ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Оптимизација и рационализација установа основног образовања и васпитања

НАЗИВ ПРОГРАМА: Оптимизација и рационализација установа основног образовања и васпитања

ЦИЉ: Оптимизација и рационализација јавних основних школа у циљу унапређивања квалитета  васпитно-образовног и образовно-васпитног рада. Доношење аката о мрежи јавних основних школа у складу са Уредбом. Подршка јединицама локалне самоуправе у припреми аката.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 1.000.000

КОРИСНИК: Образовно-васпитне установе- основне школе

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   јануар – децембар 2021. године

Loading