ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2019 архива

Јавне набавке мале вредности

RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-03-2019/METD –  Поновљени поступак набавке лифтова за Дом ученика средњих школа – Чачак, датум објаве: 18.12.2019.

RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-02/2019/METD –  Набавка лифтова за Дом ученика средњих школа – Чачак, датум објаве: 29.11.2019.

МВ/13/19 –  Осигурање возила (обавезно и каско) за четири новонабављена возила у 2019. години, датум објаве: 14.11.2019.

МВ/12/19 –  Организација и реализација другог модула Програма обуке за педагошке асистенте, датум објаве: 21.11.2019.

МВ/11/19 –  Пнеуматика за службена возила Министарства, датум објаве: 30.09.2019.

МВ/09/19 –  Израда извештаја, анализа и прегледа у циљу континуираног праћења ефеката и ефикасног управљања процесом дигитализације у области националног просветног система, датум објаве: 10.09.2019.

МВ/07/19 –  Стручни надзор над извођењем радова на објекту Пољопривредне школе „Шуматовац“, Алексинац – поновљени поступак, датум објаве: 03.07.2019.

МВ/05/19 – Стручни надзор над извођењем радова на објекту Пољопривредне школе „Шуматовац“, датум објаве: 10.06.2019.

МВ/04/19 –  Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила Министарства  просвете, науке и технолошког развоја, датум објаве: 15.05.2019.

МВ/01/19 Штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему, датум објаве: 08.04.2019.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – радови

ПБО/Р/1/19 Набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката, у оквиру Програма модернизација школа – Компонента 3, Медицинска школа Крушевац – доградња дела другог спрата објекта, датум објаве: 18.09.2019.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

ПП/У/05/19 Подршка, одржавање и хостовање софтверског решења за вођење евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник), датум објаве: 22.10.2019.

ПП/У/02/19 Kомпјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2019/202, датум објаве: 25.04.2019.

ПП/У/01/19 Одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, датум објаве: 19.04.2019.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

ПП/Д/05/19 Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, учињени приступачним за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом на основу података о недостајућим уџбеницима (количине) прикупљених и потврђених од стране школа, датум објаве: 04.11.2019.

ПП/Д/04/19 Набавка бесплатних уџбеника за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања – на основу података о недостајућим уџбеницима (количинама) прикупљених и потврђених од стране школа, датум објаве: 25.10.2019.

ПП/Д/03/19 Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу и набавка дигиталног образовног садржаја, датум објаве: 05.09.2019.

ПП/Д/02/19 Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, учињени приступачним за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, датум објаве: 19.08.2019.

ПП/Д/01/19 Набавка бесплатних уџбеника за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, датум објаве: 19.08.2019.

Отворени поступак – услуге

ОП/У/01/19 – Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранствудатум објаве: 21.08.2019.

Отворени поступак – добра

ОП/Д/03/19 – Софтвер за праћење финансирања у образовањудатум објаве: 21.08.2019.

RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-ICB-01/2019/METD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ намештаја, кухињске опреме, опреме за вешераје и лифтова за опремање студентских и ученичких домова у оквиру пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011)датум објаве: 02.07.2019.

ОП/Д/02/19 –  Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школамадатум објаве: 12.06.2019.
ОП/Д/01/19 –  Рачунарска опрема за употребу дигиталних наставних садржаја у учионицама, датум објаве: 21.05.2019.

Отворени поступак – радови

RS-CEB-F/P 1746 (2011)-W-ICB02/2019/METD – Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку за набавку – извођење радова на изградњи ученичких и студентских домова у оквиру Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011), датум објаве: 23.12.2019.

RS-CEB-F/P 1746 (2011)-W-ICB-01/2019/METD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ Извођења грађевинских радoва на изградњи ученичких и студентскихдомова у оквиру Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011), датум објаве: 28.06.2019.

ЈН број ОП/Р/03/2018 – Јавна набавка радова на наставаку изградње објекта школе у Алексинцу, Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб, датум објаве: 09.04.2019.

Централизоване јавне набавке

ЦЈН 14/2019 – Набавка превозних средстава- Партија 1 , датум објаве: 16.10.2019.

ЦЈН 10/2019 – Набавка рачунарског материјала – тонера , датум објаве: 30.07.2019.

ЦЈН 9/2019 – Канцеларијски намештај са испоруком у Београду, датум објаве: 23.08.2019.

ЦЈН 8/2019 – Одржавање рачунарске опреме тип FS, датум објаве: 29.08.2019.

ЦЈН 7/2019 – Набавка CD-a, USB меморија, тастатура и мишева, датум објаве: 27.08.2019.

ЦЈН 5/2019 – Набавка електричне енергије, датум објаве: 16.07.2019.

ЦЈН 7/2018 – Услуге мобилне телефоније, датум објаве: 26.11.2019.

ЦЈН 3/2018 – Осигурање имовине, датум објаве: 13.12.2019.

ЦЈН 2/2018 – Услуге асиметричног интенета, датум објаве: 26.11.2019.

ЦЈН 16/2017 – Услуге одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача, само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2016. години или је набављена у 2016. години, Партија 10 – Одржавање штампача Тип SAMSUNG, датум објаве: 16.10.2019.

ЦЈН 6/2017Набавка електричне енергије, датум објаве: 14.03.2019.

Loading