ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE)

НАЗИВ ПРОГРАМА: Пројекат акцелерације иновација и посдстицање раста предузетништва – SERBIA ACCELERATING INNOVATION AND GRWOTH ENTREPRENEURSHIP PROJECT (SAIGE)

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Зајам број IBRD 90290YF/ПЈ4011 Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) – Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj

КОРИСНИК: Научна заједница кроз програме финансирања науке и истраживања и подршку институционалној трансформацији научноистраживачких организација, као и иновативна привредна друштава у раној фази развоја и раста кроз Програм акцелерације.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење релевантности и изврсности научних истраживања кроз подизање капацитета научноистраживачких организација, унапређење иновативног предузетништва и приступа изворима финансирања за раст компанија подстичући раст и конкурентност српске економије.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА: Имплементација пројекта се реализује кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Активности на Пројекту спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку Републике Србије. Министарство просвете, науке и технолошког развоја има улогу главног координатора SAIGE Пројекта.

БУЏЕТ:  43 милиона евра

ДОКУМЕНТА:

ЈАВНИ ПОЗИВИ:

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар 2020. – септембар 2024.

Loading