ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Програм Хоризонт Европа

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм Европске уније Хоризонт Европа – Оквирни програм за истраживање и иновације

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Европске уније

КОРИСНИК: Сва правна лица земаља чланица Европске уније као и земаља придружених Хоризонт Европа програму

ЦИЉ ПРОГРАМА: Главни циљ политике Европске уније у области науке и истраживања је стварање научног и технолошког система као једног од кључних чинилаца одрживог привредног развоја чиме се обезбеђује квалитетан оквир за спровођење научних истраживања и развој иновација, док се последично тежи подстицању конкурентности и раста привредних активности.

БУЏЕТ:  95.5 милијарди евра

ДОКУМЕНТА:

  • Уредба (ЕУ) 2021/695 Европског парламента и Савета од 28.04.2021. којом се успоставља програм Хоризонт Европа – Оквирни програм за истраживање и иновације
  • Споразум  између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа – Оквирном програму за истраживање и иновације

ЈАВНИ ПОЗИВИ: Јавни позиви за предлагање пројеката у оквиру Програма Хоризонт Европа 

ВИШЕ ПОДАТАКА: Статистички подаци о броју пројеката, партиципацији и буџетима пројеката који су одобрени у Хоризонт програму

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2021 – децембар  2027

Loading