ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Изградња образовно-научног центра „Шумадијска академија“ у Книћу

НАЗИВ ПРОГРАМА: Изградња образовно-научног центра „Шумадијска академија“ у Книћу

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет РС

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Оснивање и изградња Образовно-научног центра „Шумадијска академија“ у Книћу ради обезбеђивања услова за унапређење образовних постигнућа на свим нивоима доуниверзитетског образовања, за научноистраживачки рад младих научника истраживача и др.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Одлука Владе РС о оснивању

БУЏЕТ: 492.120.000 динара

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2021-2023

Loading