ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Школска година

Средње образовање

Техничка школа "Милета Николић"
Контакт подаци (основни подаци):
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: ЈОСИФА ПАНЧИЋА
Број: 3
Поштански број: 34300
Адреса електронске поште: artskola@mts.rs
Контакт телефон: (034)6712128
Веб адреса: http://www.tehniar.com
Матични број: 07351194
Пиб и датум почетка рада установе: 100901448, 1. 1. 1960.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Седиште/радна јединица:
Адреса: ЈОСИФА ПАНЧИЋА, 3
Место: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Назив објекта: ТШ "Милета Николић
Број учионица: 3
Површина учионица: 738 m2
Број кабинета: 8
Површина кабинета: 823 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 0
Површина радионица: 0 m2
Број кухиња: 0
Површина кухиње: 0 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 0
Површина фискултурних сала: 0 m2
Број библиотека: 1
Површина библиотека: 56 m2
Назив објекта: Сала за физичко васпитање
Број учионица: 0
Површина учионица: 0 m2
Број кабинета: 0
Површина кабинета: 0 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 0
Површина радионица: 0 m2
Број кухиња: 0
Површина кухиње: 0 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 2
Површина фискултурних сала: 1425 m2
Број библиотека: 0
Површина библиотека: 0 m2
Назив објекта: Керамичка радионица
Број учионица: 1
Површина учионица: 113 m2
Број кабинета: 0
Површина кабинета: 0 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 1
Површина радионица: 217.8 m2
Број кухиња: 0
Површина кухиње: 0 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 0
Површина фискултурних сала: 0 m2
Број библиотека: 0
Површина библиотека: 0 m2
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о одељењима и разредима:
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе: Средња стручна школа
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 56
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 4
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 5
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 6
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 7
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 8
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 4
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 5
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 6
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 7
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 8
Назив програма: Техничар за заштиту животне средине
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 40
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 3
Назив програма: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 4
Назив програма: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 5
Назив програма: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 50
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 4
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 5
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 6
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 7
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 56
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 4
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 5
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 6
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 7
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 8
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 3
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 4
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 5
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 4
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 5
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 19
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 6
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 7
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 8
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 42
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 56
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 4
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 5
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 6
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 7
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 8
Назив програма: Електротехничар енергетике 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 4
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 5
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 6
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 7
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 3
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 4
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 5
Назив програма: Електротехничар енергетике 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 56
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 4
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 5
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 6
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 7
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Аутомеханичар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 4
Назив програма: Аутомеханичар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 5
Назив програма: Аутомеханичар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 6
Назив програма: Аутомеханичар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 7
Назив програма: Аутомеханичар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 10
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 5
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 4
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 66
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 4
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 5
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 6
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 7
Назив програма: Бравар - заваривач 2021/2022
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 44
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 4
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 5
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 6
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа "Милета Николић"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 7
Назив програма: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Подаци о страним језицима који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Крагујевац
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о плановима и програмима:
Школска управа:
Округ: ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: АРАНЂЕЛОВАЦ
Општина: АРАНЂЕЛОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа "Милета Николић"
Врста установе: Средња стручна школа
Врста установе за коју је намењен план и програм: Средња стручна школа
Школска година од када важи: 2020/2021
Назив програма: Електротехничар аутоматике 2013/2014
Образовни циклуси и разреди:
Просветни гласник: 4/93;3/13
Трајање програма: 1993/1994
Статус програма: Активан
Статус за упис: Активан
Модел реализације:
ЕОК ниво:
НОКС ниво:
Квалификација која се стиче програмом:
Да ли се програм одвија по УКР:
Укупан број ученика:
Техничка школа
Контакт подаци (основни подаци):
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: СВЕТОСАВСКА
Број: 39
Поштански број: 18330
Адреса електронске поште: tehbab@ptt.rs
Контакт телефон: (010)385999
Веб адреса: http://www.tehnickaskolababusnica.edu.rs
Матични број: 17049372
Пиб и датум почетка рада установе: 101088214, 26. 10. 1995.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе назив локације: Техничка школа Косјерић
Седиште/радна јединица:
Адреса: СВЕТОСАВСКА, 39
Место: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о одељењима и разредима:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 28
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 15
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 15
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 62
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 46
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 44
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 58
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 46
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 44
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 62
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 58
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 19
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 81
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 87
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 81
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 87
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 81
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар рачунара 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 87
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 62
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 58
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 46
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 44
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: I разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 62
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 58
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: II разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 60
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 54
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: III разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 46
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Техничка школа Косјерић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 44
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Подаци о страним језицима који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о плановима и програмима:
Школска управа:
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
Општина: КОСЈЕРИЋ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Врста установе за коју је намењен план и програм: Средња стручна школа
Школска година од када важи: 2020/2021
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Образовни циклуси и разреди:
Просветни гласник: 12/02, 11/06, 4/13, 11/13
Трајање програма: 1993/1994
Статус програма: Активан
Статус за упис: Неактиван
Модел реализације:
ЕОК ниво:
НОКС ниво:
Квалификација која се стиче програмом:
Да ли се програм одвија по УКР:
Укупан број ученика:
Гимназија Јосиф Панчић
Контакт подаци (основни подаци):
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: ВУКА КАРАЏИЋА
Број: 32
Поштански број: 31250
Адреса електронске поште: gjosifpancic@mts.rs
Контакт телефон: (031)865665
Веб адреса: http://gimnazijabb.edu.rs
Матични број: 07221258
Пиб и датум почетка рада установе: 101000413, 1. 10. 1990.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Седиште/радна јединица:
Адреса: ВУКА КАРАЏИЋА, 32
Место: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Назив објекта: Гимназија "Јосиф Панчић"
Број учионица: 0
Површина учионица: 0 m2
Број кабинета: 23
Површина кабинета: 1325 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 0
Површина радионица: 0 m2
Број кухиња: 0
Површина кухиње: 0 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 1
Површина фискултурних сала: 33 m2
Број библиотека: 1
Површина библиотека: 75 m2
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе: Средња гимназија школа
Подаци о одељењима и разредима:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе: Средња гимназија школа
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 25
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II А
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III A
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 20
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV А
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 24
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I А
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 26
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I А
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 27
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II A
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 20
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III А
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III Б
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III В
Назив програма: Гимназија друштвено-језички смер 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 31
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV А
Назив програма: Друштвено-језички смер 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV Б
Назив програма: Друштвено-језички смер 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 29
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Гимназија Јосиф Панчић
Школска година:
Разред: IV разред - СШ – више нивоа образовања
Одељење/класа: IV В
Назив програма: Друштвено-језички смер 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 30
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Подаци о страним језицима који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе: Средња гимназија школа
Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе: Средња гимназија школа
Подаци о плановима и програмима:
Школска управа:
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Гимназија Јосиф Панчић
Врста установе: Средња гимназија школа
Врста установе за коју је намењен план и програм: Средња гимназија школа
Школска година од када важи: 2020/2021
Назив програма: Друштвено-језички смер 2011/2012
Образовни циклуси и разреди:
Просветни гласник: 5/90, /91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16, 10/17
Трајање програма: 1993/1994
Статус програма: Активан
Статус за упис: Неактиван
Модел реализације:
ЕОК ниво:
НОКС ниво:
Квалификација која се стиче програмом:
Да ли се програм одвија по УКР:
Укупан број ученика:
Техничка школа
Контакт подаци (основни подаци):
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: ВУКА КАРАЏИЋА
Број: 32
Поштански број: 31250
Адреса електронске поште: sstehskobab1@ptt.rs
Контакт телефон: (031)863265
Веб адреса: http://www.tehnickaskolabb.edu.rs
Матични број: 07570678
Пиб и датум почетка рада установе: 101001230, 1. 10. 1990.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе назив локације: Техничка школа
Седиште/радна јединица:
Адреса: ВУКА КАРАЏИЋА, 32
Место: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Назив објекта: Техничка школа
Број учионица: 8
Површина учионица: 456.23 m2
Број кабинета: 18
Површина кабинета: 1068.89 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 1
Површина радионица: 610 m2
Број кухиња: 0
Површина кухиње: 0 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 3
Површина фискултурних сала: 590.68 m2
Број библиотека: 1
Површина библиотека: 75.8 m2
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о одељењима и разредима:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о страним језицима који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ужице
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о плановима и програмима:
Школска управа:
Округ: ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БАЈИНА БАШТА
Општина: БАЈИНА БАШТА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Техничка школа
Врста установе: Средња стручна школа
Врста установе за коју је намењен план и програм: Средња стручна школа
Школска година од када важи: 2020/2021
Назив програма: Економски техничар 2013/2014
Образовни циклуси и разреди:
Просветни гласник: 12/02, 11/06, 4/13, 11/13
Трајање програма: 1993/1994
Статус програма: Активан
Статус за упис: Неактиван
Модел реализације:
ЕОК ниво:
НОКС ниво:
Квалификација која се стиче програмом:
Да ли се програм одвија по УКР:
Укупан број ученика:
Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Контакт подаци (основни подаци):
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: ДЕВЕТИ МАЈ
Број: 2
Поштански број: 18310
Адреса електронске поште: srednjaskolabp@gmail.com
Контакт телефон: (018)855510
Веб адреса: http://www.srednjaskolabp.wordpress.com
Матични број: 07106530
Пиб и датум почетка рада установе: 100402065, 23. 7. 1941.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Седиште/радна јединица:
Адреса: ДЕВЕТИ МАЈ, 2
Место: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Назив објекта: Школска зграда
Број учионица: 10
Површина учионица: 581.93 m2
Број кабинета: 6
Површина кабинета: 482.63 m2
Број лабараторија: 0
Површина лабараторија: 0 m2
Број радионица: 1
Површина радионица: 26.8 m2
Број кухиња: 1
Површина кухиње: 18.17 m2
Број ресторана у објекту: 0
Површина ресторана у објекту: 0 m2
Број фискултурних сала: 1
Површина фискултурних сала: 289.8 m2
Број библиотека: 1
Површина библиотека: 60 m2
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о одељењима и разредима:
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе: Средња стручна школа
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 15
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 17
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 12
Број ученика по ИОП-1: 2
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 21
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 18
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 19
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 17
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 9
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Електротехничар информационих технологија 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 16
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 11
Број ученика по ИОП-1: 2
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 20
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 17
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 19
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 9
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 15
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 2
Број ученика по ИОП-3: 2
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 14
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 20
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 20
Број ученика по ИОП-1: 1
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: I разред
Одељење/класа: I 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 19
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 22
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 16
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: II разред
Одељење/класа: II 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2018/2019
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 9
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 23
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 14
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: III разред
Одељење/класа: III 3
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 16
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 1
Број ученика по ИОП-3: 1
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 1
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 15
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Назив локације: Средња школа "Никета Ремезијански"
Школска година:
Разред: IV разред
Одељење/класа: IV 2
Назив програма: Гимназија општи тип 2011/2012
Језик наставе: Српски језик
Уукупан број ученика: 5
Број ученика по ИОП-1: 0
Број ученика по ИОП-2: 0
Број ученика по ИОП-3: 0
Подаци о страним језицима који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о језицима мањина који се изучавају у установи:
Школска управа: Школска управа Ниш
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе: Средња стручна школа
Подаци о плановима и програмима:
Школска управа:
Округ: ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: БЕЛА ПАЛАНКА
Општина: БЕЛА ПАЛАНКА
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Врста установе: Средња стручна школа
Врста установе за коју је намењен план и програм: Средња стручна школа
Школска година од када важи: 2021/2022
Назив програма: Модни кројач 2017/2018 Дуални модел
Образовни циклуси и разреди:
Просветни гласник: 7/15, 5/17, 4/18
Трајање програма: 1993/1994
Статус програма: Активан
Статус за упис: Активан
Модел реализације:
ЕОК ниво:
НОКС ниво:
Квалификација која се стиче програмом:
Да ли се програм одвија по УКР:
Укупан број ученика:

Преузмите податке

Сумирани подаци о броју деце и запослених

242638
Укупан број ученика у средњем образовању за 2021/2022
132763
Укупан број ученика у средњем стручном образовању за 2021/2022
43137
Број уписаних ученика у први разред средње школе за 2021/2022
37724
Укупан број наставног/ненаставног особља у средњем образовању
37088
Број запослених на неодређено/одређено време у средњем образовању
Loading