ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дуално образовање у средњим школама

Важна обавештења

Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се план и програм наставе и учења обавезно спроводи на два места, у школи и у компанији, код послодавца. На тај начин се обезбеђује да ученици стичу знања, способности, вештине и ставове, кроз теоријску наставу и вежбе у школи,  као и кроз учење кроз рад у компанији.  Ученици могу да реализују учење кроз рад и у тренинг центрима, као виду подршке како формалном дуалном, тако и неформалном образовању, где ће се спроводити обучавање, стручно оспособљавање, преквалификација и доквалификација различитих група становништва.

Овакав модел образовања омогућава стицање, усавршавање и развој компетенција у складу с потребама тржишта рада, запошљавање по завршеном школовању, развијање предузимљивости, иновативности и креативности сваког појединца ради његовог професионалног и каријерног развоја, развијање способности за тимски рад и осећај личне одговорности у раду, способности самовредновања и изражавања сопственог мишљења,  самосталног доношења одлука и доприноси јачању конкурентности привреде Републике Србије. Најважнији бенефит овог модела образовања је квалитет знања и вештина који ученици стичу, али и прилика да се запосле у компанијама у својим срединама.

Системом дуалног образовања обухваћено је преко 10.000 ученика. Број дуалних образовних профила, који се реализују у преко 150 средњих стручних школа, нарастао је на 54.  Креирана је и Национална онлајн база дуалних профила која садржи 764 лекције. Наставни садржаји снимани су у школском контексту, у опремљеним учионицама-радионицама, у тренинг центрима, као и у неким компанијама које образују значајан број ученика дуалних образовних профила. Теме за учење кроз рад су снимљене у реалном радном окружењу са лиценцираним инструкторима и координаторима. Обезбеђени материјали омогућавају ученицима који завршавају основну школу да буду информисани о начину реализације дуалног образовања, како би могли да се одлуче за будућу професију. Онлајн база предавања користиће се и у редовној настави, тако да ученици који нису у могућности да уче у реалном радном окружењу могу да користе симулацију за умрежавање теоријског знања са праксом.

Loading