ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Контакти за програмске активности подршке развоју научноистраживачких кадрова

Стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања стипендисте у рад НИО

Мирјана Димитријевић

Телефон: 011/2687-480

Имејл: mirjana.dimitrijevic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање учешћа студената мастер академских студије, докторских академских студија и стипендиста Министарства 

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање студијских боравака у иностранству студената мастер и докторских академских студија и стипендиста Министарства

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације стипендиста Министарства

 

Татјана Поповић

Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480

Имејл: tatjana.popovic@prosveta.gov.rs

Стипендирање младих истраживача ученика 

 

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Зорица Станић
Имејл: zorica.stanic@prosveta.gov.rs

Љиљана Јањић Накић
Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву

Зорица Станић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: zorica.stanic@prosveta.gov.rs     

Суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и стипендиста Министарства

Татјана Поповић

Телефон: 011/363-1912; 011/2687-480

Имејл: tatjana.popovic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@prosveta.gov.rs

Финансирање доделе DOI бројева за научне часописе који излазе у Србији, а који су укључени у CrossRef

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@prosveta.gov.rs

Финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за категоризацију и рангирање часописа у Републици Србији

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама

Љиљана Јањић Накић

Телефон: 011/2642-654; 011/363-1782

Имејл: ljiljana.janjic@prosveta.gov.rs

Суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом

Јелена Мандић

Телефон: 011/2686-963; 011/363-1908

Имејл:  jelena.mandic@prosveta.gov.rs

Loading