ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подаци о броју запослених у Министарству

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 8. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020)

Loading