ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Програм модернизације школа

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм модернизације школа

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: 11 – Зајам Европске инвестиционе банке (Финансијски уговор Fi N. 25.610 (RS))

КОРИСНИК: Република Србија

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање понуде и квалитета предуниверзитетског образовања у Републици Србији у циљу побољшања услова за учење на свим нивоима предуниверзитетског образовања, повећања једнакости у образовном систему, као и обезбеђивања ефикасније расподеле улагања у образовну инфраструктуру.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Програм се састоји од три компоненте. Компоненте  1 и 3 односе се на изградњу, опремање и модернизацију основних и средњих школа широм Србије, док се Компонентом 2 подржава стратешки развој образовног система у Србији кроз развој плана имплементације за Националну образовну стратегију, учешће Србије у међународним тестирањима вредновања знања, развој методологије за стратешко планирање улагања у образовну инфраструктуру, као и развој јединственог информационог система у просвети.

БУЏЕТ: 100.000.000,00 еура (од чега је зајам 50.000.000,00 ЕУР, односно 6.000.000.000,00 РСД, а новчана и неновчана контрибуција Републике Србије 50.000.000,00 еура)

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2011-2022

Loading