбеника

ПО

Опремање Дома ученика пољопривредне школе Свилајнац

ПО

Опремање Дома ученика Лесковац

ПО

Опремање Дома ученика „Карађорђе“ Београд

ПО

ПП/У/04/15 – Набавка услуге – штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2014/2015 годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему до доставе крајњем кориснику

ПП/У/05/15 – Набавка услуге – компјутерске услуге за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2014/2015 годину и упис ученика у средњу школу

ПП/У/01/15 – Набавка услуге – вредновање постигнућа ученика у математици и природним наукама у основној школи ТИМСС 2015

Спровођење обуке у циљу имплементације пројекта „Образовање за социјалну инклузију“

ПО

Спровођење обуке у циљу имплементације пројекта „Образовање за социјалну инклузију“

ПО

МВ/05/15 – Набавка услуге – услуге редовног и ванредног сервиса возила, за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Обавештења о закљученим уговорима по партијама:

партија 1

партија 2

партија 3

партија 4

ОП/У/02/15 – Набавка услуге – yслуга организовања службених путовања и скупова у земљи и иностранству за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Централизоване јавне набавке

МВ/07/15 – исхрана студената који се финансирају из Буџета Републике Србије, у местима у којима нема студентских домова и ресторана – Ваљево

….

….

….

Loading