ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања

НАЗИВ ПРОГРАМА: Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Зајам Светске банке

КОРИСНИК: Деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад итд.), институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете од рођења до 6,5 година, нарочито за децу из социјално и економски угрожених друштвених група.

БУЏЕТ: 47 милиона евра

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ: Више информација о пројектима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар 2018. до децембра 2022.

WEB SITE: https://ecec.prosveta.gov.rs

Loading