ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Допунска школа у иностранству

НАЗИВ ПРОГРАМА: Допунска школа у иностранству

ЦИЉ: Организовање, реализација и праћење образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству (допунских школа у иностранству) по прописаном посебном програму основног образовања и васпитања

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 223.600.000 динара

КОРИСНИК: Наставници допунске школе у иностранству

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар – децембар 2021. године

Loading