ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Инструмент претприступне помоћи ЕУ (ИПА) – подршка намењена образовању

НАЗИВ ПРОГРАМА: Инструмент претприступне помоћи ЕУ (ИПА)

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Европске уније

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и друге институције у систему образовања, укључујући предшколске установе и школе.

ЦИЉ ПРОГРАМА: Уговори и пројекти у оквиру Инструмента претприступне помоћи имају за циљ промовисање реформи у Србији како би се испунили европски стандарди и подршку процесу придруживања Србије Европској унији. Када је реч о образовању, Србија од 2007. године користи ИПА средства за спровођење обука наставника, опремање и реконструкцију образовних установа, стипендирање ученика, обезбеђивање стручне подршке за унапређење правног и административног оквира и сл. Министарство учествује у планирању, програмирању и праћењу имплементације уговора и пројеката из средстава Инструмента претприступне помоћи. Поред  појединачних ИПА уговора, Србији је, из програма ИПА 2016, одобрена и Секторска буџетска подршка, у укупном износу од  27,4 милиона евра, у оквиру које су уплате у Буџет Републике Србије повезане са успешним спровођењем активности и реализацијом циљева из Стратегије развоја образовања у 2017, 2018 и 2019. години. На основу позитивних искустава, Министарство припрема предлог за нови циклус буџетске подршке у оквиру програма ИПА 3 (2021-2027).

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Преглед ИПА уговора/пројеката из области образовања

Loading