ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Такмичење ученика основних школа

НАЗИВ ПРОГРАМА: Такмичење ученика основних школа

ЦИЉ: Подршка реализацији такмичења  и смотри у складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних школа.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 11.300.000 динара

КОРИСНИК: Организатори такмичења и смотри

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар – децембар 2021. године

Loading