ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Финансирање науке

Важна обавештења

Кроз систем финансирања науке даје се допринос јачању научноистраживачких организација и финансирању најкомпетитивнијих научноистраживачких резултата, што има позитиван утицај на сва правна и физичка лица на територији Републике Србије која се баве научноистраживачком делатношћу, као што су универзитети, високошколске установе, институти, или су корисници резултата истраживања, попут малих и средњих привредних друштава, индустрије и других релевантних организација и удружења.

Финасирање има за циљ и унапређење научноистраживачке активности појединачних истраживача запослених у научноистраживачким организацијама, као и повећање квалитета истраживања кроз рад научноистраживачких организација и јачање сарадње између тих организација и привредног сектора и остварење већег ефекта примене резултата истраживања са циљем повећања конкурентности на домаћем и иностраним тржиштима.

Кроз систем финансирања науке и истраживања омогућава се и укључивање младих истраживача – докторанада у рад научноистраживачких организација, у циљу спречавања одлива младих талената из Републике Србије и афирмише се повратак истраживача из иностранства да пренесу стечена знања, кроз њихово укључивање у рад научноистраживачких организација.

Финансирање научноистраживачке делатности подразумева обезбеђивање средстава за плате.

Истраживања се финаснирају пројектно путем два државна фонда, Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност. Ова два фонда финансирају научна истраживања из различитих области који доприносе развоју науке, али и њеној практичној примени у свакодневном животу. Средства за финансирање истраживања обезбеђују се из буџета Републике Србије, фондова и програма Европске уније и из других извора.

 

5

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Loading