ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за инспекцијске послове

Jasmina-Jovanovic

Помоћница министра Јасмина Јовановић

Сектор за инспекцијске послове обавља надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа за образовање одраслих, високошколских установа, установа ученичког и студентског стандарда, јавно признатих организатора образовања одраслих, као надзор над активностима завода и послодаваца код којих се обавља процес учења кроз рад ученика.

Сектор врши надзор над радом просветних инспектора којима су поверени послови инспекцијског надзора и поступа по притужбама на њихов рад.

Осим тога, Сектор за инспекцијске послове припрема одговоре на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним државним органима.

Сектор сарађује са Јединицом за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор и другим инспекцијским органима и комисијама Владе и обавља послова за потребе Координационе комисије за инспекцијски надзор.

Сектор припрему и израду годишњег плана инспекцијског надзора, врши припрему, измену и допуну контролних листа.

Припрема решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора и  даје обавезне инструкције и смернице за рад просветним инспекторима.

Уже унутрашње јединице Сектора:

  1. Одељење за инспекцијске послове у установама доуниверзитетског образовања и васпитања и заводима
  2. Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда 
  3. Група за правне, аналитичке и информатичке послове.
Loading