ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за високо образовање

20210917-_DSF7589
Помоћник министра др Александар Јовић

Сектор за високо образовање координира активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању и предлаже мере за унапређивање квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита.

Сектор припрема концепте развоја, елаборате, анализе и студије који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области високог образовања и прати стање и покреће иницијативе за решавање питања из области високог образовања.

Сектор успоставља и развија сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом. Стара се о укључивању Србије у међународне институције и удружења и у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији.

Сектор припрема предлоге за унапређивање постојећег система за праћење квалитета и ефикасности високог образовања, као и мере за њихово унапређивање. Сектор је задужен и за планирање програма и пројеката из средстава ИПА у овој области.

Сектор предлаже број студената за упис у високошколске установе, припрема, предлаже, анализира и прати уписне политике.

Сектор, такође, учествује у  изради стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у области високог образовања и издаје дозволе за рад високошколских установа.

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  1. Група за аналитику и развој високог образовања,
  2. Одсек за послове високог образовања,
Loading