ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка развоју научноистраживачких кадрова

Важна обавештења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира 17 програмских активности које имају за циљ подстицање и унапређење развоја кадрова за бављење научноистаживачким радом, а које су дефинисане у оквиру петпосебних четворогодишњих програма за чију реализацију се једном годишње расписује Јавни позив.

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад има за циљ развој научноистарживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. Министарство, од 2000. године, обезбеђује стипендирање за 200 нових и наставља стипендирање за око 350 студената докторских студија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација – института и факултета, као и до 40 ученика завршних разреда који су освојили медаље на међународним олимпијадама знања из области природно- математичких, техничко-технолошких, биотехничких, медицинских, друштвених и хуманистичких наука, а чије се стипендирање наставља до завршетка мастер акдемских студија. Уз стипендирање финансијски се подржава и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање као што је учешће на научним скуповима у земљи и иностранству, студијски боравци у иностранству (за студенте мастер и докторских основних студија и стипендисте Министарства), као и трошкови пријаве, завршне израде и одбране докторске дисертације.

Кроз овај програм Министарство стипендира младе истраживаче – ученикa завршних разреда средње школе који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања.

Реализацијом Програма за усавршавање кадрова за научноистраживачки рад Министарство наставља да прати и подстиче развој научних кадрова кроз подршку стицања знања непосредном разменом научних информација и научних достигнућа, као и кроз развој научне сарадње на међународном нивоу, учешћем на научним скуповима, постдокторским усавршавањем, као и суфинансирањем боравка иностраних научника у Републици Србији.

Кроз реализацију Програма набавке иностране научне литературе и приступа електронским базама података Министарство омогућава нашим стипендистима и научницима увид у најновије научне резултате из свих научних области и релавантну научну и стручну литературу.

Такође, кроз програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова подржава се презентовање научноистраживачког рада кроз објављивање резултата у домаћим научним часописима, моногрфским научним делима и излагањима на научним скуповима у земљи, као и укључивање научно-стручних друштава из Србије у међународна научна удружења/организације, чиме се доприноси повећању општег фонда знања и употребљивости добијених научних резултата у свим научним областима.

Програм суфинансирања научно-образовних центара, специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом кроз бројне семинаре, кампове, радионице, које воде најбољи просветни и научни радници из Србије и иностранства, омогућава младим истраживачима да се на примерен начин упознају са методологијом научног истраживања, са нучном и технолошком баштином, најновијим достигнућима у науци и мотивишу за даље бављење научним истраживањима.

 

Loading