ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Информатор о раду

Контакт за све додатне информације:

Група за јавност рада

Телефон: 011/3671 104

Email: informacijeodjavnogznacaja@prosveta.gov.rs

Информатор о раду садржи основне информације о Министарству просвете организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Министарства у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Министарства просвете сачињен је у складу са Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја и Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатора о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Јединствени информациони систем информатора о раду

Loading