ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Sasa-Stojanovic

Помоћник министра Саша Стојановић

У Сектору за дигитализацију у просвети и науци обављају се послови који се односе на планирање, организовање и увођење свеобухватне дигитализације података, процеса и услуга и развој информационих технологија и инфраструктурног опремања у циљу свеобзхватне дигитализације у васпитно-образовној, научноистраживачкој и иновационој инфраструктури у Републици Србији.

Сектор унапређује постојеће сервисе електронске управе на порталима Министарства у складу са међународним и националним стандардима у области информационих технологија и информационе безбедности.

Успоставља и управља системима и порталима е-Просвете, односно спроводи процес  успостављања информационог система у васпитању и образовању. Стара се о несметаном протоку података, обезбеђује доступноост и заштиту дигитализованих података регистара и евиденција који се воде кроз електронски Јединствени информациони систем просвете у Републици Србији.

Сектор за дигитализацију у просвети и науци успоставља и одржава обједињени национални система е-Наука.

Такође, Сектор планира, анализира, пројектује, тестира, имплементира, унапређује и контролише квалитет дигитализованог система и успоставља и води метарегистра у циљу обезбеђивања интероперабилности база података и регистара, као и успостављање ауторизованог приступа подацима из регистара и њихове размене.

Део надлежности Сектора је и безбедност система, што укључује анализу потенцијалних безбедносних пропуста у циљу спречавања могућности упада у систем, као и праћење међународних и националних стандарда информационе безбедности, уз креирање политике безбедности ИКТ система Министарства.

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  1. Група за е-Просвету
  2. Група за е-Науку
  3. Група за дигитализацију у образовању
Loading