ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама

НАЗИВ ПРОГРАМА: Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама

ЦИЉ: Унапређивање компетенција запослених у дефинисаним приоритетним областима/ Подршка развоју и реализацији програма и пројеката који доприносе развоју кључних компетенција на нивоу установе/Подршка професионалном развоју и стручном усавршавању наставника у области борбе против антисемитизма и учења о ХОЛОКАУСТУ

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет/Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 30.000.000 динара

КОРИСНИК: Образовно-васпитне установе, организације, Филозофски факултет  Универзитета у Београду

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар – децембар 2021. године

Loading