ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

20211006-_DSF8997

Помоћник министра Милутин Ђуровић

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције прати стање и покреће иницијативе за решавање питања у области ученичког и студентског стандард и припрема прописе у овој области.

Сектор утврђује испуњеност услова за рад установа ученичког и студентског стандарда, анализира материјални положај ученичких и студентских домова, студентих одмаралишта и студентских установа културе.

Такође, Сектор прати васпитни рад и врши надзора над установама ученичког и студентског стандарда, уводи систем квалитета и ради на његовом унапређењу.

Сектор спроводи послове кредитирања и стипендирања ученика и студената и расписује годишње конкурсе са ове видове подршке.

Такође, Сектор спроводи активности и прати реализацију инвестиционих пројеката и пројеката инвестиционог одржавања објеката у области образовања који се финансирају из буџета Републике Србије и врши организовање, координацију и контролу спровођења инвестиционих пројеката финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана.

Уже унутрашње јединице Сектора су:

1. Одељење за инвестиције
2. Одељење за послове ученичког и студентског стандарда

Loading