ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка талентованим ученицима

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка талентованим ученицима

ЦИЉ: Обезбеђивање квалитетног образовања и васпитања, које осигурава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за живот

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије.

БУЏЕТ: 6.000.000 динара

КОРИСНИК: Средње школе које реализују програм за талентоване и даровите ученике

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Loading