ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Изградња образовно-истраживачког центра у Белој Цркви  

НАЗИВ ПРОГРАМА: Изградња образовно-истраживачког центра у Белој Цркви

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет РС

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Оснивање и изградња Образовно-истраживачког центра У Белој Цркви ради обезбеђивања услова за унапређење образовних постигнућа на свим нивоима доуниверзитетског образовања, за научноистраживачки рад младих научника истраживача и др.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: На основу Одлуке Владе РС о оснивању образовно – истраживачког центра реализују се све активности (решавање имовинско-правних односа, израда техничке домкументације, изградња и опремање објекта) које ће омогућити рад центра у складу са усвојеним стандардима.

БУЏЕТ: 252.455.000 динара

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2021-2024

Loading