ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Школске управе

Школске управе су организационе јединице Министарства чији је задатак да пружају оперативну и стручну подршку школама, врше стручно-педагошки надзор у установама и спољашње вредновање квалитета рада установа.

У овим организационим јединицама Министарства старају се о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при школској управи и координира се стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа.

Школске управе пружају подршку установама у развојном планирању, самовредновању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања. Оне учествују у припремама плана развоја образовања и васпитања и прате његово остваривање на подручју за које су задужене.

Школске управе пружају подршку и услове за несметан унос, попуњавање, ажурирање и одржавање базе података о образовању и васпитању у оквиру Јединственог информационог система просвете.

Школске управе оставрују сарадњу са локалном самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама. 

У Србији има 16 школских управа, док је за подручје општина Нови Пазар, Сјеница и Тутин организована Група за стручно-педагошки надзор у Новом Пазару.

Адресар школских управа

Телефон: 011/3806 916

                   011/2402 190

                   011/2401 911 (локали 220 , 219)

Факс: 011/2401 911 (локал 239)

Еmail: subeograd@prosveta.gov.rs

Адреса: Захумска 14, 11000 Београд

Телефон: 014/226 602

                    014/221 284

                    014/227 651

Факс: 014/226 602

Email: suvaljevo@prosveta.gov.rs

Адреса: Карађорђева број 31, 14000 Ваљево

Телефон: 019/421 663

                   019/421 154

Факс: 019/421 442

Email: suzajecar@prosveta.gov.rs

Адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар

Телефон: 023/515 987

                   023/510 547

Факс: 023/534 192

Email: suzrenjanin@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг слободе 10, 23000 Зрењанин

Телефон: 035/222 070

Факс: 035/242 630

Email: sujagodina@prosveta.gov.rs

Адреса: Т.Ц. Стара Пошта 1/11, 35000 Јагодина

Телефон: 028/424 359

Факс:  028/424 359 

Email: sukosovskamitrovica@prosveta.gov.rs

Адреса: Џона Кенедија 17, 38220 Косовска Митровица

Телефон: 034/336 023

Факс: 034/333289; 034/336 034

Email: sukragujevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Саве Ковачевића 7, 34000 Kрагујевац

Телефон: 036/308 706

                   036/308 707

Факс: 036/308 721

Email: sukraljevo@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг Јована Сарића 3, 36000 Краљево

Телефон: 037/443 691

                    037/443 692

Факс: 037/443 693

Email: sukrusevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Балканска 63, 37000 Крушевац

Телефон: 016/255 452

                   016/212 464

Факс: 016/243 236

Email: suleskovac@prosveta.gov.rs

Адреса: Благоја Николића бр.1, 16000 Лесковац

Телефон: 018/505 107

                    018/505 150

Факс: 018/523742

Email: sunis@prosveta.gov.rs

Адреса: Страхињића бана бб, 18 000 Ниш

Телефон: 021/452 853

                   021/529 277

Факс: 021/452 295

Email: sunovisad@prosveta.gov.rs

Адреса: Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад

Телефон: 025/463 635

                    025/463 613

                    025/463 634

Факс: 025/463 621

Email: susombor@prosveta.gov.rs

Адреса: Трг Цара Уроша 1, 25000 Сомбор

Телефон: 031/513 092

                   031/517 858

Факс: 031/513 487

Email: suuzice@prosveta.gov.rs

Адреса: Видовданска 34, 31 000 Ужице

Телефон: 032/311 332

                   032/341 166

Факс: 032/311 327

Email: sucacak@prosveta.gov.rs

Адреса: Цара Душана бб, 32000 Чачак

Телефон: 012/221 875

Факс: 012/530 268

Email: supozarevac@prosveta.gov.rs

Адреса: Дринска 2, 12000 Пожаревац

Телефон: 020/323 657

Факс: 020/323 676

Email: sunovipazar@prosveta.gov.rs

Адреса: Шабана Коче 85, 36300 Нови Пазар

Loading