ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Техничка подршка спровођењу завршног испита

НАЗИВ ПРОГРАМА: Техничка подршка спровођењу завршног испита

ЦИЉ:  Обезбеђивање реализације завршног испита/Степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању реализацији завршног испита

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 31.000.000 динара

КОРИСНИК: Образовно-васпитне установе-основне/средње школе, Факултет организационих наука

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  јануар – децембар 2021. године

Loading