ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка раду Ваздухопловно – образовног центра „Ваздухопловна академија“

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка раду Ваздухопловно – образовног центра „Ваздухопловна академија“

ЦИЉ: Oбезбеђивање услова за реализацију програма за формално дуално образовање (средње и високо) и неформално образовање кроз стручно оспособљавање, доквалификације и преквалификације кадрова у складу са потребама тржишта рада.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 105.000.000 динара

КОРИСНИК: образовно-васпитне установе, послодавци

Loading