ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дијалог о запошљавању младих, Иницијатива и дуално образовање (DECIDE) у Србији

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Дијалог о запошљавању младих, Иницијатива и дуално образовање (DECIDE) у Србији

 ДОНАТОР: Влада Савезне Републике Немачке

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 5,3 милиона евра

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Циљ пројекта је да се у одабраним општинама унапреде понуде образовања, обука и мера тржишта рада. Понуде треба да буду оријентисане како према потребaма младих људи тако и према потребама компанија за адекватно обученим радницима. Овим активности би требала да се повећа запошљивост младих кроз формално и неформално образовање у Србији.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  јануар 2020 – децембар 2022.

Loading