ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Модернизација инфраструктуре образовних институција

НАЗИВ ПРОГРАМА: Модернизација инфраструктуре образовних институција

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет РС

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – установе основног, средње и високог образовања и установе ученичког и студентског стандарда

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Побољшање услова образовања кроз унапређење инфраструктурних услова и опремања простора

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Програм расподеле инвестиционих средстава и Измена Програма

БУЏЕТ:  Основно образовање  –   336.146.000  динара

Средње образовање    –    181.270.000 динара

Високо образовање    –      98.665.000  динара

Ученички стандард    –   152.809.000 динара

Студентски стандард –   182.780.000 динара

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар – децембар 2021. године

Loading