ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2016 архива

Централизоване јавне набавке: обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума,  датум објаве: 24.11.2016.

Централизована јавна набавка услуге одржавање и поправка рачунарске опреме  – рачунара, штампача и комуникационе опреме,  датум објаве: 14.11.2016.

Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, број Н/Р/02/16,  датум објаве: 10.10.2016.

Исхрана студената који се финансирају из Буџета РС у местима у којима нема студентских домова и ресторана – Ваљево, редни број МВ/У/07/16, датум објаве: 15.09.2016.

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова на завршетку доградње крила Основне школе „Љупче Николић“ у Алексинцу, бр. Н/Р/01/16   ⁄ датум објаве: 15.08.2016.

Набавка радова (Енергетска ефикасност у  јавним зградама) – Међународни позив (Претквалификација Извођача/Понуђача)   ⁄ датум објаве: 01.08.2016.

Осигурање запослених у Министарству просвете, науке и технолошког развоја“, ПП/У/08/16 ⁄ датум објаве: 29.07.2016.

ОП/У/01/16 – Организација скупова, семинара, саветовања, конференција и организовање смештаја и превоза у земљи и иностранству за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја   ⁄ датум објаве: 29.07.2016.

Oбавештења о закљученим уговорима по основу оквирног споразума ЦЈН 4/2016- Услуге осигурања возила за две партије, 20.07.2016.

Набавка добара – набавка пнеуматика за службена возила, редни број МВ/Д/01/16, 28.06.2016.

Kомпјутерскa услугa за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2015/2016 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2016/2017, редни број ПП/У/05/16, 30.05.2016.

Услуга штампања и паковања тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2015/2016 годинуса обезбеђењем безбедносних процедура у систему, редни број ПП/У/03/16, 12.05.2016.

Набавка добара – хардвера за подизање хардверских капацитета Министарства просвете, науке и технолошког развоја, редни број ОП/Д/01/16, 26.04.2016.

Одржавањe софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира министарство, редни број ПП/У/02/2016, 19.04.2016.

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација у вези са јавном набавком број ПП/У/01/16, 18.04.2016.

За јавну набавку радова на завршетку изградње, III фаза, Дома ученика средњих школа у Трстенику, 23.03.2016.

Oдржавање хигијене у пословном објекту Министарства просвете, науке и технолошког развора, Захумска 14, МВ/У/01/16, 03.03.2016.

Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, бр. ОП/Р/01/15, 27.01.2016.

Loading