ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дуални модел студија

Важна обавештења

 

Циљ увођења дуалног модела студија јесте пружање могућности студентима да значајно повећају своју конкурентност на тржишту рада и имају веће шансе за запошљавање код послодаваца код којих су обавили учење кроз рад, али и код других послодаваца из исте делатности.

Високошколска установа може организовати студијски програм академских или струковних студија по дуалном моделу, у коме се кроз активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са студијским програмом и стандардом квалификације.

Учење кроз рад је интегрални део студијског програма по дуалном моделу студија који носи одређени број ЕСПБ и представља организован процес током кога студенти под надзором ментора код послодавца примењују теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада. Однос у обиму часова активне наставе која се изводи на високошколској установи и учења кроз рад код послодавца утврђује се студијским програмом с тим да активна настава (предавања, вежбе и други облици активне наставе) мора да буде заступљена најмање са 450 часова годишње просечно на нивоу целог студијског програма, а учење кроз рад са најмање 450 сати годишње просечно на нивоу целог студијског програма.

Дуални модел студија у високом образовању, који започиње са реализацијом првих студијских програма од октобра 2021. године, доприноси повећању релевантности високог образовања, запошљивости свршених студента, осавремењавању наставног процеса кроз сарадњу са привредом и додир са савременим технолошким достигнућима.

9

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА РЕАЛИЗУЈЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

32

АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

150

СТУДЕНАТА СУДИРА ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

Loading