ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Категоризација научних часописа

Важна обавештења

За сва питања у вези са поступком категоризације обратите се представнику Министарства:

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@prosveta.gov.rs

За сва питања у вези са библиометријском анализом научних часописа обратите се путем имјела: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs

Категоризација научних часописа обавља се по процедури прописаној Правилником  о категоризацији и рангирању научних часописа.

Предуслов за категоризацију научног часописа је да часопис буде достављен у Дигитални репзиторијум Народне библиотеке Србије http://repozitorijum.nb.rs/.       

Праћење часописа који се не налази на годишњој листи категоризованих часописа за потребе поступка оцењивања траје две календарске године.

Издавачи новопокренутих часописа су у обавези да се у првој години излажења (оквирно мај-јун текуће године) обрате надлежном матичном научном одбору са захтевом за сврставање у конкретну научну област, у складу са Прилогом 2. Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, а у циљу категорисања и рангирања часописа.

Препручује се издавачима да ускладе поступак уређивања часописа са новодонетим Условима за уређивање часописа, који се налазе у Прилогу 1. Правилника (посебно обратити пажњу на одељак  I. став 15, Издавач часописа). 

Поступак категоризације подразумева следеће кораке:

  1. Израда библиометријске анализе према волумену из претходне године;
  2. Предлози Матичних научних одбора на основу извештаја о библиометријској анализи;
  3. Предлог Комисије за утврђивање годишње листе категоризованих научних часописа;
  4. Коначна годишња листа која се објављује крајем календарске године.

Облик издања часописа (штампани, електронски доступан или паралелно оба облика издања) не утиче на одлуку о научном статусу часописа.

Библиометријски извештај домаћих научних часописа коју је израдио Математички институт САНУ могу погледати корисници академске мреже на адреси: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

Категоризација научних часописа

721

УСЛОВИ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА (линк)

Loading