ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реформа општег средњег образовања

НАЗИВ ПРОГРАМА: РЕФОРМА ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

ЦИЉ: Финансирање опремања кабинета и мултимедијалних учионица ради унапређивања наставе и учења, у складу са реформом и променама у општем средњем образовању, Финансирање спровођења најсавременијег међународног матура програма у три државне гимназије (Интернационални диплома програм)

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: буџет РС

БУЏЕТ: 10.500.000 РСД

КОРИСНИК: Гимназије и средње школе са гимназијским одељењима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: једном годишње

Loading