ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка раду ученичких задруга у средњем образовању

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка раду ученичких задруга у средњем образовању

ЦИЉ: Унапређивање и промоција рада ученичких задруга у средњим стручним школама у Србији

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет РС

БУЏЕТ: 4.000.000 динара

КОРИСНИК: средње стручне школе

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: једном годишње

Loading