ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Промоција дуалног образовања и васпитања

НАЗИВ ПРОГРАМА: Промоција дуалног образовања и васпитања

ЦИЉ: Унапређивање људског капитала (знања, вештина и компетенција) као и унапређивање конкурентности привредних субјеката који послују у Републици Србији.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 10.000.000 динара

КОРИСНИК: образовно-васпитне установе, послодавци

Loading