ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Просвета

Студентска картица

Студентске стипендије и кредити Високо образовање Како до студентске картице? Студентске картице су велики и важан пројекат који је покренут на иницијативу студената. Пријава за Студентске картице је почела у понедељак, 13. новембра, док примена студентских картица почиње 1. децембра 2023. године. Ко може бити корисник студентске картице? Корисници студентских картица могу бити студенти свих […]

Сазнај више

Упис на високошколске установе

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис у на високошколске установе Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната

Сазнај више

Упис у деце миграната

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната У складу са Стручним упутством за укључивање ученика избеглица/ тражилаца азила у систем образовања и васпитања (2017)деца из популације миграната уписују се у први разред основне школе […]

Сазнај више

Упис деце страних држављана у образовне установе

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис у на високошколске установе Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната Дете – страни држављанин и дете без држављанства и тражилац држављанства, дете из осетљиве групе без доказа о пребивалишту и других личних […]

Сазнај више

Упис ученика у средњу школу

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис на високошколске установе Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната Портал Моја средња школа је специјализовани портал за упис у средње школе. На овом порталу родитељи и ученици на једном месту могу да […]

Сазнај више

Упис деце у основну школу

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис у на високошколске установе Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Време у које школе врше […]

Сазнај више

Упис деце у припремни предшколски програм

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис у на високошколске установе Упис деце страних држављана у образовне установе Упис у деце миграната Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007. године и бесплатан је у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или […]

Сазнај више

Упис у установе образовања

Упис у предсшколске установе Упис у припремни предшколски програм Упис у основну школу Упис у средњу школу Упис на високошколске установе Упис деце страних држављана Упис у деце миграната Упис деце у предшколску установу У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника. У предшколску установу уписују се сва […]

Сазнај више

Војно средње образовање

Средње образовање у Србији Гимназије Средње стручне школе Уметничке школе Војно средње образовање Важна обавештења Средње војно образовање и васпитање остварује се кроз развијање мотивације за војни позив и школовање, првенствено ради стицања општег или средњег стручног образовања ради настављања школовања у војним високошколским установама или војно стручног оспособљавања ради пријема у професионалну војну службу […]

Сазнај више

Подршка ЕУ систему обазовања

Европска унија највећи је партнер Републике Србије у модернизацији система образовања. Од 2003. године, ЕУ је подржала реформу образовног сектора на свим нивоима са више од 100 милиона евра. Циљ подршке ЕУ у сектору образовања је да се подрже текуће реформе образовања у циљу побољшања квалитета образовања на свим нивоима и његове релевантности за тржиште […]

Сазнај више
Loading