ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

20210917-_DSF7436
Помоћник министра Милош Благојевић

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих прати примену прописа, припрема стручне основе и израђује законе и подзаконских аката из области средњег образовања и образовања одраслих.

Израђује анализе, студија, елабората и извештаја из своје надлежности.

Сектор развија стандарде и нормативе простора, опреме, наставних средстава у  области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, успоставља и ажурира регистре средњих школа и школа за образовање одраслих и припрема предлога одлуке о мрежи школа.

Анализа и припрема предлоге за унапређивање уписне политике, као и припрема, организује и спровођење уписа ученика у средње школе такође је у надлежности овог сектора.

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих;
  2. Група за образовање одраслих;
  3. Група за средње стручно образовање и васпитање;
  4. Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање.
Loading