ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одељењe за координацију рада школских управа

У Одељењу за координацију рада школских управа обављају се послови који се односе на: усмеравање и координацију рада школских управа; координацију припреме оперативног плана за спровођење стручно-педагошког надзора  и спољашњег вредновања у установама из области образовања; координацију и праћење рада школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања, стручног усавршавања, развојног планирања, прикупљања и обраде финансијских и информатичких података; израду извештаја и анализа о оствареним резултатима рада школских управа; предлагање мера за унапређивање рада школских управа и друге послове у складу са законом.

У Одељењу за координацију рада школских управа, за подручја управних округа, ван седишта Министарства, образују се следеће групе – школске управе, и то:

1. Школска управа Београд, за подручје града Београда, са седиштем у Београду

2. Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду;

Aдресар

школских управа

3. Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину;

4. Школска управа Сомбор, за Севернобачки и Западнобачки управни округ, са седиштем у Сомбору;

5. Школска управа Ниш, за Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу;

6.Школска управа Крагујевац, за Шумадијски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;

7. Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;

8. Школска управа Краљево, за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;

9. Школска управа Пожаревац, за Браничевски и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;

10. Школска управа Ужице, за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;

11. Школска управа Крушевац, за Расински управни округ, са седиштем у Крушевцу;

12. Школска управа Лесковац, за Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Лесковцу;

13. Школска управа Ваљево, за Мачвански и Колубарски управни округ, са седиштем у Ваљеву;

14. Школска управа Зајечар, за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;

15. Школска управа Косовска Митровица, за Пећки, Призренски, Косовско-Митровачки,  Косовски и Косовско-Поморавски управни округ, са седиштем у Косовској Митровици;

16. Школска управа Јагодина, за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини и

17. Група за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару.

Loading