ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2020 архива

Јавне набавке мале вредности

МВ/08/20– Набавка пнеуматика за службена возила Министарствадатум 24.09.2020.

МВ/09/20– Лиценце за софтвер детекције плагијата докторских дисертација за потребе универзитета у Републици Србијидатум 10.09.2020.

МВ/06/20– Систематски и здравствени преглег запослених датум објаве 25.06.2020.

МВ/01/20– Услугe ревизијe (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус + за 2019.годинудатум објаве 29.05.2020.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – услуге

ПП/У/05/20– ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТАдатум објаве 25.11.2020.

ПП/У/04/20– Подршка, одржавање и хостовање софтверског решења за вођење евиденцје у основним и средњим школама – електронски дневник  и документдатум објаве 25.11.2020.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

ПП/У/03/20– OдржавањеОдржавање софтвера за финансијско пословање (БИТ ИМПЕКС)датум објаве 26.06.2020.

ПП/У/02/20– Oдржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарстводатум објаве 17.06.2020.

ПП/У/01/20– Техничка подршка спровођењу завршног испита – Пружање компјутерских услуга за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2019/2020 годину и техничка подршка спровођењу уписа у средње школе за школску 2020/2021, датум објаве 13.05.2020.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – добра

ПП/Д/03/20 – Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу – Набавка дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника, датум објаве: 06.10.2020.

ПП/Д/02/20 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писама и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу, датум објаве: 05.10.2020.

ПП/Д/01/20 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, датум објаве: 23.09.2020.

Отворени поступак – услуге

ОП/У/04//20 – Пружање услуге за несметано функционисање софтвера за праћење финансирања у образовању, датум обајве 02.12.2020.

ОП/У/03//20 – Израда пројектно техничке документације (урбанистички пројекат, ПГД и ПЗИ) за пројекат изградње образовно истраживачког центrра у Белој Цркви, датум обајве 06.08.2020.

ОП/У/02//20 – Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству, датум обајве 05.08.2020.

ОП/У/01//20 – Банкарске услуге за исплату ученичких и студентских стипендија и кредита и обављање дела стручних послова, датум обајве 26.06.2020.

Отворени поступак – добра

ОП/Д/01//20 – „MC Office 365 лиценце за рачунарску опрему у дигиталним кабинетима и примену дигиталних садржаја у настави“, датум обајве 06.10.2020.

Отворени поступак – радови

Централизоване јавне набавке

ЦЈН 9/2020 – Осигуrање грађевинских објкеката од пожара и неких других опасности, датум објаве 04.12.2020.

ЦЈН 1/2020 –  Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене по основу ЦЈН која је покренута у 2019. години), датум објаве 25.11.2020.

ЦЈН 4/2020 –  Услуге мобилне телефоније, датум објаве 23.11.2020.

ЦЈН 7/2019 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, датум објаве 28.08.2020.

ЦЈН 17/2019 – ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО, датум објаве 03.08.2020.

ЦЈН 5/2019 – Набавка електричне енергије, датум објаве 09.07.2020.

Loading